Обръщаме се към вас, с дълбока загриженост относно текущата екологична ситуация в град Димитровград и влошеното качество на атмосферния въздух както и неефективния контрол, упражняван от РИОСВ Хасково

Уважаеми съграждани,

Обръщаме се към вас, с дълбока загриженост относно текущата екологична ситуация в град Димитровград и влошеното качество на атмосферния въздух както и неефективния контрол, упражняван от страна на РИОСВ Хасково, върху дейността на ТЕЦ Марица 3 АД.

Със съжаление отбелязваме, че въпреки наличието на комплексно разрешително, ТЕЦ Марица 3 АД, продължава да извършва сериозни нарушения на екологичните норми, което води до замърсяване на града и околната среда. Нарушенията се проявяват в изпускането на неорганизирани емисии в атмосферата, превишения на пределно допустимите норми за серен диоксид, сажди и замърсяване на река Марица.

Същевременно, изразяваме нашата загриженост за неефективността от действията от страна на РИОСВ Хасково. Въпреки редицата актове и проверки, резултатите от контрола изглеждат незадоволителни, като замърсяването на града и околната среда продължават. Това представлява сериозна заплаха за здравето на всички  граждани и за качеството на живот в региона.

Искаме да подчертаем, че в града ни има активно гражданско общество, което споделя нашата загриженост и заявява, че това е недопустимо и тези замърсявания трябва да спрат!

Ние сме решени да предприемем всички необходими стъпки, включително и ефективни стачни действия, ако ситуацията не се подобри незабавно.

Настояваме да принудите ТЕЦ Марица 3 АД, да спазва всички задължения съгласно издаденото им комплексно разрешително за работа. Град Димитровград и неговите граждани заслужават чиста околна среда, която ще спомогне за здравословен начин на живот и устойчивото развитие на нашия регион.

С искрени пожелания за решаване на проблемите и за устойчиво бъдеще,

 

Дишай, Димитровград 

10.10.2023

 


Дишай, Димитровград    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Дишай, Димитровград ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...