ЗА запазване на НАРОДНИЯ характер на НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА - БУДИТЕЛИТЕ НЕ СМЕ ТЪРГОВЦИ!  

Коментари

#6

Защото дъщеря ми и читалището са моя живот.....

(Каблешково, 2019-05-17)

#9

Подкрепям петицията, защото читалищата са храм на духовността и са общодостъпна институция, не трябва и не може да се превръщат в търговски дружества.

(Лехчево, 2019-05-17)

#10

Изразявам протест срещу това Народните читалища да бъдат търговски дружества.

(с. Манастир, 2019-05-17)

#14

Не желая читалищата да бъдат превръщани в Търговски или друг вид дружества

(Лясковец, 2019-05-17)

#20

Участвам в работата на Читалищната институция вече 40 години и считам ,че Читалищата трябва да останат СВЕТИЛИЩА, а не фирми!

(Средец, 2019-05-17)

#21

Подкрепям петицията

(с. БАТИШНИЦА , 2019-05-17)

#23

Не съм съгласна, вместо да се гонят търговците от Храма, да се превърне Храма в тържище.

(Бургас, 2019-05-17)

#27

Съм съгласна

(Стара загора, 2019-05-17)

#32

Подкрепям всичко написано в нея!!!

(Свиленград, 2019-05-17)

#35

Подписвам се под тази петиция защото:
1.Читалищито като такова, е единствено в световен мащаб.
2. Не напразно още в самото му създаване преди близо 3 века, то е създено от народа за народа.
3. Не мисля, че трябва по какъвто и да е начин то да фигурира в регистрите на търговския регистър, понеже то не е търговско дружество. И би следвало да се промени ЗНЧ така щото отново да преминем на регистрация през съда.
4. Защото от оставането на читалищата в ТР на АВ биха произлезли и още куп други изисквания, каквито са относно фирмите, а подчертавам ние не сме такива.

(Село Навъсен , 2019-05-17)

#39

Неможе читалището да се третира като търговец. Неможе институцията читалище да бъде унижавана по този начин.

(Велинград , 2019-05-17)

#52

Подписвам защото съм съгласна

(Стара Загора, 2019-05-17)

#57

Подписвам петицията, защото не желая читалищата, от една близо три вековна институция създадена сама по себе си да бъде пазител на традициите ни и духовен храм днес поради безумието на някой, тя да бъде превърната в търговско дружество!

(с. Навъсен, 2019-05-17)

#62

подкрепям

(Хасково, 2019-05-17)

#67

32 съм библиотекар в читалището, а от една година и секретар-библиотекар. Читалищните въпроси и проблеми са ми до болка познати.

(с.Бъта, 2019-05-17)

#69

Читалищен Секретар. Подкрепям инициативата. Читалищата са регистрирани първоначално като фирми с нестопанска цел. Като такива не могат да извършват търговска дейност.

(С.Тъжа, общ.Павел баня, 2019-05-17)

#71

от НЧ"Светлина-1905"

(с.Вълчитрън, 2019-05-17)

#74

Подписвам защото съм против превръщането на читалищата в търговци

(с.Шуменци обл.Силистра, 2019-05-17)

#84

Подписвам ,защото не съм съгласна читалищата да бъдат превърнати в търговски обекти..

(Каблешково, 2019-05-17)

#86

Против превръщането на читалищата в търговски дружества и вписването в АВ

(село Величково, 2019-05-17)

#89

Съм съгласна

(Стара Загора, 2019-05-17)

#97

Подписвам

(Каблешково, 2019-05-17)

#99

Читалищата са средище за поддържане на самодейността, българския дух и традициите! Те не трябва да бъдат заедно с търговски дружества, фирми и т.н.

(Долни Вадин, 2019-05-17)

#103

Това е моето мнение.

(Варна, 2019-05-17)

#106

Такова е положението на читалищата в момента!

(Габрово, 2019-05-17)

#107

Не желая нашето читалище да се превръща в търговско дружество!

(с. Горно Белево, 2019-05-17)

#129

Подписвам, защото съм убедена, че основната функция на миталището е да пази традициите, а не да е тъпговско дружество.

(С. Климентово, 2019-05-17)

#132

Тодорова

(Русе , 2019-05-17)

#138

Подкрепям напълно гореизложеното в петицията!

(Варта, 2019-05-17)

#142

Искам читалището да остане това,което беше,а не фирма.Да ни оставят да творим,а не да ни превръщат в чиновници.

(С.Бутан, 2019-05-17)

#150

Искам читалища да запазят сегашния си статут.

(Сопот, 2019-05-17)

#153

Подписвам защото съм против превръщането на читалищата в търговци.

(София, 2019-05-17)

#154

НЧ"Братство 1884"

(Павликени, 2019-05-17)

#156

Аз съм читалищен работник и не смятам за правилно читалището да се превръща в търговско дружество.

(Лозен-София, 2019-05-17)

#166

Подписвам,защото подкрепям всичко , цитирано в петицията. Не на това,читалищата да са търговски дружества.

(с.Писанец,обл.Русе, 2019-05-17)

#167

Подписвам

(с. Бенковски, 2019-05-17)

#184

Не харесвам идеите на управляващите хунвейбини!

(Ихтиман, 2019-05-17)

#188

Читалището е Светиня.

(Пазарджик, 2019-05-17)

#190

Работих 25 години в читалище "Пробуда" село Пищигово и не съм съгласна читалищата да станат търговски дружества. Читалището е училището за бедните.

(Севиля , 2019-05-17)

#192

Подкрепям петицията, защото читалищата са храм на духовността и са общодостъпна институция, не трябва и не може да се превръщат в търговски дружества.

(пловдив, 2019-05-17)

#193

Смятам, че читалищната дейност няма нищо общо с търговската.

(с. Градец общ. Котел обл. Сливен , 2019-05-17)

#195

Не съм съгласна, читалищата да се превърнат в търговски дружества

(Село Климентово, 2019-05-17)