Искаме подписи ,че децата ни отиват и ще учат в безопасна , за живота и здравето им среда.

Уважаеми Дами и Господа,

Ние подписалите се в тази петиция ,се обединяваме около идеята ,че искаме да се ИЗДАДЪТ документи ,гарантиращи безопасността и здравето на всички , които ще участват в учебния процес до края на учебната 2023/2024 година - следните неща:

- Разрешително от ГД "СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ" към ДНСК ,относно пригодността на сградта ,намираща се на бул.Рожен№ 25 и/или Професионална гимназия по химични и микробиологични технологии „Проф. Пенчо Райков“;

- Разрешително от СРЗИ,относно пригодността на сградта ,намираща се на бул.Рожен№ 25 и/или Професионална гимназия по химични и микробиологични технологии „Проф. Пенчо Райков“;

- Разрешително от ГД "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" към МВР,относно пригодността на сградта ,намираща се на бул.Рожен№ 25 и/или Професионална гимназия по химични и микробиологични технологии „Проф. Пенчо Райков“;

както и 

- Документ удостоверен с подпис и печат ,че Ремонтът на Софийската професионална гимназия по туризъм , финансиран със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 , ще приключи на 30.06.2024г , с толеранс до 31.08.2024г и че на 16.09.2024г(понеделник) учениците и ще започнат 2024/2025 учебна година в сградата на бул.Сливница №182.

Не нещо невъзможно.

Моля за Вашето отговорно становище!

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Лидия Думбанова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...