Училището - щастливи деца, здрави учители и доволни родители!

Quoted post

Глас народен

#81 Без популистки лозунги. без клишета - да обобщим...

2014-07-17 07:53

Терминът „качество в образованието” в огромен процент от случаите се свързва с клишета и с популистки лозунги.

***

Как стоят нещата в действителност?

Различните заинтересовани страни в областта на образованието имат различно виждане по този въпрос.

Oт гледна точка на централната власт, качественото образование трябва да осигурява максимална заетост на завършилите и им позволява да създават максимална добавена стойност, за сметка на минимални държавни инвестиции.

Oт гледна точка на педагозите и хората, занимаващи се с образователна, научна и развойна дейност, качественото образование е свързано с най-новите тенденции и открития в световната наука.


От гледна точка на работодателите, качественото образование трябва да осигурява адекватни професионални умения и знания, в съзвучие с нуждите на пазара на труда.

От гледна точка на гражданското общество, качественото образование трябва да формира социално отговорни, социално ангажирани и активни граждани.

От гледна точка на самите обучаеми и семействата им, качественото образование е достъпно и им предоставя не само адекватни професионални умения, но също и уменията непрекъснато да се адаптират, квалифицират, преквалифицират и израстват в условията на един непрекъснато променящ се свят.

Макар всички гореописани аспекти на качественото образование да изглеждат разнопосочни, те могат и трябва да се интегрират в една обща визия, една обща философия за основната цел на образователната политика.

Отговори

Димитрина Ангелова
Авторът на тази петиция

#83 Re: Без популистки лозунги. без клишета - да обобщим...

2014-07-17 09:01:00

#81: Глас народен - Без популистки лозунги. без клишета - да обобщим...

Министерства, институции, училища, учители, инспектори, учебници съществуват -  ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗАРАДИ ДЕЦАТА!

За жалост децата са под натиска и тежестта на всички гореизброени вече 25 години.

Когато завършат, децата трябва да са психически, емоционално и физически здрави, възпитани по правилата на Природата,  уверени в себе си,  способни да мислят, чувстват, да  работят и да бъдат удовлетворени.

Образованието в България не работи в полза на децата - тези, заради които съществува самото образование.

ДЕТЕТО с неговите нужди трябва да стане център на учебния процес!