За премахване на зеления сертификат

Коментари

#1604

Не желая да ме принуждават да се ваксинирам и нежелая да ме дискриминират!

Tsvetelina Hristeva-Dimitrova (Пловдив, 2021-10-22)

#1606

По избор

Петър Марков (София , 2021-10-22)

#1608

Подписвам, защото в Конституцията на Република България пише, че никой няма право да бъде насилван против волята му да прави нещо което неиска. Ваксината не предпазва от заразяване, което трябва да означава истинското наименование ВАКСИНА, а както виждаме много хора които са си сложили ваксина след това са заразени, а починалите след ваксина са безкрайно много.

Радостина Николова (Карлово, 2021-10-22)

#1613

Категорично и недвусмислено и са нарушени гражданските и човешките ми права.
Упражнена е форма на медицинска принуда,с която настоящата заповед ме заставя да участвам във медицински експеримент,със неясни странични ефекти,както в краткосрочен така и в дългосрочен план,чрез използването на похвати,които граничат със терористични такива.
Отнемането на правата,които имам по Конституция,а именно правото на достъп до образование,правото на работа и още много други са дискриминиращи,унижаващи,аморални,незаконосъобразни и граничещи със насилие.
Друг много съществен мотив е,че по този начин допълнително ще бъде затруднен достъпа до навременна,квалифицирана и неотложна медицинска помощ,с неясни последици.

Валентина Орманкова (Перник, 2021-10-22)

#1614

Не съм съгласна да бъда принуждавана да правя ваксина против моята воля. Да ми бъдат отнемани конституционни права да решавам сама за моето здраве. Не съм съгласна да се експериментира с моето здраве. Това е геноцид

Грета Георгиева (София, 2021-10-22)

#1616

Искам право на личен избор!

Петър Вълов (София, 2021-10-22)

#1619

Тази диктатура трябва да се спре!!!!

Мартина Панайотова (Русе, 2021-10-22)

#1625

Заповедта е дискриминационна и нарушава основните ми човешки права!

Алиция Стоянова (Челопеч, 2021-10-22)

#1633

Не на фашизма!!!

Вера Генова (Пловдив, 2021-10-22)

#1635

Няма да се ваксинирам!

Стоянова Даниела (Добрич, 2021-10-22)

#1640

Сертификатите са дискриминация!

Биляна Илиева (София, 2021-10-22)

#1642

Това е нечувана дискриминация и отнемане на човешки права. Фашизъм¡!!!!!!!!!!!!!!!!

Yordan Ivanov (Бургас, 2021-10-22)

#1643

Подкрепям

Николина Панева (Пловдив, 2021-10-22)

#1645

Не ми е приятно някой да ми отнема правото на избор.

Daniela Kuncheva (Plovdiv, 2021-10-22)

#1649

Защото нарушават основни човешки права!

Grigorova Lyubimka (Plovdiv, 2021-10-22)

#1660

Подписвам, защото неискам да се нарушава правото ми на свободен избор, чрез натиск и заплашване. Не ограничавайте човешкото ми право да работя и изкарвам нормално прехраната си!

Tonito Tancheva (Чирпан, 2021-10-22)

#1663

Ваксината е личен избор, а не условие за работа.

Росица Христова (София , 2021-10-22)

#1667

Не съм съгласна с решението

Milena Yordanova (София , 2021-10-22)

#1669

Зелените сертификати, маските, ваксините, писиар тестовете, цялото извънредно положение , е пресъпление срещу моите конституционни права по чл. 28, чл. 29, Чл. 48. 31, ал. 1, 2 и 3, чл. 32, ал. 1 и чл. 37 от КРБ, както и са пресъпления по Наказателния кодекс срещу гажданските ми и трудовите ми права. Глава трета.
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
Раздел VI.
Чл. 172. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който съзнателно попречи на някого да постъпи на работа или го принуди да напусне работа поради неговата народност, раса, религия, социален произход, членуване или нечленуване в синдикална или друга организация, политическа партия, организация, движение или коалиция с политическа цел или поради неговите или на ближните му политически или други убеждения, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.
(2) Длъжностно лице, което не изпълни заповед или влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник или служител, се наказва с лишаване от свобода до три години.
Принуда
Чл. 143. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., предишен текст на чл. 143 - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Който принуди другиго да извърши, да пропусне или да претърпи нещо, противно на волята му, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреби с властта си, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

Светослав Пенчев (София, 2021-10-22)

#1678

Не се съобщава с кои заболявания хората са освободени от ваксина.

Таня Ангелова (Асеновград, 2021-10-22)

#1681

Съм против насилствените методи на принуда за участие в медицински експеримент, противоречащи на върховния закон Конституцията на РБ.

Антоанета Димитрова (София, 2021-10-22)

#1684

Подкрепям всички аргументи.

Златина Попова (Бургас, 2021-10-22)

#1687

Не съм съгласен

Miroslav Dimitrov (Добрич, 2021-10-22)

#1691

Зелените паспорти са антихуманни!

Maria Dermendjieva (Sofia, 2021-10-22)

#1705

Заради свободата на избора

Димитринка Ценова (София, 2021-10-22)

#1706

Аз няма да се ваксинирам принудително, а само ако аз реша! Не, на зелените сертификати!

Доля Апостолова (Плевен, 2021-10-22)

#1708

Подписвам защото това е основно мое право да се движа свободно без да съм протискана да примам субстанции, които биха навредели на тялото ми и които не са със 100% доказан ефект.
Не на ваксинационните паспорти!!!

Hasamova Hristina (Чепеларе, 2021-10-22)

#1710

Никой няма право да издава, заповеди и разпоредби, които нарушават моите човешки права на избор как да се предпазвам от болести, как да се лекувам, как да умра и как да живея!!! Бог ми е дал избор! Никой не е над БОГА!!!

Ирина Димитрова (София, 2021-10-22)

#1711

Тялото си е мое, решението е мое. Не може в свободна държава да се поставят абсурдни условия за живот. Нищо хуманно няма във взетите последните дни решения!

Попова Лиляна (Монтана, 2021-10-22)

#1713

Подписвам, защото ваксинацията трябва да остане доброволна съгласно Конституцията и съгласно скорошната резолюция на ПАСЕ № 2361 (2021) по въпроса: https://pace.coe.int/en/files/29004/html - точки 7.3.1 и 7.3.2

Александър Тодоров (София, 2021-10-22)

#1718

Подписвам тази петиция , защото съм свободен човек и държа на свободата си и тази на семейството си .

Нели Красимирова (Димитровград, 2021-10-22)

#1719

Никога не съм си поставяла противогрипна ваксина, не възнамерявам да го правя сега и то по принуда в разгара на епидемията!

Anna Blagoeva (Велико Търново, 2021-10-22)

#1723

Не съм съгласна да стоя безучастно, докато се нарушават гражданските и човешките ми права.

Пашова Ралица (Сливен, 2021-10-22)

#1726

1. Принуждаване чрез ограничаване на свободите
2. Дискриминация

Галина Георгиева (Стара Загора, 2021-10-22)

#1728

Ваксината е личен избор.

Grigor Kanev (Банкя, 2021-10-22)

#1731

Съм твърдо против!

Krasimira Krasteva (Казанлък, 2021-10-22)

#1733

Не желая да се ваксинирам против волята ми

Звездомира Недялкова (Габрово, 2021-10-22)

#1735

Зеленият сертификат ограничава правото ми на духовно просвещение и развитие, свободният ми достъп до определени заведения и др.

Антоний Стефанов (София, 2021-10-22)

#1739

Няма да се ваксинирам, карала съм го и имам природна, естествена ваксина

Нейкова Надежда (Велико Търново, 2021-10-22)

#1745

Не съм съгласен с заповедта на министъра на здравеопазването за въвеждане на зелен сертификат с който ни се отнема правото на избор и ни принуждава да участваме в медицински експеримент срещу наща воля. Особено след като никой не носи отговорност освен аз за страничните ефекти от ваксината. Е щом никой не носи отговорност включително и здравния министър как може да ме принуждава , чрез урязване на моите права и свободи?

Димитър Пенев (София , 2021-10-22)

#1746

Отказвам да участвам в експерименти.

Кристина Димитрова (Пловдив , 2021-10-22)

#1749

Това е личен избор

Klara Karavasileva (Несебър, 2021-10-22)

#1751

Защото съм съгласна с всичко казано!

Ина Стойчева (София, 2021-10-22)

#1764

НАПЪЛНО ПОДКРЕПЯМ!

Desislava Bozhilova (Русе, 2021-10-22)

#1765

Не желая да ме принуждават да се ваксинирам с “ грижа” за здравето ми!

Татяна Борисова (Враца, 2021-10-22)

#1768

Подписвам, защото личните ми убеждения са против геноцида, упражняван върху човешката раса.

Пламен Пенев (Варна, 2021-10-22)

#1770

с една дума всичко е нарушаване на правата на човека както и на Конституцията на РБългария

Катя Нонинска (Плевен, 2021-10-22)

#1777

Йоана Василева

Ioana Ilieva (София, 2021-10-22)

#1778

Това е дискриминация и терор!

Владимир Павлов (София, 2021-10-22)

#1781

Не искам да живея в концлагер!

Десислава Владимирова (Бургас , 2021-10-22)

#1782

Нарушават се противоконстуционно граждански права и свободи.

Мария Видева - Стоилова (videva.maria@gmail.com, 2021-10-22)

#1783

Против тази глупост наречена зелен сертификат

Апостолова Женя (Ямбол, 2021-10-22)

#1786

Не приемливо е в 21 век. да бъдеш принуждаван по заобиколен не индиректен начин да сложиш в организма си нещо ,което е неизвстно и никой не ти гарантира сигурност.

Милен Кръстев (Велико Търново , 2021-10-22)

#1793

Подкрепям петицията!!Не на зелените сертификати и ковид фашизмът .

Митко Митев (Пловдив, 2021-10-22)

#1797

Спрете това безумие!!!!!!!!!

Йордан Ангеличев (Велико Търново, 2021-10-22)

#1800

Подписвам, защото искам да имаме свободата сами да изберем как да живеем

Десислава Янкулова (София, 2021-10-22)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...