За намаляване броя на депутатите

http://www.peticiq.com/referendum_za_broq_na_deputatite
За намаляване броя на депутатите в българския Парламент и да се инициира референдум по този въпрос.

1. Да се измени Чл.63 от Конституцията:

Броят на депутатите да стане от 240 на 46, 28 мажоритарно от област, и 18 с национални партийни листи.
От тях независими по един от област (28 в момента), а останалите се избират с партийни листи . Депутат може да бъде сменян по всяко време с местен референдум и избор в региона, от който е избран.

2. Да се отменят разпоредбите на Чл.9, ал. (2, 3 , 4) от ЗПУГДВМС.

Има сериозни дефекти в Закона за референдумите - ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ (ЗПУГДВМС). Там, трябва да отпадне ограничението на Чл.9, ал. (2, 3 , 4), според които с Референдум неможе да се решават въпроси по избора на Висш съдебен съвет, Главен прокурор, Конституционен съд, Държавния бюджет, Вътрешния ред на Народното събрание, и др.

3. Изявленията за подкрепа от поддръжниците на въпроси, поставени със ЗПУГДВМС, да се събират на хартиен носител или по електронен път.
В същия закон (ЗПУГДВМС) относно Европейски инициативи може да се прави подписка и гласува по интернет, а за Референдуми неможе. Това е уредено в чл. 53а . Би следвало този механизъм да стане приложим и за Референдумите. Изявленията за подкрепа от поддръжниците на предложена европейска гражданска инициатива се събират на хартиен носител или по електронен път. За гласуване по електронен път също може да се помисли. Такъв подход ще поефтини значително Референдумите, и ще станат "по-лесни за употреба".

Необходимо е изборите да бъдат отложени (в този референдум), да се назначи служебно правителство до провеждането на избори.

Избора на Главен прокурор, Конституционни съдии, Съдии и съдебни заседатели, ВСС, а другите от тези власти да могат да бъдат сменяни по всяко време, с референдум или подписка.

УЧАСТВАЙТЕ В РЕФЕРЕНДУМА, НЕКА НАМАЛИМ БРОЯ НА КРЪВОПИЙЦИТЕ!!!

http://www.peticiq.com/referendum_za_broq_na_deputatite