Родители срещу задължителната предучилищна подготовка

Уважаеми Дами и Господа,

Ние, долуподписаните граждани изразяваме дълбоката си загриженост от игнориране гласа на гражданското общество и най-вече родителите във връзка с Проектозакона за предучилищно и училищно образование, който засяга най-ценното за България - децата!

С тази петиция искаме за заявим ясно, че:

1. Да отпадне ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТТА за предучилищната за 4 годишните. Родителите ДА ИМАТ ИЗБОР!!!(чл. 8 ал.1)

2. Да отпадне забраната за съществуване на частни инициативи извън системата на образованието. В закона, както и в стандартите, да се зачете ПРАВОТО на българските родители да инициират свободно отглеждането и образованието на децата си в съгласие с Декларация на ООН за правата на човека! (чл. 26 – “Pодителите имат право, с приоритет, да избират вида образование, което да получат техните деца.”).

Считаме приемането на гореспоненатите членове за грубо потъпкване на родителските права, на Конституцията на България, както и на редица водещи международни спогодби, по които България е страна (Конвенция за правата на детето - чл.5 и чл.8, според които семейството е водещо за начина на образоване на своите деца, държавата оказва само помощ за това). С приемането на чл. 8 ал. 1 и чл. 347, ал. 1 правата на родителите напълно се игнорират и те биват жестоко наказани в опита си да дадат най-доброто на децата си.


Гражданска Инициатива за Семейството (ГИС)    Свържете се с автора на петицията