Новородените бебета да не бъдат отделяни от майките им в болниците.

ан

/ #83

2015-04-26 15:25

Никой не отрича, че най доброто за бебето и замайкатае да бъдатзаядно. Това е право но изадължение на майката. Искам коментиращите, които говорят колколоши са лекарите и акушерките и как отделят бебетата от майките даотговорят на въпроса- какво да правиперсонала ако майкатанеискабебетодае принея??? Тогава какво???   Стигас товаобобщаване за всичко в България. Трябва да се говориконкретно и с имена, защотовпротивен случайвсичко си есамобезсмислено говорене...