Петицията за запазване на комисията за придобиване на специалност по дерматология и венерология в Кожна клиника - Плевен

Коментари

#1

Авторитетната комисията за придобиване на специалност в Плевен от години се ползва с уважение и доверие в дерматологичната общност и трябва да продължи да функционира. Липсват добре обосновани мотиви за закриването ѝ.

Доц. Карен Мануелян, д.м.

Карен Мануелян (Бургас, 2023-02-22)

#2

Подкрепям запазването на комисията в Плевен

Валерия Матеева (София, 2023-02-22)

#3

Подписвам в качеството ми на член на комисията за специалност по дерматология и венерология в Плевен, тъй като смятам, че нейното закриване е недообмислено, неправилно и несправедливо и уронва престижа на МУ Плевен.

Снежина Василева (София, 2023-02-24)

#4

Защото смятам за абсурдно закриването на комисията!!!!

Вероника Гинчева (Плевен, 2023-02-24)

#6

Комисия от членове с висок професионализъм и безпристрастие, признати в България и света.

Daniela Zaharieva (Плевен, 2023-02-24)

#8

Авторитетна, честна и справедлива комисия!

Dimitar Cherkezov (Sofia, 2023-02-24)

#11

E neobhodimo!

Lyubka Kostova (Sofia, 2023-02-24)

#13

Комисията в Плевен е компетентна, отговорна и почтенна. Премахването й е ненужно и погрешно.

Ася Николова Николова (София, 2023-02-24)

#14

Комисия в Плевен трябва!!!

Daniela Grozeva (Русе, 2023-02-24)

#17

Вярвам във високия професионализъм на проф. Господинов

Филка Георгиева (Варна, 2023-02-24)

#18

Подписвам, защото подкрепям запазването на изпитната комисия в МУ-Плевен!

Памела-Мартина Христова (Варна, 2023-02-24)

#19

Омерзена от случващото се в МУ Плевен.Неразбираемо е как с лека ръка може да се затрива нещо,което носи национален престиж и авторитет на университета и още по-малко разбираемо е демонстрираното по този начин отношение на ръководството на МУ Плевен към човекът,на който се дължи дългогодишния всепризнат авторитет на Клиниката по Кожни болести-Плевен,като център обучил десетки специализанти и голям брой докторанти.Под чие давление се случва и кому е нужно?

Калинка Недушева (Плевен, 2023-02-24)

#21

Подкрепям запазването на комисията!

Ина Миткова (Плевен, 2023-02-24)

#24

Плевенската Дерматологична школа е гордост за българската дерматология. Да я защитим

Жана Казанджиева (София, 2023-02-24)

#30

Подписвам, защото това според мен е изключително недомислено решение, имайки предвид, че плевен е един от големите “медицински градове” в България.

М.ф. С. Кинтов

Симеон Кинтов (Плевен, 2023-02-24)

#35

Не можем да допуснем еднолично комерсиализирано изпитване само в една комисия.. Комисията в град Плевен е с доказан авторитет и име и ниво!

Анриета Неделчева (Стара Загора , 2023-02-24)

#36

Съм против да се унищожи отново едно работещо звено в океана на българската дерматовенерологията!

Zhenya Borisova (Варна, 2023-02-24)

#38

Съгласен съм с питицията!

Stoyan Murdjev (София, 2023-02-24)

#39

Всепризната клиника, абсолютни професионалисти и лечение на най-високо ниво са причините поради които клиниката в Плевен трябва да запази статута си. Необяснимо е как университетът с лека ръка се отказва от комисията си.

Емил Стоименов (Плевен, 2023-02-24)

#41

Изключително са достойни членовете на Плевенската комисия.

Bisera Kotevska (Sofia, 2023-02-24)

#42

Аргументите за закриването на комисията са неубедителни .По време на Ковид не се провеждаха практически изпити по много специалности в други университети поради причината , че отделенията бяха превърнати в Ковид отделения но комисии не са закривани .

Мартин Добрев (Плевен, 2023-02-24)

#43

Това е позицията ми, като дипломант на МУ Плевен

Георги Василев (София, 2023-02-24)

#48

Така се оронва престижа на МУ Плевен

Kalin Ivanchev (Pleven, 2023-02-24)

#50

Против закриването на комисията

Таня Иванчева (Плевен, 2023-02-24)

#54

Тази комисия е изключително авторитетна и благодарение на високия професионализъм на Проф. Господинов и ръководените от него колеги Плевен и региона получават качествена дерматологична помощ. Чест за Му-Плевен трябва да е наличието на подобен тим комисия!

Йоана М. Тодорова (Плевен, 2023-02-24)

#56

Защото съм запознат със случая от вътре, доводите за премахването на комисията лежат на база недоказани доноси. В документа от Уважаемия Ректор на МУ Плевен се споменава спада в пациенто-потока , но не и факта че отделението дълго време е било КОВИД триаж и не е обслужвало пациенти с кожни и венерически болести заради това.

Константин Господинов (Плевен, 2023-02-24)

#60

.

Александра Джепкова (Плевен , 2023-02-24)

#61

Защото е редно университетски град с развито здравеопазване и изтъкнат специалист като проф. Господинов да има изпитна комисия

Емил Попов (Плевен, 2023-02-24)

#67

Подписвам, защото НЯМА качествени, достатъчно аргументирани и реалистични доводи за закриване на комисия и отказване от такъв престиж!
Подписвам, защото явно и най- красивите ябълки, могат да са гнили ОТВЪТРЕ!

Светлана Китанова (Плевен, 2023-02-24)

#72

Не съм съгласен с взетото решение за закриване на изпитната комисия в Плевен.

Александър Попов (Плевен, 2023-02-24)

#76

Имам лични впечатления от подготовката на кадрите на Кожна клиника гр.Плевен-хора, преди всичко хора, които работят със сърце и душа, изключително добре подготвени кадри!!! А и защо трябва да има само изпитна комисия в София? Подготовката, която клиниката в гр.Плевен дава е много по-добра от тази в София! А в Плевен има от кого да научиш нещо!!!

Снежана Миленово (София, 2023-02-24)

#77

Подкрепям запазването на комисията в МУ-Плевен!

Йоанна Велевска (Варна, 2023-02-24)

#78

Комисия с утвърден авторитет. Липсват правдоподобни основания за нейното закриване.

Румяна Янкова (Пловдив, 2023-02-25)

#81

Уважавам проф Димитър Господинов и решението да се закрие комисията е несправедливо!

Жени Троева (Стара Загора, 2023-02-25)

#83

Там докторите са добри и имаме нужда от тях

Irena Angelova (Бяла, 2023-02-25)

#96

Искам да се запази комисията!

Маргарита Хвърчилкова (Бяла, 2023-02-25)

#99

Познавам специалистите в Кожна Клиника Плевен, тяхната всеотдайност и прецизност. Присъствал съм на публични защити на докторантури. смятам, че изпитната комисия в кожна клиника гр. Плевен винаги и била с най-високо ниво на компетентност.

Пенчо Кехаяминчев (София, 2023-02-25)

#103

Защото имаме право на избор!

Мартин Иванов (Бяла, 2023-02-25)

#105

Подкрепям съществуването на тази комисия "Дерматология" към Медицински университет Плевен. Защо само в по-големите градове, и най-вече в София? Каква е тази дискриминация на медицинските кадри по териториален принцип?

Добрина Макавеева (Варна, 2023-02-25)

#106

Комисията е безупречна и с най-добрата експертиза в България!

Здравка Демерджиева (София, 2023-02-25)

#116

Клиниката по дерматология и венерология в Плевен е с традиции и авторитет сред научната общност не само в Европа, но и на световно ниво! Тук са израснали много специалисти, докторанти, разработени са много научни проблеми, клинични изпитвания! Участвах в комисията за акредитация на Клиниката, представянето беше на изключително равнище под ръководството на Проф. Д-р Димитър Господинов, дмн! Нека успехите да продължават!

Росица Милчева (Ловеч, 2023-02-25)

#117

Изключителни авторитети и професионалисти в комисията. Абсурдно решение! Категорично съм против!

Mariela Hitova (София, 2023-02-25)

#118

1) Няма обективни причини за закриването на комисията за специалност по кожни и венерически болести в град Плевен.
2) Лесно да се затваря или разпуска, но трудно да се създава, подпомага и да се гради. БДД , Медицински университет Плевен и Министерството на Здравеопазването би трябвало да подкрепят и подпомагат за развитието на медицински бази, клонове, което се изисква от управниците им, а не обратното.
3) Когато в България ще има само една комисия която ще изпитва специализантите по кожни и венерически болести това води до монопол която, когато погледним в историческия план, не води към нищо добро.

Олеся Суховерска (Русе, 2023-02-25)

#123

Да се запази изпитната комисив

Nikolay Yanev (Sofia, 2023-02-25)

#124

Смятам, че комисията е съставена от изключителни професионалисти, под ръководството на проф. Господинов, отговорни и компетентни.

Мирослава Кадурина (София, 2023-02-25)

#128

Доказали се компетентни членове на комисията!

Зоя Боянова (Русе , 2023-02-25)

#130

Това са уникални професионалисти и хора, достойни за уважение!

Виктория Зафирова (София, 2023-02-25)

#138

Вярвам, уважавам и безкрайно подкрепвам изпитната комисия под ръководството на проф. Димитър Господинов, д.м.н. в Плевен.

Гурприйт Вариаах (Дъблин, 2023-02-25)

#145

Университетите са равноправни.

Петър ТИВЧЕВ (София, 2023-02-26)

#149

Комисията трябва да се запази!

Диана Дянкова (Русе, 2023-02-26)

#150

Да се запази комисията

Зара Златева (София, 2023-02-26)

#153

За МУ - Плевен е престиж да има държавна изпитна комисия по дерматология.

Надя Станчева-Христова (Плевен, 2023-02-26)

#162

Напълно съм съгласен със становището на БДД, че е недопустимо да бъде закрита изпитната комисия в Плевен, ползваща се с моето доверие и уважение, както и с това на други колеги.

Чавдар Банков (София, Бургас, 2023-02-26)

#163

Комисията е необходима и авторитетна!

Христина Хайдудова (Плевен, 2023-02-26)

#164

Подписвам!!

Велина Катева (София, 2023-02-26)

#169

Подписвам, защото считам, че трябва да има изпитна комисия и извън
София. Членовете на комисия та в Му-Плевен са едни от най-уважаваните професори в Европа, които с квалификацията си са най-достойни да оценят специализантите-кандидати за придобиване на специалност по дерматология.

Антонина Чапанова (Пловдив, 2023-02-26)

#174

Подписвам, защото смятам, че тази комисия е утвърдена във времето и с доказани и уважавани специалисти. Мисля, че решението за нейното закриване е неправилно.

Дарина Дамянлиева (Пловдив, 2023-02-26)

#178

Професор Д.Господинов е един от известните и уважавани представители на българската дерматологична школа. Учудвам се от факта,че един Ректор се отказва от изпитна комисия,която носи престиж на МУ - Плевен.
Как може да се използва предлог,че в клиниката по дерматология са приети малък брой болни,когато със заповед на ръководството тя е трансформирана в клиника за Ковид болни за цитирания период?
Това решение обосновано на нереални факти и субективни лични нагласи е удар срещу българската академична дерматология в навечерието на нейния юбилей - честването на 100 години от основаването на Българското Дерматологично Дружество.

Николай Цанков (София, 2023-02-26)

#194

Подписвам, защото вярвам, че комисията в Плевен за придобиване на специалност по кожни и венерически заболявания трябва да продължи да провежда своите конкурси!!!

Елена Стойкова (София, 2023-02-26)

#197

Подписвам се, защото смятам преобразуванията на Ректора на Медицински университет - Плевен, по отношение състава на изпитната комисия за придобиване на специалност по дерматология и венерология, базирана в Клиника по "Кожни и венерически болести" в УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД, гр. Плевен, към Медицински университет - Плевен, за чужди на интересите на Медицински университет - Плевен от една страна, и от друга смятам, че посоченото основание за това, е крайно несъстоятелно и категорично необосновано.

Гергана Петрова (Плевен, 2023-02-26)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...