Против инвестиционното намерение на Горубсо Кърджали АД в община Ардино

Коментари

#1001

Искам хората след нас да живеят в нормална държава с природата, която ни е надарил Господ !

Иво Войников (Плевен , 2022-12-24)

#1003

Искам да се спре това унищожение на българската природа!

Мария Дукова (София, 2022-12-24)

#1017

Защото искам да остане природа в България.

Нина Ангелова (Дупница, 2022-12-27)

#1027

Не искам да ми префасонират и унищожат родния край

Гюнейт Кьоров (Ардино, 2023-03-13)

#1030

Да се запази природата такава каквато е!

Иван Илчев (Кърджали, 2023-03-13)

#1033

Ме е грижа за нашия район.
И не искам да бъде изселен и унишожен.

Selvi Salihov (Върбина , 2023-03-15)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...