КРАЙ на заплахите и натиска в съдебната власт!

В последните няколко седмици станаха широко обществено достояние потвърдени от представители на държавни институции данни за дългогодишно необезпокоявано и безнаказано действие на групи от лица, съпричастни към предполагаеми тежки престъпления, чието осъществяване е било възможно чрез взаимодействие с длъжностни лица. Стана ясно, че конкретна информация за оказван натиск и отправени заплахи от членове на тези групи към съдии е била представена от съдиите Цветко Лазаров и Владислава Цариградска в открито заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 25-ти февруари 2020 г. Въпреки така представената от двамата съдии информация, въпреки публикуваните впоследствие материали от журналистически разследвания за дейността на членове на групите лица, въпреки повторното обсъждане на темата от страна на Съдийската колегия на ВСС през месец юни 2021 г., наказателно производство във връзка със случаите е образувано едва през месец май 2023 г., без по него и до момента да има привлечени обвиняеми лица.

Считаме, че така продължилото бездействие от страна на съответните държавни органи по отношение на тези публично известни данни е недопустимо за държава, прокламираща като основна ценност върховенството на правото. Липсата на ефективна и своевременна институционална реакция за защита на професионалната независимост и неприкосновеност на отделни съдии се явява фактор, благоприятстващ безнаказаността на дейността на организираната престъпност. Осъществяването на опити за принуда спрямо съдии във връзка с осъществяваните тях функции по правораздаване представлява посегателство не само по отношение на засегнатите магистрати, но и срещу държавата и цялото общество.

С тази подписка отправяме призив към компетентните институции да сложат край на описаното бездействие. Призоваваме към резултатно и ефективно приключване на разследването, образувано през месец май 2023 г. Заяваме готовността си да застанем зад всеки магистрат, който бъде подложен на тормоз за това, че изпълнява съвестно своите професионални задължения.

АНКЕТАТА Е ОТВОРЕНА ЗА ВСЕКИ ЧЛЕН НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, КОЙТО ПОДКРЕПЯ КАУЗАТА!


Група съдии от СРС, СГС, САС, АССГ и ВКС    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Група съдии от СРС, СГС, САС, АССГ и ВКС ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...