ЛУСТРАЦИЯ НА ДС АГЕНТИ И СЪТРУДНИЦИ

До: Народно Събрание, Президент на Република България

Министър Председател, Главен Прокурор

Ние, настояваме, за лустрация от ръководни позиции в държавната администрация и всички организации с обществено и държавно участие, на всички активни до 1990 година (включително), служители и сътрудници на Държавна Сигурност!

Единствената възможност за равни шансове и справедливост на сегашните и бъдни поколения, е да отхвърлим огромното, често незаконно и почти винаги дискриминационно влияние на ДС кръговете във властта, управлението и бизнеса.

Това е и единственият ни шанс за реална равностметка на миналото и за прекъсването на дискриминация срещу огромната част от българското население - сега и за в бъдеще.

Това е  единственият ни шанс за положителни реформи - в здравеопазването, социалната сфера, образованието, политическата система, съдът и прокуратурата.

Това е задължителна предпоставка и единствения ни шанс да запазим екологията и да възстановим върховенството на закона във всяка една област.  Това е абсолютно задължителна предпоставка,  да създадем конкурентноспособна икономика, базирана на знанието, съвременен и устойчив начин на управление, да създаваме равноправни възможности за интелигентно използване на ресурсите на страната ни, да извоюваме политическа и енергийна независимост.

Уточнение: сред сътрудничещите на 'държавна сигурност' през посочения период, по презумпция попадат цялото ръководство на МВР и всички сътрудници и агенти на МВР (примера с 'БУДА') както и всички ръководители на партията и държавата, всички ръководители в министерства и всички ръководители на агенции и организации свързани със сигурността (Дървавна Служба за Охрана, служби в разузнаването, военно контраразузнаване, ръководители на затвори) и всички дирекции подчинени на МВР или директно на Министерски Съвет!

(можете да подкрепите и групата ни във фейсбук)  http://on.fb.me/1FAWfoR