За възстановяване на Мемориала на I и VI Пехотен полк