СРЕЩУ НОВАТА НАРЕДБА ЗА „СИНЯ ЗОНА“ В СОФИЯ

PPP Устойчивото развитие
Гост

/ #80

2012-08-07 23:51

   Проблема с паркирането е по-сложен. През 2008 година общината беше осъдена и търговската организация, сегашната "Градска мобилност", беше задължена да върне парите на всички пострадали от нея. Тогава формално Бойко Борисов я спаси, въпреки, че ставаше въпрос за срастване на Столичния съвет, който трябва да решава проблемите с човешките права и търговската организация. По същество те търгуват с човешки права, като "услугата" паркиране е тяхна доходна измишльотина. Търговската организация няма собственост, нито улици, нито площади, нищо от което тя да произвежда услуги. Тази собственост е на общината, т.е. на нас, които я подържаме десетилетия с данъците си, а общината не я е давала на търговската организация "Градска мобилност", по начин по който е дала петно за паркинг на Народното събрание, или на концесия като "Софийска вода". Организацията е търговска по закон, но не и по същество, защото няма и половин конкурентна фирма, която да оперира със същите "услуги" на територията. "Градска мобилност" се държи като завоевател върху чужда собственост, която заставя населението собственик да му плаща. Синя и зелена зона са измислени. Тях ги няма в устройствения закон на София,няма ги и в закона за устройство на териториите. Тези зони могат да се обособяват и трябва, поне това е практиката в Европа", но това са цели градове и една такава зона отговаря по закон на критериите за околна среда сигурност, на социална среда сигурност и икономическа сигурност на гражданите. Това се прави със стратегия за устойчиво развитие наречена Дневен ред 21. Система за добро управление, което е човешко право. Общината отказва тази система вече 40 години, тъй като идеята за устойчиво развитие тръгва от София и Стокхолм, и провежда политика на доходно манкиране. Градоустройствения закон ги задължи да направят градоустройствен план за устойчиво развитие, а те не го направиха и манкират. В този план, Дневен ред 21 паркирането е една стотна  от комплекса околна среда, икономико, социални индикатори и не може да се решава на парче без тях. Това е методологията на Плановете за устойчива мобилност в Европа, които задължително са част от плановете за устойчиво развитие.  На същото заседание от 22.03.2012 г. е приет и План за устойчива мобилност. Това е една измама,която всеки може да види, защото просто приетия "план" не е план, а грозна компилация на преводи, които вносителя не разбира. Втория момент е, че такива планове се правят от институти с миниму 150 до 300 човека екипи с изключителна научна методология и много голями масиви информация. В България такъв институт не съществува и затова няма нито възложител на приетия от столчния съвет памфлет нито кой го е направил или би трябвало да го направи. Да не говорим за концепцията от търговската организация, която ни излъга и промени провилата за паркиране. С концепция не е възможно да променяш нормативни документи. Може ли една търговска организация да прави концепция със законодателна инициатива? Това в никакъв случай не е методология, която може да променя закони или още по-зле под законови нормативни актове. Тези хора дължат обяснение на столичната общественост за двамата им загинали управители, единия застрелян, другия изгоря в запаления апартамент. Има две хипотези за софиянци за тяхното убийстово. Едната е, че лоши хора са убили почтенните ни съграждани и ние трябва да настояваме за залавянето на тези лоши хора. Втората хипотеза е, че става въпрос за въоръжена съпротива срещу деспотизма на управляващите. Ако е тази хипотеза, и столичния съвет и търговската фирма са длъжни да дадът обяснение на гражданите.  Полицай тогава заяви, че гибелта на Доковски е свързана с работата му в общината. Доковски от 2009 г. бе управител на търговската фирма, а той загина 2011. Защо две години по-късно последва подпалването и гибелта му ?  Имаше коктеили "молотов" срещу паяците, имаше физически сблъсъци между граждани и тези търговски служители на фирмата, които упражняват труд сходен с робството, тъй като те нямат и представа от Европейски права, от човешки права, това са и техни права, но изпълняват наредбите на търговските управители скрити зад понятието "услуги". Няма нищо такова. Тези хора не си дават сметка, че по причини на такова управление като тяхното, по публикувани документи на общината, 50 000 човека от центъра ги няма. Те просто смесиха, съвсем умишлено, жилищен и културен район с търговски кантори в жилищата. От търговкски съображения изхвърлят избирателите и обезлюдявят центъра. Нима никой не знае кой изкупува жилищата на изчезващите фамилии от центъра? София има девиз "Расте, но не старее", това вече не е така, София и старее и не расте в демографски смисъл. През 2050 година, населението на града трябва да бъде не повече от 800 000 човека, през 2100 не повече от 400 000. Информацията е от ООН масива, от масива на САЩ за населението. Населението на София се определя като се използва сегашния относителен дял на града - 17.2% от това на страната. Помислете само как ще изглежда града с такова население, ако изобщо го има. Общината отказва вече 20 години добро управление. Знаят за какво става въпрос, но не го правят, въпреки, че от 2004 г. има одитен доклад на Сметната палата, която ги задължава да използват целите за устойчиво развитие и да харчат парите ни за това, но не. Вижте изказването на президента в Рио де Жанейро от 21.06.2012 г., вижте изказването на Цецка Цачева от Рио на среща с Глобален форум на законодателите. Косите Ви ще настръхнат. Практически цялата правна система е бламирала процеса устойчиво развитие, не само в България,  нещо, което накара Генералния секретар на ООН да назначи съвет от 27 човека, чиито имена вече са известни, за да бъдат разследвани причините за неизпълнението на международните конвенции за устойчиво развитие. Когато Бан Ки Мун беше тук, заяви открито на управляващите, че ерата на безотговорноста е свършила. В този смисъл в  сегашния граждански дебат няма нищо ново, това беше и в случаите когато търговската оргонизация, общината бяха осъждана  три пъти. В този смисъл това, което правят днес е умишлена провокация срещу гражданите на София. Това е системно посегателство срещу достоинството на софиянци. Всичко това, което прочетохте тук, е известно на омбудстмана и той ги предупреди, че нямат пълномощия за това, но тези хора мислят, че в България никой не разбира какво е това организирана престъпност в институциите, включително и в Столична община. А усложливите медии ни предложиха да заменим принципите за добро управление, достоинството си срещу няколко безплатни карти за паркиране. Медийни плъзмодии, медийни търгаши.   Днес общината има само един ход. Да ликвидира връзките си с търговската организация и да предложи на софиянци план за добро управление, основан на удовлетворяване на човешкото достоинство. За щастие методология и добри практики вече има в Европа и не никакъв пролем всички да се запознаят с тези инициативи и закони. Просто геноцида над софиянци трябва да има край, така както имаха край бомбандировките над Дрезден и Хирошима. Тези, които ги бомбандираха, разбраха грешката си, и последваха извинения. И в България ще има извинения, но по-големия въпрос е какво ще правим за да спрем обезлюдяването на страната и града си. Тези не дават отговор на този въпрос. Какво правим "Ние, народът на България, ние хората на София?"