В подкрепа на училищните психолози против изказванията на Янка Такева - председател на СБУ

Коментари

#4

Училищен психолог, ПГЕЕ "К. Фотинов" , гр. Бургас

(Бургас, 2017-08-16)

#9

Психолог в ДГ 68 „Ран Босилек” - гр.София

(София, 2017-08-16)

#12

Всяко училище, независимо от броя на учениците и учителите, се нуждае от психолози! Те са хората, способни да подобряват микроклимата, работната/учебната среда и да помагат решаването на различни конфликти, защото ЗНАЯТ КАК! Г-жа Такева да се извини публично за невежеството си относно функциите на училищните психолози и педагози!

(Попово, 2017-08-16)

#20

Подкрепям колегите, които работят в училищата, като училищни психолози!

(Враца, 2017-08-16)

#24

Психолог в СУ "Св. Паисий Хилендарски" - гр. Златица

(Златица, 2017-08-16)

#26

Училищен психолог в 95СУ "Проф. Иван Шишманов" гр. София

(София, 2017-08-16)

#29

Психолог в 59 ДГ "Елхица" - град София

(София, 2017-08-16)

#35

Педагогически съветник СУ" Христо Ботев" - Нова Загора

(Нова Загора, 2017-08-16)

#38

Педагогически съветник - ОУ "Петър Бонев", гр. Перущица

(Перущица, 2017-08-16)

#45

Изумен съм от посткомунистическите изказвания на г-жа Такева

(sofia, 2017-08-16)

#46

Подкрепям становището на училищните психолози по отношение на ролята на училищния психолог - необходимостта от тези специалисти в периода на израстването на децата, необходимостта от изграждане взаимоотношения между родители, учители и деца. В същото време не е напълно ясна ролята на училищния психолог в обществото, че и сред учителите. Много често прибягват до тяхната помощ при вече настъпил инцидент, конфлик... а не осъзнават необходимостта от превенция. Защото училището не е просто място, в което се "заучава материал", а се изграждат отношения между различни хора, поколения, сблъсъка на различни очаквания, ценности... Има нужда от подкрепа в периода на адаптация, особено след приема в 8 клас, трудната тийнейджърска възраст... Това са все моменти от живота, през които има нужда от помощ и подкрепа, не просто да се установят проблемите и нарочат децата...

(Варна, 2017-08-16)

#56

Време е трудът на психолози и педагогически съветници да бъде признат, а преди това и регламентиран, както е при останалите специалисти.

(София, 2017-08-16)

#61

Психолог в Държавна Психиатрична Болница- гр. Бяла,
Психолог в Детска Градина
"Стадиона"- гр. Бяла
Работя със скрининг теста от въвеждането му, след съответното обучение. Много добър инструментариум за измерване на емоционалното, социалното, двигателното и езиковото развитие на децата във възрастовата група от 3- 3,6 год. Абсурдно е хора с обществена позиция, членска маса и с възможност за влияние да индуцират негативно и безцеремонно некомпетентни умозаключения в общественото пространство и това да остане без последствия за позицията му. Високата позиция изисква висока отговорност, адекватна компетентност и социална интелигентност - това не е диагноза, а е въпрос на етика и професионализъм!

(Гр. Бяла, обл. Русе, 2017-08-16)

#72

Ролята на психолозите в училищата е изключително важна за психичното здраве на учениците.

(Sofia, 2017-08-16)

#77

Защото съм възмутена от негативното отношение и мнение на г-жа Янка Такева и съм за да се извършат положителни промени в полза на работата на психолозите.

(Бургас, 2017-08-16)

#82

Не съм съгласен с изказването на Янка Такева

(Бургас, 2017-08-16)

#86

Училищен психолог, гр. Бургас, ПГЕЕ "К. Фотинов"

(Бургас, 2017-08-16)

#98

Психолог в ЦСРИДАС Келер гр.Габрово.

(Габрово, 2017-08-16)

#110

Дейността на психолози и психотерапевти се минимизира и не е регламентирана. Човек, който не познава нашата работа в същността й няма право да прави изказвания

(София , 2017-08-16)

#111

Ресурсен учител към Регионален Център за ПППО-СМОЛЯН

(Мадан, 2017-08-16)

#117

Подкрепям петицията относно необходимостта от психолози, пед.съветник в училище и правото на уважение на труда в училище относно всички работещи в системата!

(Пловдив, 2017-08-16)

#124

КРАЙНО ДРЕМЕ Е ОБРАЗОВАНИЕТО ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ СИНДИКАЛНИ ДИНОЗАВРИ

(СТАРА ЗАГОРА, 2017-08-16)

#135

Училищен психолог в ОУ"Йордан Йовков" - Плевен

(Олевен, 2017-08-16)

#161

психолог на длъжност педагогически съветник

(Стара Загора, 2017-08-16)

#173

Подписвам

(Бургас, 2017-08-16)

#180

Сьм психолог

(Пловдив , 2017-08-16)

#186

Подкрепям петицията

(Варна, 2017-08-16)

#187

Подкрепям петицията на училищните психолози.

(Varna, 2017-08-16)

#189

така ми идва отвътре

(Бургас, 2017-08-16)

#193

Работя 39 години в системата на Образованието.В ДГ назначих психолог и на практика видях резултатите от работата с деца ,родители и педагози.

(Бургас, 2017-08-16)

#198

Я проверете дали Такева е "доктор".

(София, 2017-08-16)