Срещу: Концесия за „Добив и преработка на строителни материали – варовици и пясъчници, от находище „Чириковец” и дейности, свързани с добива”

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...