Оставка на Зам.-Кмет “Култура, археология и културно наследтво”, гр.Пловдив

Оставка вследствие на несправяне с управлението на "Културно наследство". 
Културното наследтво на град Пловдив се руши пред очите на гражданите!

 

 

ОСТАВКА!

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Бъдеще за Пловдив да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...