Да спасим чинарите на Силистра

До

Министерство на околната среда и водите
РИОСВ – Русе
ОП „Региони в растеж”
Общински Съвет – Силистра
Община Силистра
Областна администрация – Силистра
Медии

Ние, граждани от Силистра и други населени места в страната и чужбина, с настоящата подписка искаме да изразим категоричното и ясно нашето искане За запазването на старите чинари на ул. Симеон Велики в Силистра. Силно сме обезпокоени от изразените намерения да се отсекат и подменят с нова растителност Чинарите на ул. Симеон Велики – Силистра като част от дейности по проект, който иначе цели да обнови улицата и районът около нея.


Дърветата са всъщност млади – посадени през 60-те години на ХХ в. – 60-70 годишни са, а знаем че този вид е дълголетник и живее векове – до 2 000 години. Дърветата са здрави и единственото от което се нуждаят е: разширяване на свободната зона около корените им, поддържане и редовно почистване на сухите клони. Падащите сухи клони са резултат от неподдържането им и е проблем, който може да бъде разрешен с регулярна профилактика и почистване на сухи клони. Това са изключително ценни дървесни видове, които не са опасни и при добро поддържане се запазват здрави и дълго време осигуряват чист въздух, сянка и прохлада през лятото, предпазват от силен снеговалеж през зимата.

Те са естествена изолация от шумната и замърсена с автомобилни газове градска среда, като същевременно осигуряват дом на много видове птици (гълъби, връбчета, синигери, кълвачи, сови..) и др. живи организми. Необходимо е само съобразяване на новите тротоари, като те бъдат преустроени така, че да осигуряват достатъчно място за кореновата система. Да се щадят корените, стъблата и короните на дърветата – това означава да имаме грижа за тях, а това значи и за нас. Ние сме в симбиоза и животът ни е немислим без въздух!


Примери за такива спасени и добре обгрижвани дървета в страната има много – чинар хилядолетник в кв.Аспарухово, Варна, Защитената местност „Чинарите” до с. Белащица в Родопите, Булеварда с чинарите във Вършец, Чинарът от с. Арчар – Дърво на годината – 2014 и много други. Чинарите от кв. Овча Купел в София през 2013 г. бяха спасени след преработен проект на голяма верига хипермаркети. Решения винаги има, стига да има желание за това.

Дърво – столетник от Силистра - Старият дъб от Дунавския парк спечели конкурс „Дърво с корен - 2015” на Фондация „ЕкоОбщност”.

Сам ли ще е Старият дъб след нас?

Вижте и репортажа на БНТ по темата: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-ruse/podpiska-sreshtu-izsichaneto-na-87-chinara-v-silistra