Петиция за изучаване на тоталитарните режими през ХХ век

 

До

Министъра на образованието и науката на Република България    

Петиция за  изучаване на тоталитарните режими през ХХ век  в учебниците по история       

Госпожи и господа,   През изминалите 25 години на преход в българската образователна система изучаването на тоталитарните режими през ХХ век остана частично и непълно застъпено в учебните програми. Обществената необходимост от осветляването на тези периоди става все по-осезаема за младите българи. Недопустимо е мирогледът на  хората, които ще управляват държавата утре, да бъде моделиран с невежество и заблуди за миналото.  Още повече, че през 2009 г.  българският парламент подкрепи решенията на Пражката декларация от 2008 г. „Европейската съвест и комунизмът” за осъждане на престъпленията на комунизма и приравняването им с тези на нацизма.   В декларацията, която бе подкрепена преди 6 години от българските народни представители, ясно и категорично се препоръчва: „преразглеждане и коригиране на учебниците по европейска история, така че децата да могат да научат и да са предупредени за комунизма и неговите престъпления по същия начин, по който са научени да осъждат нацистките престъпления”.   Ние, долуподписаните настояваме:    Министърът на образованието и науката да се разпореди да бъдат предприети действия, щото в учебните програми на българските училища да бъде включено, с подобаваща тежест, обективното и комплексно изучаване на историята на тоталитарните режими през ХХ век. Основание за това наше искане е и фактът, че България остана единствената страна от бившия социалистически лагер, в която историята на близкото ни минало не е достатъчно добре обяснена и представена в учебния процес.   Госпожи господа,   Формирането на правилни ценности и изграждането на младите българи като достойни патриоти и родолюбци е в нашите ръце!  

Петицията е инициирана от депутати от ГЕРБ и подкрепена от народни представители от РБ, ДПС и земеделци от НС. Към нея се присъединиха и 12 български евродепутати.

Подписали:

 

За контакти: metody_andreev.peticiya@abv.bg, GSM 0889 42 94 80