Отменете запрещението за хора с увреждания в България

Коментари

#1005

Хората трябва да имат свободата да взимат решения! В чужбина на такива хора се предоставя възможност да работят, макар и с намалено работно време и да са част от обществото! А не да бъдат изолирани и пренебрегвани

Велина Петрова (София, 2021-05-21)

#1007

Подписвам, за да подкрепя хората с увреждания.

Наталия Николова (Козлодуй, 2021-05-21)

#1024

Защото е крайно време хората с увреждания да получават адекватни възможности за живот и развитие.

Боряна Митева (София, 2021-05-21)

#1028

Подписвам, защото всички тези ХОРА заслужават равни права и заслужават да живеят, работят и общуват нормално! ❤️

Десислава Узунова (София, 2021-05-21)

#1049

Защото промяната ще спомогне за нормалния живот на хората с интелектуални затруднения (един от които е и моят син), за упражняване правото им на избор, признаването им за личности и подкрепа в бъдещето.

Галя Койчева (Варна , 2021-05-22)

#1050

Имам дете с увреждание.

Петя Бонева (Варна , 2021-05-22)

#1065

Те имат право на избор.

Полина Бориславова (София, 2021-05-22)

#1074

Те заслужават достоен живот!

Пламена Фотаки (Велико Търново, 2021-05-23)

#1076

Вярвам във възможностите на хораат с интелектуални затруднения и правото им да вземат решения за своя живот.

Наталия Михайлова (София, 2021-05-23)

#1079

Всеки има право на живот и на избор в него!

Димитър Димитров (Белослав , 2021-05-23)

#1099

They are one of us and deserve the same.

Ираклис Зампунис (София, 2021-05-25)

#1108

Имам 33 годишен син с интелектоални и психични проблеми.

Яна Клечерова (ДОБРИНИЩЕ, 2021-05-25)

#1110

Бих искала хората с увреждания да живеят достойно!

Юлияна Манолова (София , 2021-05-25)

#1112

Имам дъщеря със синдром на Даун

Яна Горанова (София, 2021-05-26)

#1114

Подписвам, защото има смисъл и нещата могат да се променят към по-добро.

Диана Трифонова (София, 2021-05-26)

#1116

подписвам тази закъсняла,но все пак изключително необходима петиция,защото всички хора имат право на равен шанс!

Diana Dimitrova (Sofia, 2021-05-26)

#1118

Подкрепям лицата с умствени затруднения в правото им на житейски избори

Галя Христова (Варна, 2021-05-26)

#1122

Гласът на хората с увреждания трябва да бъде чут. Всеки има какво да каже.

Юлия Абът (Сийфорд, 2021-05-26)

#1124

Твърдо подкрепям целите на петицията, българското законодателство задължително трябва да бъде променено в тази конкретна област, но и в много други, от които зависи ефективната защита на достойнството и правата на всеки човек!

Велина Тодорова (София, 2021-05-26)

#1127

Рабочих с хора с увреждания повече от тридесет години

Галина Алексеевна (Плевен, 2021-05-26)

#1135

Споделям каузата за отмяна на запрещението

Пламен Тодоров (София, 2021-05-26)

#1136

Всички сме равни и равностойни пред Закона и Родината ни.

Слава Лукипудис (София, 2021-05-26)

#1142

Всеки човек има право да взема решенията, които го засягат и да получи подкрепа за вземане на решения, ако има нужда от такава подкрепа.

Снежана Николова (Добрич, 2021-05-26)

#1147

Подписвам, защото смятам, че хората с увреждания , физически или умствени, имат право на равни права с всички нас.

Мария Тодорова (Пловдив, 2021-05-26)

#1148

Всеки един човек има право на глас. НЕ на Запрещението!

Vania Ivanova (Пловдив , 2021-05-26)

#1150

Подписвам защото вярвам, че хората с увреждания трябва да имат достъп до същите права и свободи, както останалата част от населението.

Ирина Станева (Лондон, 2021-05-26)

#1158

Подписвам, защото запрещението не е хуманна форма на помощ на хората с интелектуални затруднения.

Петя Грудвва (Пазарджик, 2021-05-26)

#1159

Подписвам, защото на всяка мечта трябва да се даде шанс. Всяка мечта има право на живот.

Красимира Димитрова (Оушън Сити, 2021-05-26)

#1172

Защото се нарушават човешките права на хора с увреждания.

Slavina Boteva (Southport, 2021-05-27)

#1176

Защото така трябва, защото ние сме промяната, защото хората с увреждания и организациите, които ги обединяват трябва активно да участват в предложенията и приемането на закони, които ги засягат.

Веселина Петкова (Стара Загора , 2021-05-27)

#1180

Подписвам, защото вярвам, че всеки има право на “нормален” живот и достойно уважение.

Мария Бекова (София, 2021-05-27)

#1184

Подписвам, защото всеки човек трябва да има право на избор!

Aleksandra Ruseva (Исперих , 2021-05-27)

#1187

Подписвам

Теодора Иванова (София, 2021-05-27)

#1195

Всеки има право на достоен живот

Атанаска Дашева (Благоевград, 2021-05-27)

#1200

Имам дете с увреждане и осъзнавам,колко трудно е интегрирането на деца с различни дефицити в обществото.

Надежда Райкова (Варна, 2021-05-27)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...