ПЕТИЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА КВОТА ЗА СЕЗИРАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

Ние, политическа партия Другата България, настояваме гражданите да могат да отнасят жалбите си директно до Конституционния Съд като политически независим орган, осигуряващ върховенството на Конституцията.
Гражданската квота за сезиране на Конституционния Съд ще гарантира демократичността на гражданското общество и ще бъде реален механизъм за пряко, национално упражняване на народната власт и реализиране на конституционните ни права.
Към момента гражданите на Република България не могат да отнасят жалбите си директно до КС и така нямат някаква възможност да защитят правата си от противоконституционни актове на НС и Президента и така нарушените конституционни права на българите в чужбина остават незащитени:
• равното и пряко избирателно право
• равнопоставеността при осиновяване
• пасивното избирателно право
Бъдете равноправни граждани и подкрепете петицията ни!


ПП "Другата България"    Свържете се с автора на петицията