Училището - щастливи деца, здрави учители и доволни родители!


Гост

#76

2014-07-16 12:26

Мисля, че всички заедно трябва да поставим началото на една широка обществена дискусия по темите от петицията! Аз подкрепям! Фондация "Огънят на Орфей", чиято дейност е изцяло в синхрон с тези идеи, ПОДКРЕПЯ! Нека заедно работим за промяна!!!

Гост

#77

2014-07-16 15:28

Много правилно! Най-много ми допадна 15 точка. Аз съм музикант и смятам, че всяко дете трябва да се научи да свири на един музикален инструмент, да знае традициите и народните си песни. Сега има много теория и малко практика. Хареса ми идеята за повече часове сред природата или концертните зали. Децата имат нужда от изкуства-музика, танци, рисуване, театър и даже мюзикъл. Спорт, походи, игри..... Приветсвам ви за тази петиция!

Гост

#78

2014-07-16 18:47

Желая Ви УСПЕХ!Млади сте!Силни сте!Опазете ДЕЦАТА СИ!...Любовта,Вярата,Истината,Правдата да са Светлина по пътя Ви!
Даскал Ботьо Петков

#79 Какво образование искаме за децата на България?

2014-07-17 08:35

Имаме нужда от учители-лидери, които не просто си изпяват учебния материал, а учат учениците и студентите си да развиват аналитично и критично мислене. От образование, което подготвя уверени и амбицирани млади хора. Образование, в което ролята на ученика не е пасивна или маловажна, а напротив – нужна ни е нова образователна система, която поставя в центъра учениците, техните потребности и интереси.

В същото време много е важно учебният материал да е актуален, да подготвя учениците, ако не за бъдещето, то поне - за настоящето. Да има практическа насоченост, така че децата да престанат да наизустяват отговори на въпроси, каквато е практиката сега.

Целта на образованието трябва да бъде да мотивира младите хора да повярват в себе си, в способностите си, да мечтаят смело, да участват конструктивно в дискусии, да работят в екип, да се адаптират към постоянно променящата се среда, да са креативни (съзидателни), комуникативни (общителни), да умеят да прилагат в практиката огромното количество информация, която ни залива ежедневно, да могат да заявят своето място във все още слабото ни гражданско общество. Децата трябва да се научат сами да формулират проблемите, да търсят възможните решения, да пробват, да се провалят и да пробват отново и отново - докато успеят.

Колкото по-различна искаме да бъде България след 15-20 години, толкова по-различно трябва да бъде и образованието. Но не - тогава, а - сега. И този отговор предполага различие във всички ключови аспекти - цели, методология, управление, организация, учебно съдържание (вкл. - брой учебни часове и програми), квалификация (отново като съдържание и начин на предоставяне), участие на ключовите заинтересовани страни, финансиране, оценяване.

Гост

#80 Re: Какво образование искаме за децата на България?

2014-07-17 08:50

#79: Даскал Ботьо Петков - Какво образование искаме за децата на България?

Благодарим Ви за точността, ясния поглед и анализ. Можете да се включите в работна група. Скоро всички подписали ще получите имейл за дискусия и работа по ключови въпроси. Нека всички мислещи и разумни хора направим нужното. Можете да подготвите своите идеи.

Благодарим

Поздрави

Глас народен

#81 Без популистки лозунги. без клишета - да обобщим...

2014-07-17 08:53

Терминът „качество в образованието” в огромен процент от случаите се свързва с клишета и с популистки лозунги.

***

Как стоят нещата в действителност?

Различните заинтересовани страни в областта на образованието имат различно виждане по този въпрос.

Oт гледна точка на централната власт, качественото образование трябва да осигурява максимална заетост на завършилите и им позволява да създават максимална добавена стойност, за сметка на минимални държавни инвестиции.

Oт гледна точка на педагозите и хората, занимаващи се с образователна, научна и развойна дейност, качественото образование е свързано с най-новите тенденции и открития в световната наука.


От гледна точка на работодателите, качественото образование трябва да осигурява адекватни професионални умения и знания, в съзвучие с нуждите на пазара на труда.

От гледна точка на гражданското общество, качественото образование трябва да формира социално отговорни, социално ангажирани и активни граждани.

От гледна точка на самите обучаеми и семействата им, качественото образование е достъпно и им предоставя не само адекватни професионални умения, но също и уменията непрекъснато да се адаптират, квалифицират, преквалифицират и израстват в условията на един непрекъснато променящ се свят.

Макар всички гореописани аспекти на качественото образование да изглеждат разнопосочни, те могат и трябва да се интегрират в една обща визия, една обща философия за основната цел на образователната политика.

Димитрина Ангелова
Авторът на тази петиция

#82 Re:

2014-07-17 09:57

#76: -

Очакваме от музикантите, писателите, художниците и интелектуалците като цяло да бъдат част от тази дискусия.

Децата имат нужда от нов тип учители - хора, които работят с тях, нови книги, нови песни.

Пишете ни конкретно, какво е вашето виждане за промяната.

С какво Вие можете да бъдете част от нея - опит, резултати, модели...

Благодарим за подкрепата!

Димитрина Ангелова
Авторът на тази петиция

#83 Re: Без популистки лозунги. без клишета - да обобщим...

2014-07-17 10:01

#81: Глас народен - Без популистки лозунги. без клишета - да обобщим...

Министерства, институции, училища, учители, инспектори, учебници съществуват -  ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗАРАДИ ДЕЦАТА!

За жалост децата са под натиска и тежестта на всички гореизброени вече 25 години.

Когато завършат, децата трябва да са психически, емоционално и физически здрави, възпитани по правилата на Природата,  уверени в себе си,  способни да мислят, чувстват, да  работят и да бъдат удовлетворени.

Образованието в България не работи в полза на децата - тези, заради които съществува самото образование.

ДЕТЕТО с неговите нужди трябва да стане център на учебния процес!


Гост

#84

2014-07-17 12:21

Съгласна съм .Предлагам да добавите едно от най-важните неща - Здравето на децата!!!Спорта,като единствен училищен предмет,формиращ здравословни навици и умения за живота.
1.Възстановяване на всички училищни басейни
2,Подръжка,маркировка и обезопясяване на спортните площадки в училищата.
3.Училищните дворове да се заключват .

Гост

#85

2014-07-17 12:32

Голямата и отдавна чакана промяна в българската образователната система лежи на националната ни съвест, отговорност и инициатива. Всички на крак!
Димитрина Ангелова
Авторът на тази петиция

#86 Re:

2014-07-17 12:43

#84: -

Добавихме спорта и всички съпътстващи точки.

Благодарим

Димитрина Ангелова
Авторът на тази петиция

#87 Re:

2014-07-17 12:45

#85: -

Да! На крак! Децата обединяват всички ни. Те не са партия, не са раса, не са религия.

Децата са БЪДЕЩЕТО.

Angelova,Malaga

#88

2014-07-17 14:08

"12. Учителите да бъдат свободни в методите си на преподаване, да бъдат ТВОРЦИ, да имат правото да променят учебното съдържание ( да заменят литературни произведения при необходимост) според нуждите на децата. Нека има критерии и показатели, какви знания трябва да придобият децата във всеки клас, НО КАК? - това да бъде избор на ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. С какви методи и работни програми - това да бъде НЕГОВ ИЗБОР. Подходът на всеки е различен - един пее, друг рисува, трети обича поезия. Учители - творци са нужни на децата! ПО важно е децата да знаят, да учат с радост и да усвояват ТРАЙНИ ЗНАНИЯ, отколкото да зубрят за оценки. 13. Учителите да слязат от катедрите и да работят заедно с децата."
Това да важи за всички учители в системата на образованието.Да не се позволява на некомпетентни основатели на организации да откриват училища и да спъват дейността на учителя когато той работи в интерéс на децата,а не в интерéс на организацията.Честа практика в чужбина е да се откриват училища като дейност на организация на българи и тези организации биват управлявани от хора без педагогическо образование..МОН да kонтролира дейността на училищата в чужбина,а не да се задоволява с приложени фактури и дипломи-там също учат български деца.
Димитрина Ангелова
Авторът на тази петиция

#89 Re:

2014-07-17 14:39

#88: Angelova,Malaga -

Съгласни сме и споделяме. Образованието не може да бъде частен бизнес.

За училищата зад граница промените ще настъпят заедно с тези в България.

Angelova,Malaga

#90

2014-07-17 15:03

"Законът за народната просвета и Правилникът за прилагане на Закона за народната просвета не се прилагат за българските неделни училища в чужбина"-цитат в отговор на запитване до Лазар Додев,Директор на дирекция " Организация,контрол и инспектиране"
Защо НЕ се прилага???
"Докога умните и способните ще търпят глупостта и ниския морал да дават насоки и да чертаят планове?"
"Нека страхът от загуба на работа не ни прави роби на Безумци и Посредствени хора.

Време е разумните, достойните и работещите да създават за цялото, а не пошлостта, глупостта и съвършеният егоизъм!!!
Нека никой не се притеснява за мястото си по етажите. Стойте си на постовете, НО РАБОТЕТЕ С РАЗУМ И СЪЗДАВАЙТЕ ПОЛЕЗНИ НЕЩА!!! Ако не Ви се работи отстъпете местата си на младите хора. Без опит ще направят повече от ВАС, защото имат Вяра и търсят Истината.

Станете част от промяната - ПРОМЕНЕТЕ СЕ!!! Заради децата си!"

Гост

#91

2014-07-17 15:15

Информацията само по себе си не дава знания и затова да научим децата на знания, като не им пълним главата с излишна информация.Важното е да знаят как да прилагат знанията за да оцеляват и преуспават, както и така да ни водят към по-добро бъдеще.

Гост

#92

2014-07-17 17:07

CHUDESNO NACHINANIE!!

Гост

#93

2014-07-17 18:35

Предлагам учителите ДА СА държавни служители! Как е уреден този въпрос в останалите страни от ЕС?

Гост

#94

2014-07-17 21:59

Абсолютно необходима промяна.Най-отговорно бих казала-жизнено важна-за децата и за качеството ни на живот.Продължавайте до пълното й осъществяване!Поздравления за съставителите,кураж,воля,вяра,оптимизъм и всичко от което ще се нуждаете в работата си.Разбира се и бъдете здрави.Ще помагаме с каквото можем.
Димитрина Ангелова
Авторът на тази петиция

#95 Re:

2014-07-17 22:31

#93: -

Те са държавни служители. В България не са ли?

Какви са учителите в България?

Бате Гойко, ти си пич!

#96 А добавихте ли...

2014-07-18 08:06

А добавихте ли изучаването на шахмат в училище? А защо - не - и на бойни изкуства?

Гост

#97

2014-07-18 09:23

Всички заедно, можем да го направим!
педагог

#98

2014-07-18 10:17

Много точно е написано! Нашата задача е да създадем здрави, спокойни и мислещи, разсъждаващи деца.Те трябвада растат щастливи и обичани, да чувстват винаги подкрепата на нас възрастните, за да добият увереността, че са можещи, способни да постигнат всичко, което пожелаят.Тогава можем да бъдем спокойни за бъдещето!

Гост

#99 Re: А добавихте ли...

2014-07-18 10:54

#96: Бате Гойко, ти си пич! - А добавихте ли...

Ще добавим и шаха и бойните изкуства - все спортове.

Имаме готова програма за спорта в училищата.


Гост

#100

2014-07-18 11:53

Страхотно, само че незнам дали е осъществимо в тази клета страна