Създаване на площадка за Спортуване(Street Fitness) в Павликени

Създаване на площадка за Спортуване(Street Fitness) в Павликени


Божидар Пламенов Йорданов    Свържете се с автора на петицията