НЕ на безотговорното отношение към българската земя !

  • НЕ на безразборното изсичане на българската гора и засаждането на ВЕИ
  • НЕ на безотговорното отношение към българската земя и превръщането и в фотоволтаична пустиня.
  • ДА за запазване на нашите гори и земи от конюнктурната алчност на шепа от самозабравилите се "управници"
  • Панели на покрива ДА на полето и в гората НЕ
  • Знаете че земята е основният капитал в едно стопанство, ако останем без нея, затваряме, продаваме.
  • Жалко че само си говорим за развитие на животновъдството, всичките приказки че животновъдите са с някакъв приоритет ще си останат само думи.
  • Ние не сме принципно против фотоволтаични централи, но в землища като нашето където от години има остър недостиг на паша и мери, да отдадеш повече от половината за солари?
  • Мисля, че сам можеш да разсъдиш какъв ще е ефекта.
  • А после........ще е късно.

Сдружение "За чиста природа с. Дюлево"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Сдружение "За чиста природа с. Дюлево" да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...