За по-добро бъдеще на кв.Възраждане I гр.Варна.Изискваме асфалтиране, улично осветление и подобряване на чистотата

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...