Ние, Народът - суверен на Република България, искаме:

 

Прочетете внимателно и ако сте съгласни подпиши най-долу!!!

 

Ние, Народът - суверен на Република България, искаме:

 

1. Да се измени Чл. 62. от Конституцията така:

 • ал. (2) Народното събрание има самостоятелен бюджет, формиран единствено от средства, заделени от Държавната издръжка на народните представители, в размер, определен от самите народни представители.

Издръжката на народния представител се одобрява от избирателите преди избирането на Народния представител и по реда на т.6 от тази петиция. Сега не е възможно да разбереш какви пари, от къде и на къде се въртят във и около народното събрание. Бюджетът на Народното събрание е над 200 хиляди годишно на депутат, с допълнителни и скрити разходи отива към милион, а ни баламосват с някакви заплати. Цялото финансиране по такъв начин ще се осигуряват от Държавната издръжка на народния представител, а той ще се грижи за тези наши пари като добър стопанин. Приходите от дейността на народното събрание отиват в Държавния бюджет.

 

2. Да се измени Чл. 63 от Конституцията така:

 • Чл. 63. Народното събрание се състои от 56 избрани мажоритарно народни представители.

Никога не е имало повече в пленарна зала, освен когато гласуват заплатите си или нещо за крадене, в свой интерес. Нетния бюджет за един депутат е над 200 000, а брутния отива към милион годишно. Не виждаме нещо да се върши за толкова пари. 56 депутата, по двама от област, са достатъчно.

 

3. Да се измени Чл. 67 от Конституцията така:

 • ал. (1) Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ.
 • ал. (2) Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите в съответствие със своята съвест и изразените преди избирането им убеждения.

Отпада текстът, който отделяше народния представител от избирателите им и го оправдаваше за неизпълнение на обещанията му.

 

4. Да се отмени Чл. 69. от Конституцията.

Сега текстът "Народните представители не носят наказателна отговорност за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в Народното събрание" осигурява безнаказаност на депутатит за изявленията им и за гласуването на закони във вреда на Българския народ. Като основен мотив за отмяната са и зачестилите опити за създаване на междуетническо напрежение от парламентарната трибуна. Също така да не се превръща Народно събрание в махленска седянка, да не се отправят обвинения за физическо ликвидиране (съвсем скорошен случай). При умишлено гласуване на закон в ущърб на народа, народния представител да носи отговорност.

 

5. Да се отмени Чл. 70 от Конституцията.

С това отпада депутатския имунитет.

 

6. Да се измени Чл. 71 от Конституцията така:

 • Чл. 71. Народните представители и дейността им се издържат единствено и само от държавния бюджет. Размерът на Държавната издръжка се определя от Народното събрание след три месечно оповестяване пред народа.

 

Да е ясно, кой плаща и че няма да имат странични приходи.

 

7. Да се допълни Чл. 72. от Конституцията, като се образуват нова т.3 в ал.1, нова ал.(3) и се измени така:

 • Чл. 72.
 • ал. (1) Пълномощията на народния представител се прекратяват предсрочно при:
 1. подаване на оставка пред Народното събрание;
 2. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, или когато изпълнението на наказанието лишаване от свобода не е отложено;
 3. Три необосновани отсъствия или напускания на пленарно заседание;
 4. установяване на неизбираемост или несъвместимост;
 5. смърт.
 • ал. (2) В случаите на т. 1 и 2 и 3 решението се приема от Народното събрание, а в случаите на т. 4 - от Конституционния съд.
 • ал. (3) Пълномощията на народния представител се прекратяват предсрочно и с национален референдум или с местни референдуми в общините на избирателния му район.

Сега не е възможно бламирането на депутат. Такава мярка, каквато предлагаме, ще има силен възпиращ ефект. Рейтинга на всеки вече ще придобие реално значение. Дори инициативата за бламиране ще святка "червената лампичка". Новата точка 3 в ал. (1) позволява отстраняването на системно отсъстващи народни представители.

 

8. Да бъдат отменени текстовете на алинеи (2), (3), и (4) от чл.9 от ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ.

Това е Законът за референдумите. Дори заглавието му е такова, че никой да не се досети.

Въпросните алинеи отнемат конституционното ни право да се произнасяме по избора на Конституционни съдии, Главен прокурор, Висш съдебен съвет, да вземаме отношение по бюджета, и какво ли не, и какво ли не. Конституцията определя, че господар (суверен) в България е народът.9. В ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ да се създаде възможност за електронно участите и гласуване в подписки, петиции, национални референдуми и местни референдуми.

Сега Законът за референдумите позволява това за европейски инициативи. Нищо не пречи да се ползва и за останалите форми на пряко участие във властта. Електронното правителство е блокирано от бездействието на управляващите.

Референдумът вече няма да е толкова скъпа процедура. Последния референдум беше безумно оскъпен, за да ни бъде вменено, че сме глупави, и никога повече да не си помислим за Референдум. Страхуват се от нас !!!

 

10. Въвеждане на мандатна система и до два мандата за всички ръководни държавни и общински длъжности, председатели на съдилища, съдии, градски прокурори, началници на полицейски управления.

Това е ясно защо.

 

11. До провеждане на изборите да бъде сформирано служебно правителство с удължен мандат.

Бъдещ парламент в сегашния му вид, и назначено от такъв парламент правителство, ни поставя за още 4 години в сегашната ситуация.

 

12. Не се допускат кандидатури за народни представители на тези, които са били народни представители, министри или конституционни съдии от 1990 година до сега.

Те доказаха, че са неспособни и нанасят вреди.

 

За всичките тези промени не е необходимо свикване на Велико народно събрание. Законът и Конституцията позволяват това да стане с Референдум при обикновено народно събрание. За това сега бързат да го разпуснат. А в едно Велико народно събрание май ще са същите, които си знаем. И - какво ли ще решат, а?

 

 

В една истинска демокрация, конституцията се пише от народа, а не от хората упражняващи властта!

 

За да е успешен вашият глас, трябва да  влезете в личния си и-мейл (посочения в петицията), за да потвърдиш самоличността си!

 

 


Или

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван на нашия сайт. Въпреки това, авторът на петицията ще вижда цялата информация, която ще предоставите в този формуляр.

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. Моля, вижте входящата кутия (и спам папката).
Facebook