Спрете гейпарада в София

До кмета на Община София Йорданка Фандъкова  

 

ОТКРИТО ПИСМО от български общественици, интелектуалци и журналисти    

Уважаема госпожо Фандъкова,

 

Обръщаме се към вас във връзка с тъй наречения „София прайд” – парад на хомосексуалните общности, който ще се проведе тази събота, 27 юни, в идеалния център на столицата.

Преди всичко бихме искали да отбележим, че нито един закон в България не ограничава правата на хората с „нетрадиционна” сексуална ориентация, независимо каква е тя и независимо от начините, по които бива практикувана. Хомосексуализмът е декриминализиран в България още през 1968 година. Също така е факт и че равенството пред закона е конституционно гарантирано за всички български граждани в Конституцията.

А именно: „Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.“ (Чл.6, ал.2 от Конституцията на РБ) Равенството пред закона обаче означава равни права при равни условия.

Искането да бъдеш уважаван по причина на сексуалната ти ориентация е искане за привилегировано третиране, или с други думи това е дискриминация с обратен знак, недопустима от гледна точка на конституционния принцип за равното третиране на гражданите. Едва ли е далеч моментът, в който работодателите, при равни други условия, ще предпочетат лицето с хомосексуална ориентация, за да избегнат обвиненията и евентуално наказанията за проявена дискриминация.

И по този начин ще дадат привилегия на лице по причина на сексуалната му ориентация, което е забранено от Конституцията на РБ. Допускането и провеждането на т.нар. „гей парад” е част от агресивната пропаганда на хомосексуализма в съвременното общество. Именно тази агресивна пропаганда създава и подхранва негативните нагласи и хомофобските настроения към хора, които при други обстоятелства биха се радвали на нормално приемане в исторически толерантното българско общество. Отделен е въпросът, че такава една обществена манифестация демонстрира или насочва към порнографско съдържание и към други престъпления от Наказателния кодекс на РБ.

Сдруженията и организациите, които стоят зад планирането и провеждането на „гей-парада” всъщност имат за основна цел да вменят вина у мнозинството български граждани, че обществото ни не е толерантно към хомосексуализма. Но обществото не е длъжно да бъде толерантно към практики и явления, които са в разрез с християнския морал и битностните му корени. Лансира се и крайно манипулативното внушение, че подкрепата за „гей парада” е нещо модерно, демократично и „европейско“. В действителност провеждането на „гей-парад” не е протест срещу дискриминацията, а опит за насаждане на т.нар. „гей-лайфстайл“. Това накърнява чувствата на хората с хетеросексуална ориентация, които от своя страна също биха могли да се почувстват дискриминирани.

Извън горните разсъждения Законът за събранията, митингите и манифестациите /ЗСММ/ е въвел уведомителен режим при провеждане на такива мероприятия – съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗСММ, организаторите на такова мероприятие са длъжни в срок най-малко 48 часа преди провеждането му да уведомят кмета на съответната община.

Кметът от своя страна има правомощието с изрична заповед да забрани провеждането на мероприятието, когато има несъмнени данни, че: може да бъде нарушен обществения ред в населеното място (чл. 12, ал. 2, точка 2 ЗСММ); или могат да бъдат нарушени правата и свободите на други граждани (чл. 12, ал. 2, точка 4 ЗСММ).

Провеждането на „гей-парад” в София създава несъмнено предпоставки за наличието на основанието по чл. 12, ал. 2, точка 2: досегашната практика на провеждане на подобен род мероприятия показва, че паралелно се организират анти-паради от лица с хомофобски настроения, което неизменно създава напрежение, опасност за прояви на насилие и други противообществени явления, което неизменно нарушава обществения ред.

Отделно от това е налице и основанието за забрана по чл. 12, ал. 2, точка 4, доколкото демонстрирането на определена сексуална ориентация, по начините и със средствата, с които са характерни „гей-парадите”, нарушава правата и свободите на гражданите, тъй като, както се посочва по-горе, е ярък пример за обратна дискриминация и привилегировано положение за лица, основано на сексуалната им ориентация. В случая е налице всяко от посочените две основания за забрана, без с това да се осъществява каквото и да било дискриминативно действие (нито пряко, нито непряко), тъй като самата забрана не е насочена към дискриминиране на гражданите на основата на тяхната сексуална ориентация.

В тази връзка апелираме към вас да не издавате разрешение за провеждане на парада от проявата „София прайд”, или – ако позволение вече е издадено, проявата да бъде преместена извън идеалния център на столичния град.    

 

Павел Поппандов, актьор

Петьо Блъсков, главен редактор на вестник „Труд”

Светлана Шаренкова, издател на вестник „Земя”

Пламен Марков, треньор по футбол

Проф. Стоян Денчев

Юлий Москов, издател на вестник „7 дни спорт”

Проф. Николай Палашев

Проф. Иванка Павлова

Христо Друмев

Валери Симеонов, политик, депутат

Димитър Недков, писател

Недялко Недялков, издател на агенция „ПИК” и вестник „Ретро”

Проф. Евгений Сачев

Проф. Ирена Петева

Ивайло Крачунов, главен редактор на агенция „ПИК”

Чавдар Новаков, главен редактор на вестник „Лакомник”

Добринка Спиридонова, социолог  

Възванието се подкрепя от Тивериополския епископ Тихон, председател на настоятелството на катедралния храм „Св. Александър Невски”