Най-нови петиции

Народното събрание да обяви режимът на Путин за фашистки

Скъпи приятели, Убедени сме, че установилия се в Кремъл путински режим с действията си през последните години във вътрешен и международен план и особено след агресивната война, която разпали срещу Украйна, носи всички научно обосновани белези на фашистки режим. Вярваме, че следва Народното събрание на Република България да обяви официално в свое решение посочения по-горе факт, за да може ясно и точно да се адресира опасността и да се фокусират политическите и обществени  усилия към противодейств

197 Създадено: 2022-04-30 Статистика

Против отстъпване на правото на строеж за ФВЕЦ в общински имоти във водосборния басейн на вододайната зона в м. Грамадите, снабдяваща с питейна вода Брацигово, Бяга, Козарско и Исперихово

Против сме даването на съгласие от страна на Общински съвет Брацигово за учредяване на отстъпено право на строеж върху имоти частна общинска собственост в местността Грамадите в землището на гр. Брацигово, промяна на предназначението им и изграждане на ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ върху тях. ДА НЕ ДОПУСКАМЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ГРАМАДИТЕ! Основания: 1. Теренът предвиден за преотреждане и строителство на фотоволтаични централи е част от водосборния басен на вододайната зо

403 Създадено: 2022-04-29 Статистика

За преименуване на ул. “Канала” на ул. “Езерото”, в ж.к. Дружба 1, гр. София

ДО Г-Н ИВАЙЛО ЦЕКОВКМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИСКЪР”  ДО Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   Относно: Преименуване на ул. “Канала” на ул. “Езерото”, находяща се в ж.к. Дружба 1, гр. София, общ. София   УВАЖАЕМИ Г-Н ЦЕКОВ, УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Ние, долуподписаните, се обръщаме към Вас на основание съгласно чл. 21 ал. 1 т. 18, чл. 28 ал. 3 на ЗМСМА, чл. 2 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, пос

10 Създадено: 2022-04-29 Статистика

"НЕ" на читалищата фантоми!

Да кажем заедно "НЕ" на читалищата фантоми, на непрекъснато роящите се нови читалища по частни апартаменти и тавани. Да спре масовата безконтролна регистрация на нови читалища! Крайно време е Министерство на културата да влезе в ролята си на принципал и да предприеме мерки за спиране на порочната практика. Новообразуваните читалища в по-голямата си част имат за цел всичко друго, но не и мисията, с която са създадени като възрожденски просветни и културни центрове. Ако нещата не се променят СЕГА,

70 Създадено: 2022-04-28 Статистика

Не, на въоражената помощ за Украйна!

Българският народ, не желае страната му да бъде въвлечена като участник във военният конфликт между Русия и Украйна. България трябва да запази статут на неутралитет, и трябва да бъде мост за полагането на усилия за сключването на трайно примирие във тази братоубийствена война!

36 Създадено: 2022-04-26 Статистика

НЕ! НЕ на пореден облигационен заем на Община Кюстендил!

- Няма как да се вземе "пореден" /явно, не и последен/ облигационен заем за сметка на кюстендилци, заради виновно неизпълнение на Кмета и общинската администрация, изразяващо се в неплащане на дължими отчисления по Закон за управление на отпадъците!; - Няма как да се вземе "пореден" /явно, не и последен/ облигационен заем за сметка на кюстендилци, ако не се проведе "местен референдум" по темата; - Няма как да се вземе "пореден" /явно, не и последен/ облигационен заем за сметка на кюстендилци с о

26 Създадено: 2022-04-26 Статистика

ПРОМЯНА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ

Ситуацията, която породи да създам петиция за създаване на бърз механизъм, чрез който собственик на частна собственост своевременно да влезе във владение, е следната. Закупих имот и месеци не мога да вляза във владение на моята частна собственост, поради това че лицата, които са настанени, не желаят да го напуснат. Давам и пояснение с какво трябва да се сблъсква всеки един собственик на частна собственост ако някой влезе в неговата собственост и не желае да я напусне.   Тоест, всеки един собстве

253 Създадено: 2022-04-23 Статистика

Против преобразуване от публична общинска собственост в частна общинска собственост на УПИ II, III, X,XI и Алея Част 1 от кв. 1981 по плана на град Велинград.

Кметът на Велинград съвместно с главния архитект внасят по искане на собственика на хотел Рич искане за промяна в устройствения план като премине от публична общинска в частна общинска собственост посочените УПИ, съответстващи на участъците между Боров парк и река Луковоца - ул. Евлоги Георгиев. Предвижда се изграждането на паркинг за ползване от гостите на хотел Рич.    Нека всеки, който не е съгласен публична собственост да бъде ползвана за частни интереси подпише настоящата петиция, която ще

244 Създадено: 2022-04-22 Статистика

Предложение за промяна в Закона за движението по пътищата (ЗДвП) в частта, касаеща наказание за шофиране без наличие на хартиен носител на полица за платена „Гражданска отговорност“

С автоматизирането на системите на Министерство на вътрешните работи и КАТ София ние, гражданите, смятаме, че сме изложени на неправомерно събиране на средства от държавата. Става дума за частта от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), предвиждаща глоба от 50 лв. при непредставяне на хартиен носител на полица за платена застраховка „Гражданска отговорност“. Хиляди водачи ежедневно са ощетени от закона, според който при платена сума и валидна полица, но при непредставянето ѝ в хартиен вариант, с

34 Създадено: 2022-04-22 Статистика

За изпращане на оръжие за украинската армия лично занесено от членовете на партия “Демократична България” - г-н Христо Иванов, г-н Ивайло Мирчев и ген. Атанас Атанасов.

С настоящата петиция ние гражданите на Република България упълномощяваме членовете на партия “Демократична България” - г-н Христо Иванов, г-н Ивайло Мирчев и ген. Атанас Атанасов и никой друг, да доставят оръжие на украинската армия. Оръжието трябва да бъде доставено лично от тримата и без помощта на трети лица. 

46 Създадено: 2022-04-21 Статистика