Има свобода на изразяването, но няма свобода на враждебната реч

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...