За равни права на пушачи и непушачи!

Настоящата подписка е В ПОДКРЕПА НА:

  1. Равни права на пушачи и непушачи, вкл. гарантиране правото на личен избор относно употребата на тютюневи изделия;
  2. Регламент, въвеждащ разумни граници на забраната за тютюнопушене на обществени места, без тази забрана да поставя в неравностойно положение определени групи от обществото на база техен личен избор.
  3. Регламентиране на възможността за обособяване на заведения за обществено хранене и развлечения, достъпни за пушачи, при стриктно спазване на изискванията за климатизация и недопускане на непълнолетни лица в тях.

Ние не сме против въвеждането и спазването на правила - ние искаме правила, основани на равноправие!

Ние не отричаме вредата от тютюнопушенето - ние отричаме вредата от създаване на условия за противопоставяне на отделни групи от обществото на база личен избор!

Ние не сме по-малко европейци и по-малко граждани от всички останали, само заради избора си да употребяваме тютюневи изделия. Ние имаме равни права и настояваме за тяхното зачитане!

Ние не вярваме в аргументите за приемане на тоталната забрана за тютюнопушене:

  1. Защото такива практически липсват
  2. Защото се свеждат до "европейските изисквания", а дори в страните с подобна забрана има специални места за пушачи;
  3. Защото прокламираната грижа за общественото здраве не може да се свежда до диктат над една определена група на обществото - това е популистка, неефективна и палиативна мярка, която не решава проблемите на здравеопазването, контрола върху качеството на храните, въздуха, водите и пр., увреждащи в не по-малка степен здравето на българите.

НАСТОЯВАМЕ:

Регламентът за забрана на тютюнопушенето на обществени места да бъде ревизиран по начин, осигуряващ възможност на всеки пълнолетен член на обществото да прави собствен избор.

Вижте още на https://www.facebook.com/tosmoking и https://www.facebook.com/SvobodenIzbor

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС https://www.facebook.com/groups/szavbg/


Срещу тоталната забрана на тютюнопушенето    Свържете се с автора на петицията