Училището - щастливи деца, здрави учители и доволни родители!

СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ, МИНИСТРИ, ДЕПУТАТИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, ПСИХОЛОЗИ, ПИСАТЕЛИ, МУЗИКАНТИ, ХУДОЖНИЦИ, ЛЕКАРИ И ВСИЧКИ, КОИТО РАБОТИТЕ С ДЕЦА И ИМАТЕ ДЕЦА,

Най - ценното, с което разполагаме  това са децата ни!

Имаме прекрасни деца, но сме длъжници на децата на България!

Министерства, училища, учители, инспектори   СЪЩЕСТВУВАТ ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗАРАДИ децата! За жалост последните са под натиска и тежестта на всички гореизброени, вече 25 години. Четвърт век!

Тази петиция е до всички вас, които искате децата на България да имат образованието, което заслужават

Към нея се провежда и обсъждане по основните точки с цел взетите решения:

-          да се внесат пред новото правителство, пред новия Парламент, МОН

-          да станат основа за създаване на нова образователна система

-          да станат приоритет на държавата по отношение на грижите за провеждането им

-         учителите, родителите и обществото да бъдат пряк участник в съставянето и реализирането им. Родителите и учителите да бъдат двигател и контролен орган на исканите промени.

 

Всяко дете прекарва минимум 14 години от живота си в училище.

От всичко, което детето преживее през тези години, се оформят неговият мироглед, характер, знания и умения, неговото отношение към света. А то ще бъде такова, каквото е било отношението на родители, учители и възпитатели към него.

Когато завършат, децата трябва да са психически, емоционално и физически здрави, възпитани, уверени в себе си, способни да мислят, чувстват, да работят и да бъдат удовлетворени.

Днешните деца ще бъдат възрастни през 2035 г. За да се подготвят за новото време,  днес и сега, те  имат нужда:

-     от Нов вид Училища - по форма, съдържание и смисъл.

-     от любящи и мъдри учители - творци

-     от свободата да изразяват себе си, своята индивидуалност

-     от творческа среда,  където да развият своите таланти.

-     от връзка с природата и здравословен начин на живот

Училището не е място за рязане на крила, а - за подготовка преди полет.

В XXI век децата не могат да повтарят клас заради:

-  морално остаряла методика

-  некомпетентнo съставени  учебници

-  учители, директори и институции, неспособни да работят с деца!

Децата не бива  да бъдат нападани за това, че не учат.

- Това е НАША отговорност!

- Ние сме тези, които създаваме методиката и средата за обучение и ги осъществяваме успешно или - не.

-  Децата са там, където ги поставим, преживяват това, което им предложим. Всички знаем какво им предлагаме през последните 25 години?

Наличните резултати показват, че  образованието в България НЕ работи в полза на децата - тези, заради които съществува самото образование.

Ние сме за живо училище - Училище живот, където децата да се научат как да живеят!

Време е детето да стане център на учебния процес, да се зачете детската природа във всеки период, да се приложат най- новите методи на преподаване, заимствани от световните добри практики!

Дължим това на децата!!!

Детските градини

-          Децата нямат нужда от тях; родителите им имат!

-         Малките деца имат нужда от природа, вода, въздух, светлина, чиста храна и игра на открито, да бъдат мокри и изцапани, да бъдат с братята и сестрите си, с родителите си.

-         Престоят на малките деца до 3,5 годинки в градината да не е по-дълъг от 3-4 часа         (половин ден).

-    задължително да се включи вегетарианско меню за децата в детските градини. Повече плодове, зеленчуци, ядки и по малко готвени ( особено пържени) храни. Децата масово отказват да се хранят с месо. Насилието над детската природа е престъпление. Родителите и децата имат право на свободен избор в храненето.

-   За възраст от 4 до 6 г.  детската градина като среда и обстановка  да бъде копие на дома. Нека се погрижим и пресъздадем тази среда за тях.

-         Децата в периода от 0 - 7г. имат нужда от движение и труд сред природата. Поне три часа навън, без значение от това, дали вали дъжд или сняг, дали грее жарко слънце или духа вятър. Децата да копаят, да поливат, да готвят, семейната среда да се пресъздава постоянно с жива музика, танци, игри, разходки в гората. Опитни градини с цветя и плодове.

- За да си ляга едно дете вечер в 8 часа, то не трябва да е спало през деня.  Много деца не обичат да го правят. Науката доказа колко е вредно това. Децата не могат да бъдат насилвани.

-         Животът на детето в този период е насочен навътре към себе си. То обича да бъде САМО. Отделете време за това! Малките деца нямат нужда от социален живот, а да си играят тихо с каквото им е интересно, в градината, под масата, да си говорят сами с играчките!

-         Да се наиграят децата -  е смисълът на детството!

-        Детската градина не е училище! Да се изисква от учители и деца да покриват нормативи и ненужни програми е престъпление спрямо детската природа!

-         В детските градини на 7- 8 деца е необходим по един учител, а не - както е сега – един учител на около 30- 40 деца. Учителите имат нужда от помощник - учители!

-          децата със СОП имат нужда от придружител!

-         Учителите  и децата са поставени в невъзможна за работа среда.

В държавните училища днес предлагаме на децата

- тромава система и остаряла методика

- уморени,  недооценени и недоволни учители, в по голямата си част

- материална база за която има още много, какво да се желае

- трудни и  неразбираеми учебници - пълни с много невярна информация!!!

Ние сме тези, които допуснаха и сътвориха тези резултати, било с действие или бездействие. 

1. Институции, министерства, инспектори, психолози, социални работници, издателства, учители, родители и всички, които работим с деца, носим огромна отговорност и нека ДНЕС и сега  да заработим  напълно съзнателно за доброто на децата !!!

2. Образованието  да стане приоритет на ДЪРЖАВАТА по отношение на ГРИЖИТЕ, под контрола и активното участие родителите и учителите - на обществото!

- За образование да се отделят достатъчно средства, за да може да изпълни своето предназначение по отношение на обучение и възпитание, както на деца, така и на учители!

- ОБРАЗОВАНИЕТО  да подготвя качествени кадри- разбиращи детската природа и съобразяващи се с нея във всички периоди от развитието на детето.

- Родители и Учители  да участват  активно при взимане на решения касаещи живота, заниманията и обучението  на  децата им. Те имат право да отхвърлят и не приемат вредни и ненужни  мероприятия.

- Държавата е длъжна да осигури достатъчно средства за провеждане на обучението, като тези средства  се предоставят директно на училищата, а родители, учители и директори заедно решават как да бъдат изразходени. Тогава училищата биха имали достатъчно средства да осигурят здравословна среда за работа и  обучение, както на учители, така и на деца.

-  децата биха имали помощник - учители в групи и класове над 12- 15 деца.

-  всяко дете със СОП  ще има придружител, така както е редно.

Оставянето на един учител да се грижи  сам за  35 - 40 деца Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

3. Всяко дете има свещеното право да играе, да ходи на училище, да бъде обичано

НИЕ  ВЪЗРАСТНИТЕ - сме длъжни да му осигурим правилната СРЕДА за това,  в която то да се учи с РАДОСТ и БЕЗ НАСИЛИЕ.

4. Критерият, по който едно дете да бъде слагано в един или в друг клас трябва да бъде датата му на раждане (т.е. – възрастта му), а не бележки, изпити, дипломи и т.н.

- Всяко дете има свещеното право да ходи на училище!

- В момента деца, завърнали се от чужбина остават в къщи без училище по една година за това, че не са посещавали  българско училище. Често по- големи деца се слагат в по- долен клас поради ред причини.

- Оставането в същия клас показва неспособността на системата, методиката и учителите да обучават деца.

- много  деца са посещавали училища в други държави и не могат да бъдат лишавани от правото си да бъдат със своите връстници. Те  не могат да бъдат принуждавани да осъществяват самоподготовка и да държат изпит по български език, за да им бъде предоставено място в училище.

Системата на образование е длъжна да се подготви за провеждане на качествено обучение и да осигури помощник учители за деца в нужда! Така , както е по - целия свят.

5. УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, МЕТОДИТЕ и СРЕДАТА на обучение трябва да се  определят от нуждите на децата във всеки период.

0 - 7г -  Детето има нужда да се движи и да живее сред природата!Изгражда се здраво физическо тяло. Развиват се сетивата - да ходи босо, да го вали дъжд и сняг, да го духа вятър...

7-14г - Наблюдение и практическо усвояване на предметите. Развитие на паметта. Детето мисли чувствайки и движейки се! Изграждане се здрава емоционална система с помощта на изкуствата. В периода от 1 до 8 клас децата имат нужда преди всичко от изкуства.

14 - 21 г - В този период детето развива ума и с радост изучава точните науки. Идеи и  разсъждения, дебати и проекти, да поема отговорност, да му вярват и да има изява - това са нуждите на младите хора. Изгражда се здрава психика и буден ум.

Цялото учебно съдържание  да се подчини и зачете особеностите на тези периоди.

6. Учебниците до 6, 7  клас да са за УЧИТЕЛИТЕ, а не - за децата!!!

- Децата нямат нужда от учебници.

-  Знанието трябва да се усвоява в училище, а не - вкъщи.  Домашните да се сведат до минимум.

- Това може да стане само с наличието на помощник - учители в класните стаи, правилна методика и учебно съдържание, мотивирани и вдъхновени учители.

- Средствата отпускани за всяко дете, вместо да се губят по пътя към училищата,  да се предоставят на самото училище в пълният им размер.

7.  Училищата са място за учене, а не за изпитване.

- Ученето е творчески процес, свързан с по- малко теория и много практика.

Академичното обучение доказа своите недостатъци. Слушането и седенето мирно в час е провален метод. Децата са уморени от бездействие, от безсмислени определения и от купища излишна и ненужна информация.

Образованието е пътуване, а не - състезание!

- Учебният ден  да се разнообрази с различни видове дейности ( за двете полукълба на мозъка, които да се редуват). Ако децата остават по - дълго в училище да им се предлагат спортове и изкуства с които да се занимават.

- Децата да бъдат сред природата поне 1/3 от учебния ден. За да върнем блясъка в очите им ,  за да няма уморени деца, за да се спре купуването на извинителни бележки,  да се увеличи броят на класните стаи сред природата!!!

8. Текстовете в учебниците да отговарят на истината за света, в който живеем.

Учебниците по учебния предмет История и цивилизации напр.,  съдържат невярна и неистинна информация за много събития, факти и личности. 

- по света в училищата се работи с източници. Историята не се пише  днес  от политическите партии. Тя е написана през вековете.

- В учебниците да влязат най-новите открития -  артефакти, археологически разкопки

- Децата да работят по проекти с достъп до историческите извори.

Музеите съвместно с училищата да създадат специални програми с учебна цел, за да се посещават целогодишно от училищата. В Европа това е  успешна практика.

- Да се отдели нужното време и внимание на личностите в българската история и литература. Не - по пет личности в един урок, а - за една личност пет урока!!! Има добри примери за такъв вид обучение.

Учебникът не е достатъчен за всичко, което едно дете трябва да знае по дадена тема. Ползването на алтернативни източници ще възбуди по- голям инерес към предметите. Децата имат мнение и природни знания. Няколко примера:

-  Левски - имат ли достъп децата до това, което е казвал и писал? Знаят само това, което пише в учебника, а там пише, че той е престъпник, заловен от турската полиция. Децата да имат достъп до оригинални документи, писма и др. 

- Орфей, Спартак и Тервел се учат в цяла Европа, а в нашите учебници има по един ред или изобщо липсват.

- Д-р Петър Берон - говорил 12 езика и пишел на 6 от тях. Космогониите му и до днес не са преведени на български.

Раковски – говорил и пишел на на доста езици (дори не е уточнен броят им) е по-добре познат в Индия, отколкото - в България!

Списъкът е много дълъг. Какво знаят нашите деца за тях?

Не на последно място една болна тема в българската история и общество - богомилите!

-  Всички църкви се извиниха за кладите, а  нашата - НЕ? В учебниците все още се преподава, че богомолството е секта.

- В Сорбоната и Оксфорт, във Франция, Англия, Италия, Германия знаят кои са Богомилите. Учители,  журналисти, министри, директори на училища и учители в България - не знаят!

- Кой определя учебното съдържание и защо сферата на образованието предлага  учебници с невярно съдържание?

-  ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ и личностите, които са я градили заслужават нашето внимание и почит!

Литературата има нужда от тотална подмяна на автори и произведения. Какво означава ЗАДЪЛЖИТЕЛНО? Задължителни автори!? Това, което е в учебниците - не е най- доброто от литературата.

- Комисии и авторски  колективи не могат да налагат учебно съдържание. Те могат да дават насоки, периоди, епохи и стилове, но учителите трябва  да имат СВОБОДАТА да избират авторите - поети и писатели и литературните произведения според нуждите на децата.

- Децата не желаят да четат безсмислици! Редакциите на много митове и легенди, на народни приказки променят напълно посланията им.

- Вместо читанки,  учебници и христоматии,  децата да  четат книгите  в оригинал. Ако не могат да ги разберат следва, че не са за този клас. Училищните библиотеки и читалищата да се възродят.

Не може една комисия  да определя  какво ще четат децата в цялата страна през цялата учебна година. Това е насилие. Във всяка класна стая трябва да има книги, които децата да ползват всеки ден. Децата обичат книгите! Естественото състояние на едно дете е то да бъде любознателно.

Добрата литература и истинската история, разказани като приказки, имат силата да облагородяват и да възпитават. Нека учителите станат разказвачи на приказки!

ЛИТЕРАТУРАТА И ИСТОРИЯТА съдържат в себе си ключа към възпитанието на младите хора. Личностите, които се изучават трябва да бъдат достойни за подражание. Изучаването живота на достойните хора е жизнено необходимо за децата от 12 до 18г.

-         Български език - Да се намали теорията, за сметка на упражненията - 80% от учебното съдържание е излишно. Децата се давят в безсмислени определения, които дори не са вярни, а не могат да пишат грамотно!!!

-         Поезията да влезе трайно в часовете по литература – Само се споменава бегло в един урок от 5-ти до 12-ти клас и то - теория (зубрене без практика).  Кога децата ни ще бъдат вдъхновени да пишат поезия?   Музите са тракийски - Сладкопеещата, Сладкогласната… Учат се по света, но не – и в България.

Всичко най-красиво и истинско е вън от учебниците. Факт.

-         Творчество. Децата имат нужда  да пишат свои разкази и книги. В българското училище творчеството не е заложено в учебните програми. То е плод само на инициативата и добрата воля на много способните учители, а повечето далеч не са такива.

-         Докога децата ще бъдат принуждавани да преписват литературни теми? Това е вредна практика, с която всички мълчаливо се съгласяваме години наред.

-         Училището е родилният дом на СЛОВОТО около нас ( дом, улица и медии, с които живеем всяка минута). Носим отговорност за това, какво се случва там, как се случва и защо се случва.

Това е наше право и наше задължение - родители, учители.

Нуждата от ново учебно съдържание и нова методика е крещяща!

- Това трябва да се извърши в най- кратък срок. Сугестопедия, Валдорфска педагогика, Монтесори, методите и принципите на педагогиката на Беинса Дуно, много други съвременни методики и разбира се опита на всички работещи учители са достатъчни за да се извърши промяната.

9. Най- новите постижения на науката и образованието да влизат в учебното съдържание не по-късно от една година след оповестяването им!

- Това означава учебниците ( напр. точните науки) да съдържат в себе си същността на всеки предмет, като обучението задължително се провежда с допълнителни материали по темите при необходимост ( нови открития), работа с библиотеки и сайтове и разбира се много опити и упражнения.

- Учебното съдържание да се разпредели в класовете, според възможностите на децата да го усвояват. Точните науки в учебните програми са свалени с няколко години надолу в сравнение със страните в Европа. Децата  в България учат математика  три години напред в сравнение с децата в Англия например. Дали европейците са много изостанали или ние много бързаме? За къде?

Учебното съдържание по математиката е свалено с години надолу по класовете, когато децата  са все още неготови да учат толкова сложна математика. Учителите в училище не успяват да ги обучат.

- Да се изравни учебното съдържание с това в европейските страни. След 5 клас задължително да се работи в групи по 12-15 деца с помощник учители.

- Да се организират кръжоци по математика във всяко българско училище.

- Да се поеме обучението по математика от училищата, а не както досега родителите заплащат допълнително за частни уроци и курсове.

- Трудът на учителите, които ги провеждат да се заплаща подобаващо.

- Държавата да поема разходите за участие на най - даровитите деца в международни състезания.

- Букварите и учебниците да се пишат с българския шрифт на кирилицата. На национално ниво да се въведе  български шрифт на българската азбука. В момента децата не учат българската азбука, а осакатен неин вариант! Буквите Л и Д трябва да имат връх. Пеем песни за Кирил и Методий, събираме тонове букети на 24 май, а ползваме буквари с чужди букви!!!

- Азбукатa е възстановена и върната на българите и говорещото български славянство, но не е писана от Кирил и Методий. Поклон пред двамата братя, които толкова умело заблудиха враговете на България. Те извадиха  азбуките, зарити в прахта и забранявани дълги години, но не ги написаха. И Глаголицата и Кирилацата са много по-древни от 9 век! Има достатъчно доказателства за това.

Децата ни заслужават да знаят истината!

10. Да се създадат максимален брой методики и системи от творчески колективи, работещи успешно с деца, които са съвременни и адекватни на епохата, в която живеем.

НЕ - учебници, а - системи online, до които учителите да имат достъп. Напр. - английската образователна система, която е съвокупност от идеите на Беинса Дуно, професор Лозанов, педагогиката на Лев Н.Толстой, Валдорфска педагогика, Мария Монтесори и множество други. Има достатъчно работещи модели.

- Разпределението на учебното съдържание по класове, както е в Европейските държави напр.,  да следва епохите през, които е минало човечеството в своето развитие:

- Древните цивилизации се изучават в 3,4 клас.

- Гръцки  период - 5 клас

- Римски период - 6 клас

-  Ренесанс ( възраждане географски открития)- 7 клас

-   8 клас - 19, 20 век

Цяла учебна година - за една единствена епоха!

Всички останали предмети- литература, рисуване, музика, пеене, танци, драма са свързани с тези периоди.

Резултат - ТРАЙНИ ЗНАНИЯ.

- В България учебниците по българска история за:

3-ти клас - от траките  до парламента в 21 век

4-ти клас - от траките  до парламента в 21 век

5-ти клас - от траките  до парламента в 21 век

6-ти клас - от траките  до парламента в 21 век

11-ти клас - от траките  до парламента в 21 век

10 000 години се изучават всяка година - Отново и отново и  отново ...  В един урок има по петима владетели, по петима революционери, по петима политици, ... Децата не успяват да запомнят дори имената им.

Родовата ни памет се заличава и то - трайно!

- Нима  Цар Симеон I и Златният век на България не заслужават 2-3 месеца внимание?

11. Българският учител заслужава да си върне почетното място в обществото, на което е стоял векове! Той трябва да бъде творец и свободен човек

-  да има правото да избира с  каква система да работи. Учебниците да се сведат до минимум, да бъдат помощник , а не главна част от обучението.

- По всеки предмет учителят да има право да избира най- добрата система за своите деца. Няма два еднакви класа, както и две еднакви деца!

- Монополът върху учебното съдържание, който се опитва да върне МОН в момента, не  работи в полза на децата.

В България издаването на учебници се превърна в поредният доходен бизнес. Ненужно, вредно и скъпоструващо на нацията, безполезно, егоистично мероприятие, което трябва да бъде прекратено!

12. Учителите да бъдат свободни и в методите си на преподаване - да бъдат ТВОРЦИ!

Нека да има критерии и показатели за това, какви знания трябва да придобият децата във всеки клас, но  как и с какви методи ? Ето това да бъде избор на ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. Подходът на всеки е различен - един пее, друг рисува, трети обича поезията, а четвърти да свири на музикален инструмент, пети - шахмат и бойни изкуства.

13. Учителите и помощник- учителите да слязат от катедрите и да работят заедно с децата!

- тежките чинове да се заменят с по- леки, за да може класната стая да се променя според вида на заниманията. Децата не могат да стоят неподвижни часове наред.

-  За да бъдат обгрижени децата, както заслужават - с внимание и подкрепа, държавата да отдели всички необходими средства за осигуряване на  помощник- учители в класните стаи и за наемане на достатъчно  учители по драма, музика и други изкуства.

14. Инспектори и Директори

- Инспекторите трябва да са помощници на учителите, а не - техни съдници. Тормозът над учителите от инспекторите, е недопустим.

-         Инспектори могат да бъдат само хора с доказани качества на отлични преподаватели, разбиращи ясно професията педагог. Когато посещават един учител да му дават насоки, да му помагат в неговата работа.

-       заради посещенията на инспектори в училищните книги и документация се попълва невярна информация за ,,проведени,, уроци. Учителите трябва да бъдат свободни, а не наказвани, за това че  променят, допълват или съкращават уроци или части от тях - според нуждите на децата.

,, Губим си времето във века, когато няма време! ,,Защо ние всички създаваме и търпим това?

Можем ли да живеем открито с ИСТИНАТА - спокойно и щастливи? Можем, разбира се!

- Директорите не са феодални владетели. Те дават насоки, организират и се ГРИЖАТ:

- за учебното зваедение

- за учителите

- за децата посещаващи  училището

- и заедно с децата, родителите и учителите  решават какви промени са необходими и заедно  ги реализират.

15. Изкуствата (рисуване, пеене, драма, музика, музикални инструменти) да бъдат част от учебния процес и всяко дете да има шанса да свири, пее, рисува и спортува.

- Изучаването на фолклора – музика, песни и танци - да бъде задължителен елемент в училище през целия курс на обучение.

- Всяко едно дете да свири поне на един музикален инструмент. Така е в Европа. Изкуствата са част от обучението в училищата, а не са във формата на частни уроци след училище.

- Да се възстановят в училищата училищните оркестри.

- Да се забранят всякакви нецензурни текстове на  нови песни или да се преработят  в цензурирана версия. Защо чалгата влезе в учебниците?!

- Читалищата да бъдат част от образователната система - живи центрове за развитие и обмен.

16. Спорт. Спортът формира у децата здравословни навици и умения за живота. Движението и ритъма да се въведат като задължителен елемент в училището.

- Да се възстанови сутрешната  ведрина.

- Да се увеличи броят на уроците на открито сред природата (екскурзии с учебна цел, зелени и бели училища).

- Възстановяване на всички училищни басейни

- Подръжка, маркировка и обезопасяване на спортните площадки в училищата

- Училищните дворове да се заключват

- Децата да спортуват, а не - да правят тестове по физическо.

- Да се въведе изучаването на шахмата в училище

- Да се въведе изучаването на бойни изкуства в училище

- Зелените училища да са държавни, както е в Англия, например.Те са специално създадени от държавата и се поддържат от нея. Там деца и учители  имат всички безопасни условия за спане и работа сред природата,  лаборатории, класни стаи. Там те прекарват седмица или две - всяка година. Тези центрове се посещават от различни училища,  имат кухни с всички удобства, в които сами децата да си приготвят храна.

ДЕЦАТА не могат да посещават хотели и  дискотеки. Не бива да имат достъп до телевизия без надзора на възрастни.  Това не може да бъде частен бизнес или учителите да се товарят с организиране на такива мероприятия!

17. Да се възстановят ОПИТНИТЕ ПОЛЕТА за работа сред природата, а защо не - и бригадите, но - под нова форма.

-  Да се организират часове  по градинарство. Децата  да отглеждат плодове и зеленчуци  в училище. Имаме достатъчно широки училищни дворове в България. Много страни не се радват на такава даденост и въпреки това децата отглеждат домати, репички, марули, цветя, плодни дървета, иглолистни дървета и т.н.

18. Да се възстановят часовете по ръчен труд - плетене, шиене, тъкане, бродиране; работа с глина, дърво, и други материали.

Да се отменят тестовете по музика, изобразително изкуство, спорт и да се заменят с реални  дейности, подтикващи децата към творческо развитие.

19. Училищните дворове да се превърнат в градини с цветя, плодове и зеленчуци, да се махне (част от) асфалта и цимента, да се направят съвременни спортни площадки.

20. Родителите да се включат активно в живота на училището в което учат децата им! Учители и родители сме длъжни да работим заедно за доброто на децата.

21. Децата отказват да четат български книги поради липсата на достатъчно интересни такива.

- Да се подобри обмена на информация между издателите на нови български книги и  училищните библиотеки и читалищата.

- Книгите да стигат директно до училищата, без посредници. Да се посещават училищата от различни издателства и да се провежда базар на книгата в тях.

22. Предлаганата храна на децата в училище

- да се одобрява и избира от родителите

- да включва различни видове  менюта ( напр. вегетарианско )

- храната да е здравословна, жива с достатъчно плодове и зеленчуци

- децата да имат възможност сами да я отглеждат и берат

- да се забрани носенето и продаването в училище на шоколади, чипсове и други вредни за здравето храни и напитки ( газирани, кока кола и др.).

- Да се намали до минимум количеството на тестени изделия  в училищните лавки.

23. Униформи или практични дрехи

- Ако има униформи, то те да са  разнообразни по цвят и модели - удобни и меки - от лен, вълна и памук, практични за работа и да се въвеждат в училищата само, ако децата и родителите желаят това. Учениците могат  сами да правят дизайна на училищните си униформи.

- Ако децата ходят със свои дрехи на училище, да има правила какви да бъдат те - без лога на фирми и модни дизайнери, без разголени части по тялото! Може да се унифицират цветовете на дрехите (бяла риза + синя/червена блуза, а надолу – син или черен панталон или пола, например). Дрехите трябва да са удобни, практични, меки, топли.

24. Подготовката на бъдещите преподаватели в университетите да съответства на нуждите на епохата.

- В цял свят има катедри по Судестология, а в България - родината на Сугестологията - не. Защо?

- Младите преподаватели, които сега завършват и влизат в класните стаи, са неподготвени за същността на професията учител,  индивидуалната работа с всяко дете, грижата за децата, познаването на детската природа. Отново същия проблем - много теория, погрешна теория, малко практика.

- Тотална смяна на МЕТОДИКИ И ПЕДАГОГИКИ - морално остарели, на професори и доценти, неспособни и нежелаещи да се адаптират спрямо изискванията на времето. Новите методики да влязат в университетите в най- кратки срокове за подпомагане на младите учители.

Подготовката на новите преподаватели да се извършва от хора, които да им помагат и ги мотивират да търсят нови идеи и подходи. Да се изучават най - новите приложения в тази област.

- Да се спре с порочните практики студентите да се задължават да преписват ,,учебниците”, на научните си ръководители. Човек, който прави магистратура, трябва да има свои идеи, които да може да обоснове и да защити. Нека е свободен да ползва максимално голям брой източници за своя труд.

- Докога ще  се плаща, за да се вземе изпит! Направете нужните сигнали и всички инстанции да си свършат работата.

- Да се забрани продажбата и употребата на алкохол във висшите учебни заведения.

- Университетите да предоставят възможност на студентите, чрез организиране на курсове и семинари да се запознаят с най-новите практики в различните научни области. И не само да се учи теория, а да се пробва всяка методика.

- Да се организират редовни семинари и срещи между преподавателите от една област с общи цели. Тези срещи да бъдат жив обмен на реален опит между учители!

Има достатъчно умни и успели хора в България, които работят - ВЪПРЕКИ ВСИЧКО - и които могат да споделят своите забележителни постижения!

- Да се прекратят  курсовете, губещи времето на учителите с ненужни, остарели и неработещи практики.

- Талантливите преподаватели са навсякъде, но те са подтискани от директори, инспектори, безсмислени учебни програми, излишни дейности и т.н.

25. ,,Преподаватели,,  и  ,,директори,, на училища с купени дипломи  да освободят местата на тези, които НАИСТИНА искат да работят в системата на образованието. Инстанциите да се заемат с работата си.

Нека страхът от загуба на работа не ни прави роби на безумци и посредствени хора.

26. Разумните, знаещите и можещите да създават стратегиите, законите, правилата, а достойните и  работещите да  управляват.

27. Граждани, които искат да работят в парламента и в държавната администрация, които съставят закони и желаят да определят живота на нацията, да се проверяват подобаващо за

- произход на докумети  за завършено образование

- чисто съдебно минало

- психично здраве

Нека дадем път на младите.  Младите хора  биха направили повече, защото имат вяра, енергия, ентусиазъм и търсят Истината.

Да станем част от промяната - ДА СЕ ПРОМЕНИМ -  заради децата си!

КОСМИЧЕСКИЯТ МОРАЛ ( нашата съвест) НИ ЗАДЪЛЖАВА да вложим цялата си енергия в бъдещето -  НАШИТЕ ДЕЦА и да им осигурим здравословна среда за живот и  развитие.

Ако сте съгласни с гореизброените точки и  смятате, че можем да възстановим ЖИВОТО образование, да го обогатим с нови идеи и  да работим по НОВ НАЧИН -

ПОДПИШЕТЕ!

Учителски колектив към Българско училище Боянъ Мага – гр. Лондон

с директор  Д. Ангелова, много приятели, преподаватели и граждани.

 

* Към тази петиция тече  обсъждане по основните точки. Те се обновяват и допълват с вашите идеи и опит!

* За изпратените  предложения, подписалите ще бъдат информирани чрез имейл, на 3-ти всеки месец  до провеждане на изборите, след което ще се предложи на новия кабинет за разглеждане.