За да има наука в България!

инфо

/ #83 подписка

2013-02-01 16:54

Подписка за издигане на кандидатурата на проф. Емил Хорозов
за управител на Фонд "Научни изследвания"

http://www.fund.nauka2010.com/