Училището - щастливи деца, здрави учители и доволни родители!

Angelova,Malaga

/ #88

2014-07-17 13:08

"12. Учителите да бъдат свободни в методите си на преподаване, да бъдат ТВОРЦИ, да имат правото да променят учебното съдържание ( да заменят литературни произведения при необходимост) според нуждите на децата. Нека има критерии и показатели, какви знания трябва да придобият децата във всеки клас, НО КАК? - това да бъде избор на ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. С какви методи и работни програми - това да бъде НЕГОВ ИЗБОР. Подходът на всеки е различен - един пее, друг рисува, трети обича поезия. Учители - творци са нужни на децата! ПО важно е децата да знаят, да учат с радост и да усвояват ТРАЙНИ ЗНАНИЯ, отколкото да зубрят за оценки. 13. Учителите да слязат от катедрите и да работят заедно с децата."
Това да важи за всички учители в системата на образованието.Да не се позволява на некомпетентни основатели на организации да откриват училища и да спъват дейността на учителя когато той работи в интерéс на децата,а не в интерéс на организацията.Честа практика в чужбина е да се откриват училища като дейност на организация на българи и тези организации биват управлявани от хора без педагогическо образование..МОН да kонтролира дейността на училищата в чужбина,а не да се задоволява с приложени фактури и дипломи-там също учат български деца.