Обръщаме се към вас, с дълбока загриженост относно текущата екологична ситуация в град Димитровград и влошеното качество на атмосферния въздух както и неефективния контрол, упражняван от РИОСВ Хасково

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...