СРЕЩУ НОВАТА НАРЕДБА ЗА „СИНЯ ЗОНА“ В СОФИЯ


Гост

/ #122

2012-08-27 11:20

Когато говорят за Синьо-зелена зона всички цитират „Наредбата за паркиране”, но такава наредба всъщност няма. Към Законът за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) трябваше да бъде изготвена Наредба за паркирането и нормативите за изграждане на паркинги и гаражи. Наредбата беше изготвена и внесена в СОС от арх. П. Диков през 2008 година. След първото заседание тя изчезна и повече
не се появи. Изискванията на закона не са изпълнени и до днес.
Кои са проблемите с паркирането?
1. Всяка лека кола се движи средно 2 часа дневно. В останалото време е паркирана. За всяка кола са нужни две паркоместа – едното при дома и другото при офиса.
2. Паркирането е затруднено в централната градска част, защото 50% от жилищата са превърнати в офиси. Ако за едно жилище са необходими средно 1.2 паркоместа, то за един офис те са средно 5.6. Този проблем съществуваше и при други големи градове, и в повечето случаи беше решен без синьо – зелена (тюркоазена) зона. На бизнеса беше даден период до 4 години да напусне жилищните сгради. Новите офис сгради се изграждаха само при осигуряване на съответния брой места за паркиране за всеки офис. По-голяма част от бизнеса предпочете да се изнесе от центъра и остави града на хората!!!
3. Зоните за паркиране, там където ги има, са с точно обозначени места за всяка кола, с точно обозначени места за коли на инвалиди, с точно обозначени места за престой на таксиметрови коли. Извън местата за таксиметровите коли, такситата се таксуват като всички останали превозни средства. За обитателите на района са осигурени безплатни паркинги, а ако желаят да паркират пред дома си, плащат наравно с всички. Няма „служебен абонамент” !
4. При тази система предварително са направени значителни инвестиции, които трябва да се компенсират със заплащане на изградените места за паркиране. Разчетът е въз основа на точния брой фиксирани паркоместа.

Това са принципите които бяха залегнали и в „Наредбата за паркиране”. Липсата на тази наредба повдига следните въпроси на които СОС не дава отговор:
- Защо трябва да има табелки за синя или зелена зона на всяка улица, след като зоната е територия с ясно определени граници.
- Колко струва изработването и монтажа на знаците?
- Кой има финансов интерес от това?
- Какъв е точния брой на паркоместата в зоните, след като границите на всяко место за паркиране не са очертани?
- След като няма точен брой на местата за паркиране, на каква база се правят разчетите за приходи и разходи.
- Във връзка с това, как се контролират парите от постъпващите есемеси.
- Кой и как може да гарантира че схемата „работи” почтено.
- Кой има финансов интерес от това?
- Какви полезни инвестиции до сега е направила СО, за да е необходимо да ги възстанови с такси чието формиране не може да се обоснове?

Арх. Л. Леонидов – (гражданин на град София)