ПЕТИЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК „ТАРАЛЕЖИТЕ” в жк „ДРУЖБА- 2” - Соф

ДА ЗАПАЗИМ ЖИВА ЗЕЛЕНАТА КРАСОТА НА ж.к.”ДРУЖБА 2”
ПРИЗОВАВАМЕ И НАСТОЯВАМЕ в обхвата на склона и територията между Международния ЕКСПО център и жк "Дружба -2"- втора част ДА СЕ ПРЕДВИДИ ТЕРЕН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК С ЛОКАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ДА СЕ ЗАПАЗИ СЪЗДАДЕНАТА ОТ ПРИРОДАТА И СЪХРАНЕНА ДО ТОЗИ МОМЕНТ ЗЕЛЕНА КРАСОТА НА ТОВА МЯСТО.
С население от над 30 хил. души жк "Дружба -2" не разполага с парк и такъв не може да бъде предвиден в актуализираните планове за преструктуриране на комплекса, защото компактна територия за това в комплекса вече просто няма. Някога предвидените за изграждането на парк на територията на жк „Дружба-2” площи отдавна са застроени и безвъзвратно загубени за зелената система комплекса и на града като цяло.
Предлаганата от нас за изграждане на локален парк територия и сега се ползва от живеещите в комплекса като място за отдих - разходка, зимна пързалка за децата, велоалея.
За изграждането на този парк няма да са необходими много средства, защото цялата територия и сега е парк, но парк, сътворен от природата и запазен от апетитите на хората. Парк – наситен с много дървета, с красиви цветни храсти, с отдавна забравени в градската шумотевица полски цветя, билки, вкусни горски ягоди и къпини. Парк, в който обитават редица животински видове като по чудо оцелели в урбанизираната градска територия. Част от тях са защитени от Закона за биологичното разнообразие.
В този „парк от природата” живеят таралежи и къртици, прелитат керкенез и орел, гнездят лястовички и врани, пеят диви канарчета, пълзят гущерчета и червени горски мравки, жужат пчели.
В този парк децата на жк „Дружба” срещат свят, познат само от книжките, запазен само във филмите.
Необходими са не средства - необходима е грижа и обич към късчетата зелена красота, оцелели въпреки, а не благодарение на нас.
Необходима е воля да да пазим - не да разрушаваме.
Необходима е сила да кажем „Природата има място в града, тя ни е нужна! Да я опазим!”
Необходима ни е обща гражданска позиция, за да направим ЗАЕДНО своя парк и да запазим ТАРАЛЕЖИТЕ в жк „Дружба-2”.
Подкрепете ни! Присъединете се към нас!
Каним всеки, на когото не му е все едно къде живее, който не иска и това място изпълнено с живот, тази запазила се в големият град малка еко система да изчезне под бетона да подкрепи идеята за изграждане на парк „Таралежите” и тази Петиция с подписа си.

Инициативен комитет «Дружба 2»
Сдружение «Дружба-София»