Отмяна на НВО в 10 клас през 2021

Коментари

#205

Подписвам, защото не е честно да имаме матури,а миналогодишните да бъдат отменени, защото децата учеха тогава 3 месеца в електронна среда!

Габриела Георгиева (Враца, 2020-12-19)

#214

Матурите за десети клас трябва да се отменят, защото учениците не се чувстват уверени в знанията си при подготовката в онлайн среда.

Калина Симеонова (Дупница , 2020-12-19)

#216

Защото не е справедливо в ненормални условия на образование да правим задължителни матури.

Моника Тончева (Дупница , 2020-12-19)

#228

Подписвам, защото според мен материалът е много сложен и поради електронното обучение не може да бъде качествено усвоен.

Никита Иванова (Дулово, 2020-12-19)

#241

Смея да твърдя че аз, както и моите съученици не получаваме нужната подготовка през онлайн обучението, за да се явим на матура и молим да бъде отменена до 12ти клас.

Асен Хюсеин (Хасково, 2020-12-19)

#243

Не е възможно да се справим с матурите предвид обучението в момента.Лично аз не мога да уча така,трудно е.Да не говорим,че сме още от началото на учебната година онлайн.Материалът не се възприема по същия начин,както се приема,докато сме присъствено.

Бояна Илиева (Варна, 2020-12-19)

#248

Не е редно да имаме матури при тези условия!

Галя Апостолова (Дупница, 2020-12-19)

#255

Големи пропуски в учебният план.

Божидар Христов (София , 2020-12-19)

#257

Подписвам ,защото не придобиваме никакви знания чрез онлайн обучението.

Деница Иванова (Троян, 2020-12-19)

#258

Подписвам,защото не мисля че в тази ситуация с корона вирус е нужно ние 10ти клас да правиме матура. С онлайн обучението не може да се подготвиш за матурата и тя трябва да се отмени задължително. Както отмениха тази от миналата година така може и тази година заради ситуацията (няма да е честно иначе)

Стефани Пенчева (Перник, 2020-12-19)

#261

Защото не желая да се осъществяват матури за 10 клас 2021г., поради причината че материала не е усвоен така както в присъствието обучение и не е удачно да има изпити на този материал

Георги Фирков (Кюстендил , 2020-12-19)

#262

Защото матурите за 10 клас са пълна пародия

Кристиан Петков (София , 2020-12-19)

#268

Това онлайн обучение на нищо не ни учи

Неделина Димитрова (Варна, 2020-12-19)

#286

Подписвам се поради причините изложени по-горе от организаторите също както и поради чуждестранния си опит по време на пандемията, който е показал много държави да облекчават своите мерки и задължения към учениците, заради трудните времена, през които всеки един минава.

Александър Йорданов (Клемсън, 2020-12-19)

#287

Подписвам,защото смятам, че онлайн формата на обучение не е толкова ефективна колкото присъствената и ще е нечесно спрямо нас да има матури, все пак миналата година нямаше! 🙂

Анелия Иванова (Видин, 2020-12-19)

#290

Тези матури са напълно ненужни!

Milena Pachelieva (Смолян , 2020-12-19)

#293

Подписвам, защото съм ученичка и не мисля че ще има добри резултати след неясното преподаване през онлайн обучение.

Косара Додова (София, 2020-12-19)

#295

Не мисля че това ,,онлайн обучение” е високо до такава степен, за да може да се поемат матури!

Мария Гогова (Варна , 2020-12-19)

#297

Защото има твърде многи пропуски в материала.

Невиен Антов (Враца, 2020-12-19)

#303

Подписвам, защото е всеизвестен факт, че онлайн обучението е неефективно, и вследствие на това учениците биха показали доста ниски резултати на изпите, а също така, това доста би повлияло на бъдещите им планове.

Теодор Тодоров (Добрич, 2020-12-19)

#304

Подписвам, защото не смятам, че сме достатъчно подготвени да преминем успешно през изпитите, което ще повлияе на успеха ни, който пък ще повлияе на дипломата ни.

Михаела Симбаева (Кюстендил , 2020-12-19)

#305

Защото смятам, че дистанционното обучение ни възпрепятства да разберем и научим добре материала, който ни е нужен, за да покрие очаквания и желания резултат на съответните изпити.

Николета Митова (Кюстендил , 2020-12-19)

#311

Подписвам, защото съм част от съпротивата.

Ивайло Георгиев (София , 2020-12-19)

#315

Подписвам, защото съм ученичка в 10ти клас и в онлайн обучението не мога да уча пълноценно, и да се подготвя на 100% за матура.

Александра Валентинова (Враца, 2020-12-19)

#321

Смятам, че дистанционното образование, не дава необходимите знания на учениците и е абсолютно фиктивно!

Севдалина Русева (Свищов, 2020-12-19)

#322

Подписвам, защото провеждането на изпитите( НВО за 10 клас), в тази обстановка, е абсурдно.

Георги Рибарски (Дупница, 2020-12-19)

#323

Подписвам, защото смятам, че това безумие да държим матури в 10 клас за пръв път точно по време на пандемия е нещо нелогично и некоректно. Не желая да ставам част от жертвите на грешно взетите решения на държавата и министъра на МОН!

Камелия Иванова (Кюстендил, 2020-12-19)

#325

Смятам чр матурите за 10 клас трябва да се отменят

Георги Маринов (Севлиево, 2020-12-19)

#350

Мисля че не трябва да имаме матури зареди обучението. Обучението ни не е достатъчно да се се правим тази година. Разбира се зареди епидемичната обстановка и онлайн обучението

Ангел Ангелов (Кюстендил , 2020-12-19)

#360

Тези изпити допълнително стресират десетокласниците, които цяла година учат усърдно и въпреки наличието на класна и изходни нива им се налагат такива ненужни проверки.

Bozhidar Dimitrov (Силистра, 2020-12-19)

#364

Матурите трябва да бъдат правени в нормални условия на обучение.

Владимир Илиев (София, 2020-12-19)

#370

.

Aysun Ibrahm (Kırcaali , 2020-12-19)

#372

Защото онлайн обучението, не дава възможност на учениците да изкарат вискоки оценки

Валерия Кунчева (Копривщица, 2020-12-19)

#380

не желая матури в 10 клас

Кирил Петров (София, 2020-12-19)

#383

Смятам за напълно безмислено и излишно тази година да се провеждат матури за 10ти клас тъй като миналата година бяха отменени и таз годишния 11ти клас продължават обучението без никакви пречки въпреки че не са правили въпросните матура, а набор 2005 даже няма да имат такива

Радина Петрова (Бургас, 2020-12-19)

#388

Щот не искам матура

Теодор Павлов (Бургас, 2020-12-19)

#389

Смятам че образованието тази година не беше достатъчно добро, заради многото причини и едва ли би помогнало на децата да успеят с матурите.

Йоана Ставракева (Пловдив, 2020-12-19)

#395

Учениците, учителите и директорите не са запознати с:
1. Материалът, който ще се включи предвид епидемията.
2. Това е допълнителен стрес за учениците, те имат матури в 4,7 и 12 клас, а вече и в 10 клас.
3. Няма обосновано мнение, защо тези изпити са задължителни за децата, които ще продължат своето образование в 11 и 12 клас.

Мария Пенчева (София, 2020-12-19)

#399

От онлайн обучението не може да се научи нищо

Роби Георгиев (Лом, 2020-12-19)