Новородените бебета да не бъдат отделяни от майките им в болниците.