Родители срещу задължителната предучилищна подготовка

Порумбачанов

#1

2012-12-11 11:06

Безумието да се задължават родителите, да предадат своите деца за школувка в държавни институции е тоталитарна реакция в пост-тоталитарна държава. Има и съзнателни граждани, които обичат свободата и децата си - благодарен съм за това!
Родител на 3 деца

#2

2012-12-11 11:42

Конституция РБ
Чл. 47. (1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА

#3

2012-12-11 11:43

НЕ НА МОНОПОЛА НА ДЪРЖАВАТА ВЪРХУ НАШИТЕ ДЕЦА!
Таня

#4 КАТЕГОРИЧНО НЕ на липсата на избор!

2012-12-11 15:42

Детето ми ходи на градина и мму харесва. Но защо това да е задължително. За съжаление сме принудени от обстоятелствата. С радост бих си гледала детето и не съм съгласна да бъда задължена. Още по-несъгласна съм с тоталното ограничаване на правото на избор. Защо да не са ОК родителските кооперативи?! Защо в тази държава алтернативите са греховна дума!!!!
ДГ

#5

2012-12-11 17:03

Подкрепям, но моля за точност при позоваване на Конвенции и други правни актове.
Мисля, че Конвенция на ООН за правата на човека (чл. 346 (1) и 347(1)) не съществува.
Има Всеобща декларация за правата на човека на ООН, която вие цитирате, но чл. 14 се отнася за правото на убежище.
Ето линк към деклаарцията: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=blg
По-скоро връзка има с чл. 26, който казва:
Член 26

Bсеки човек има право на образование. Oбразованието трябва да бъде безплатно, поне що се отнася до началното и основното образование. Hачалното образование трябва да бъде задължително. Tехническото и професионалното образование трябва да бъдат общодостъпни, а висшето образование трябва да бъде еднакво достъпно за всички на основата на техните способности.
Oбразованието трябва да бъде насочено към цялостно развитие на човешката личност и заcилване на уважението към правата на човека и основните свободи. Tо трябва да съдейства за разбирателството, тъпримостта и приятелството между всички народи, расови или религиозни групи, както и за осъществяване дейността на Oрганизацията на Oбединените нации за поддържане на мира.
Pодителите имат право, с приоритет, да избират вида образование, което да получат техните деца.
Позоваване може да има и на Конвенция за правата на детето.
Член 5:
Държавите - страни по Конвенцията, зачитат отговорностите, правата и задълженията на
родителите или в зависимост от случая на членовете на по-голямото семейство или общност, както
предвиждат местните обичаи, на законните настойници или на другите лица, отговорни по закон за
детето, да осигуряват по начин, съответствуващ на развитието на способностите на детето,
подходящи насоки и ръководство в упражняването от него на правата, признати в тази Конвенция.

Член 18
1. Държавите - страни по Конвенцията, полагат всички усилия за осигуряване
признаването на принципа, съгласно който двамата родители носят обща отговорност за
отглеждането и развитието на детето. Родителите или според случая законните настойници носят
първостепенна отговорност за отглеждането и развитието на детето. Висшите интереси на детето са
тяхна основна грижа.
2. С цел гарантиране и закрила на правата, изложени в тази Конвенция, държавите-страни
по нея оказват подходяща помощ на родителите и законните настойници при осъществяване на
тяхната отговорност по отглеждане на децата и осигуряват създаването на институции, служби и
услуги в областта на грижите за децата.
3. Държавите - страни по Конвенцията, предприемат всички подходящи мерки, за да
осигурят на децата на работещите родители правото да се възползуват от услугите за деца и
детските заведения, които се полагат за тяхното отглеждане.
http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bulgarian_language_version.pdf

Гост

#6

2012-12-11 18:48

Спрете с експериментите или поне с тези, които засягат НАШИТЕ деца.
д-р Василев

#7

2012-12-11 19:38

Това е посегателство както върху децата ни, така и върху Конституционните ни права!
родител

#8

2012-12-11 23:47

Защо непрекъснато сме заставяни да защитаваме най-нормални житейски права, в случая родителски права
Kамелия Миланова

#9

2012-12-11 23:58

Това е посегателство както върху децата ни, така и върху Конституционните ни права!
Чл. 47. (1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.
Ани Миланова

#10

2012-12-12 00:00

Това е посегателство както върху децата ни, така и върху Конституционните ни права!
Чл. 47. (1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.

Гост

#11

2012-12-12 08:26

Органите на държавата нямат право при недоказана неефективност, недоказани отрицателни показатели, но ДОКАЗАНИ много положителни показатели и изграждане на децата, да налагат своите възгледи, позиции и мнение.
Това не е близко до - това е диктатура и не съм съгласен някой да ми казва, че съм нескопосан да образовам и възпитавам моите деца. При доказано положителни резултати както в исторически план на домашното образование, така и при моите деца, в частност.
Милена

#12

2012-12-12 10:35

Абсолютно неграмотна позиция. Особено основанията и точка 2 от петицията, за съжаление.

Гост

#13

2012-12-12 12:50

не искам никоя институция да изземва правата и задълженията на родителя!

Тази публикация е изтрита от своя автор. (Покажи подробности)

2012-12-12 15:29


ДРАКУЛА

#15 Задължителна предучилищна подготовка

2012-12-12 16:11

Идва в повече за децата, ние да не сме били цял ден на предучилищна подготовка !?!?!?

Гост

#16

2012-12-12 17:27

Може да НЕ съм права, може да бъда обвинена в "расизъм" и не-толерантно отношение към "малцинствата", но ми се струва, че ЕДНА от причините за безумието със задължителното ранно "образование" в държавни институции е идеята за "интегрирането" на "ромите"... Както е и с нарочно задържаните (и дори понижавани - за трето и т.н. дете) детски надбавки и др. социални "помощи"; както е и със "Закона за детето"... Ама всъщност те циганите, пардон - "ромите", не са виновни... Държавата-хрантутник на чужд гръб е виновна! Безчетните лапачи по всевъзможни администрации, фондации и прочие НЕ биха могли да съществуват, ако не измайсторяват непрестанно "стратегии" за "подобряване на интеграцията", като същевременно (пак в техен интерес) тя в никакъв случай НЕ трябва НАИСТИНА да се случи... това е което става вече повече от 20 години!

Гост

#17

2012-12-12 18:29

Когато човек предлага подобна идея, той трябва да има не само виждането си за нея, ами да има база, кадри и ЯСНО изготвен план за действие, и най-малкото - обща култура. Зам. министърката на образованието М. Дамянова ме отчайва с незнанието си и непоготвеността си и никога не бих поверила детето си на системата, ако подобни хора я представляват. Всеки има право на избор, когато останем лишени от този избор ние се превръщаме просто в пионки на държавата. Мисля, че е време това неформирано общество да се събуди и да направи обстановката по-благоприятна, ако не за себе си, то за техните деца. А как може да направи това? Като гласува и защити всеобщото право всеки един от нас да има избор и да взима решения сам за себе си!
пин

#18

2012-12-12 20:12

Изпитвам ужас да бъда родител при такива полицейски условия- от зачеването до смъртта под институционален контрол.

Гост

#19

2012-12-12 20:39

Всъщност, самото признаване на алтернативни методи би обезсмислело и задължението. Още при първоначалното представяне на идеята беше ясно заявено, че става дума за това да научат ромите на български, за да могат по-лесно да се справят, но това може лесно да се реши с други подходи, примерно със задължителни обучения за покриване на минимални знания, необходими за първи клас или дори и в сега съществуващата предучилищна група да има засилено изучаване на български език за проблемни деца(такива, които имат проблем с езика, не са само ромите).

Гост

#20 Без "задължително"

2012-12-13 01:48

Думата "задължително" трябва да отпадне от проектозакона, когато се отнася до решението на родителите за място, форма на обучение и възрастовите ограничения.
становище

#21

2012-12-13 07:14

Петицията е добра.Законът е душмански.Превръща образованието в задължителна ферма за производство на роби от невръстно детство .Говоря с познати.Всеки ,който може има намерение да насочи детето си към чуждите училища у нас или извън страната.
Теодора Атанасова - родител

#22

2012-12-13 08:22

Този закон в основата си е фашистки, той като отнема правото на избор и насилва родителите, заставя и глобява неподчинилите се. Както каза един човек: "Направете страхотна система и родителите сами ще идват при вас и ще водят децата си". Образованието в България за съжаление е много далеч от тези стандарти и задължителността в невръстната предучилищна възраст няма да промени нищо...
Спас Вълов
Гост

#23

2012-12-13 08:43

Подписвам петицията с пълна увереност и с двете си ръце..............

Славко Славков

#24

2012-12-13 09:21

За мен - като дядо на пет внучета, най-голямата радост е децата да са край мен! Дали ще ходят на детска градина или не, дали ще ходят на училище или родителите им ще решат да ги учат вкъщи - това решават родителите! А държавата е длъжна само да осигури възможност за качествено обучение, но не може да принуди родителите да си дават децата там!

Кремена Славкова

#25 Re: "гост" с коментар №16 :-)

2012-12-13 09:23

#16: -  

 Понеже в бързината вчера съм пропуснала да си напиша името към коментара си по-горе, сега поправям пропуска:
Кремена Славкова