Училището - щастливи деца, здрави учители и доволни родители!


Гост

/ #84

2014-07-17 11:21

Съгласна съм .Предлагам да добавите едно от най-важните неща - Здравето на децата!!!Спорта,като единствен училищен предмет,формиращ здравословни навици и умения за живота.
1.Възстановяване на всички училищни басейни
2,Подръжка,маркировка и обезопясяване на спортните площадки в училищата.
3.Училищните дворове да се заключват .