Против преобразуване от публична общинска собственост в частна общинска собственост на УПИ II, III, X,XI и Алея Част 1 от кв. 1981 по плана на град Велинград.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...