Най-нови петиции

Петиция относно присъствено обучение на студентите по дентална медицина

Ние, долуподписните студенти по дентална медицина, настояваме обучението ни да продължи в присъствена форма, поради невъзможността за пълноценно усвояване на учебния материал и компрометиране уменията ни като бъдещи лекари, при евентуално преминаване отново в дистанционна форма на обучение.

Създадено: 2021-03-10

Времеви период Всички държави България
За всички времена 157 154

ДА СПРЕМ ВОЙНАТА В ДОНБАС

 В братоубийствената война в ДОНБАС има засегнати и много българи ,подпийсвайки тази петиция вие се обевявате категорично против тази братоубийствена война

Създадено: 2021-03-10

Времеви период Всички държави България
За всички времена 5 5

Не на строителството в Южният парк

Почти 1/5 от Южния парк е частна собственост. Нека го запазим от застрояване!Нека кажем НЕ на строителството в парковете на София!В продължение на 15 години нямаше право да се строи в зелените площи - до преди седмица, когато Конституционния съд отмени мораториума за строителство в паркове!Общината има няколко възможни варианта и за които НИЕ гражданиете трябва да настояваме!- Промени в общия устройствен план (ОУП)- Промени в подробните устройствени планове (ПУП)- Да изкупи собствеността на част

Създадено: 2021-03-10

Времеви период Всички държави България
За всички времена 47 45

Да спасим училището на с. Свежен (старо име Аджар) от продажба и от превръщането му в туристически обект - "място за настаняване"

  Уважаеми дами и господа, С Решение № 286, взето с протокол № 23 от заседание на Общинския съвет на Община Брезово, Област Пловдив, състояло се на 25.02.2021 г., което на основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 134, ал. 9 от ЗУТ и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общинският съвет на Община Брезово е приел представеното от кмета на Община Брезово проекто-предложение относно промяна предназначението на УПИ XII-училище, в кв. 14р от действащия план на с. Свежен

Създадено: 2021-03-10

Времеви период Всички държави България
За всички времена 468 424

Да сложим образованието на дневен ред!

До: Всички политически формации, явяващи се на избори; всички български медии. С наближаването на парламентарните избори, забелязваме, че голям брой от политическите формации нямат публични позиции или конкретни предложения за решаване на проблемите в образованието. От друга страна, що се отнася до образованието, вече от година в медиите преобладава тематиката с дистанционното и онлайн учене и всичко свързано с Ковид-19. Тоест, трудно остава пространство за обсъждането на по-постоянните, системн

Създадено: 2021-03-09

Времеви период Всички държави България
За всички времена 41 39

ПЕТИЦИЯ за ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, РЕД И СПРАВЕДЛИВОСТ

Председател на комисията по петиции Европейски парламент B-1047 БРЮКСЕЛ     ПЕТИЦИЯ за ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, РЕД И СПРАВЕДЛИВОСТ От Николай Статков Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА”- Враца           НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ”-клон Враца С адрес за кореспонденция:        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОТ КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,   Настоящата петиция подавам от мое име и от името на заинтересовани граждани на Република България и Европейския съюз. Петицията ми има за

Създадено: 2021-03-09

Времеви период Всички държави България
За всички времена 23 17

ШАХМАТЕН ДОМ за великотърновските деца! Искаме РАВЕНСТВО!

*ШК "Асеневци" получи поредния отказ от Община Велико Търново за предоставяне на помещение, част от Общинска собственост, с каквото разполагат останалите спортни клубове с успехи в Общината. * Когато сме видимо ощетени и излъгани от най-високопоставените лица в Общината, ни остава единствено да се обърнем към ВСИЧКИ ВАС?! Всичко, което искаме, е да имаме равни условия за работа, спрямо другите спортни клубове и в частност шахматните такива. Искаме справедливо отношение към ВАШИТЕ - НАШИ ДЕЦА

Създадено: 2021-03-09

Времеви период Всички държави България
За всички времена 183 176

Относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност от 02.03.2021 г.

ДО ГОСПОЖА ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АХЛАДОВА,   Във връзка с предложения текст в Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2019 година, а именно, че "изпитът за придобиване на юридическа правоспособност, определен по чл. 23, ал. 1 за месец октомври, се провежда през месец ноември, като заявлението и приложенията към него се подават до края на месец септември", имам следния коментар. Като основен мотив за предлаганото гореописано изменение и допълне

Създадено: 2021-03-08

Времеви период Всички държави България
За всички времена 78 77

Да възродим Читалището в Белене

С тази петиция ние искаме извършване на финансов одит от независим надзорен орган на Читалище "Христо Ботев -1892" гр.Белене за последните 10 години.

Създадено: 2021-03-08

Времеви период Всички държави България
За всички времена 58 55

СОЗОПОЛ- РУШИ СЕ КУЛТУРЕН ПАМЕТНИК

                                                                 До Кмета                                                                  на Община Созопол           Уважаеми г-н Тихомир Янакиев,  "Капка по капка вир става" гласи една народна поговорка. И нека да е за градеж, а не за падение! По информация от  Burgas info.com и  БНР Варна :  https://bnr.bg/varna/post/101432578/sabarat-chast-ot-krepostnata-stepa-na-sozopol-prechela-na-sobstvenik-na-zavedenie Бургаският районен съд е постановил р

Създадено: 2021-03-07

Времеви период Всички държави България
За всички времена 18 17