Искане за възможно отзоваване на депутати

При достатъчен брой събрани подписи тази петиция ще бъде изпратена до Президента на републиката и до Народното Събрание за иницииране на избор на Велико Народно Събрание, което да даде възможност за предсрочно прекратяване на пълномощията на всеки народен представител по искане на избирателите в неговия район.

Великото Народно Събрание трябва да промени член 67, алинея 1 от Конституцията, където се урежда видът на мандата на народния представител -- вместо сегашния свободен мандат той трябва да бъде задължителен (императивен). В допълнение, към член 72, алинея 1, където се изброяват възможните случаи за предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител, трябва да се добави точка 5 .

Предсрочното прекратяване на мандата на депутат трябва да може да става веднъж годишно на референдум след подписка на една двадесета от избирателите в избирателния му район. Изискване за такава подписка има за предложение за произвеждане на местен референдум – член 27, алинея 1, точка 3 от закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Ако депутатите са избрани по пропорционална система, на мястото на отзования депутат ще влезе следващият в избирателната листа на неговата политическа формация. Ако депутатите са избрани по мажоритарна система, за овакантеното място ще трябва да се произведе нов избор.

В САЩ и Великобритания съществува законодателство за предсрочно отзоваване на изборни длъжностни лица.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам В. Танева да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook