Декларация на Националния съюз на юрисконсултите

Свържете се с автора на петицията

Тази тема за дискусия е автоматично създадена с петицията Декларация на Националния съюз на юрисконсултите


Гост

#1

2015-02-11 19:19

А какво е становището на съюза по отношение бъдещата правоспособност на юрисконсултите с под 5 години стаж по специалността?
адвокат

#2

2015-02-12 10:09

Госпожи и господа юристконсулти,

Не искате допълнителни права за адвокатите, но вие искате да станете адвокати (на първо място сте несъгласни с ограничението за придобиване на правоспособност като адвокат). И като гледам колко неграмотно е написана декларацията ви с безкрайно много грешки (правописни и юридически), от които личи НЕПОЗНАВАНЕ на законодателството на Република България, то мисля, че чл. 6, ал. 3 от Закона за адвокатурата трябва да бъде наистина изменен. На второ място, Висшият съдебен съвет и Закона за съдебната власт нямат никакво отношение към адвокатската професия. Адвокатите НЕ са подчинени на Висшия съдебен съвет и адвокатската дейност НЕ се регламентира от Закона за съдебната власт. 

Със законопроекта НЕ се ограничава достъпът до адвокатската професия. Всеки, който издържи изпита, доказва, че познава поне част от законодателството, с което ще работи всеки ден. За всяка длъжност в системата на правораздаването с изключение на юристконсултската, се изисква кандидатът да е преминал конкурс и не всеки издържал конкурса заема длъжността, която е желал. При адвокатската професия конкурсът е заменен с изпит и всеки, който успее да го издържи, може да стане адвокат след полагане на клетва.

Вашите твърдения са несъстоятелни и неграмотно написани, което показва, че има голям смисъл от внесения законопроект, поради това че не желаем сред нас адвокатите да има толкова неграмотни юристи, които да посрамват професията ни.       

Юрисконсулт

#3 Re:

2015-02-12 15:44

#2: адвокат -  

Колега адвокат, юрисконсулт се пише без "Т" ... и защо са нужни на адвокатите толкова разширени права, законопроектът е написан сякаш адвокатът е висша форма на юрист, по-висша от останалите юристи, които "просто" защитават правата на юридически лица. Нима не работим по едни и същи закони? Аз лично съм издържала изпита към САК, но нямам необходимост да се впиша към момента, и Вие искате да кажете, че Вашите права следва да са повече от моите... Всички знаем как се злоупотребява например с това, че адвокатите имат право да проучват всякакви дела само срещу адвокатска карта и се достъпва информация без да представляват страна по дела. Да не говорим за отменения от ВКС трикратен минимален размер на адвокатските възнаграждения, след който случай сами си увеличихте трикратно минималните възнаграждения и сега в законопроекта се предвижда минимален двукратен размер (добре е поне, че си научихте грешката и нормата е предвидена в закон, а не в подзаконов акт, както беше предната). Лично аз смятам, че с тези увеличени възнаграждения се ограничава достъпа до качествена правна помощ на гражданите. За справка - минимално адвокатско възнаграждение за образуване и водене на изпълнително дело (към момента масови дела) с интерес до 1000 лв. - 368.92 лв. 

Юрист

#4 Re:

2015-02-12 15:54

#2: адвокат -  

 Адвокатче,

Пише се юрисконсулт, а не юрисТконсулт! Без коментар за грамотността ти ... Има лоши и добри юристи. Всякакво друго разделение е жалко и позорно. Адвокатският изпит е непрозрачна реплика на държавните изпити и проверява сухи и теоретични знания. Единствено магистратите могат да претендират за по-добра подготовка, защото преминават през тежко обучение в НИП и полагат изпит след приключването му. Изключително грозно е пълзенето по корем в стремежа за запазване на къшей сух хляб на част от адвокатите. Добрите адвокати не драскат глупости като твойте (не пиша в учтива форма, защото тя предполага уважение, каквото явно не заслужаваш). Разглеждай текстовете в законопроекта по-далеч от изтънелия си джоб, те застрашават ред права на гражданите и юридическите лица. Правната услуга е конкурентна и качеството ѝ се определя от личността, професионализма и морала на юриста, а не от кухия блясък на "Адвокат" пред името. Аз също не желая да има адвокати като теб в обществото ни, но какво да се прави ...

Неадвокат

#5 Адвокат

2015-02-12 16:34

Такива изгладнели адвокати ги ям за мезе.... С нетърпение чакам момента, някой преумен адвокат да седне и да ми напише Наказателно постановление.


Гост

#6

2015-02-12 18:13

Този законопроект е толкова лобистки, че е просто обиден за цялата юридическа гилдия.

Гост

#7

2015-02-13 06:44

Поздравления за всички, които са инициирали и написали петицията.

Гост

#8

2015-02-13 08:01

Не следва да се допуска приемане на подобен закон
Юрист

#9

2015-02-15 17:01

Браво, колеги, за своевременната реакция, трябва да защитим интересите си и да не допускаме поредното лобистко ограничаване на още една гилдия. Адвокати от различни колегии в страната са подкрепили отворено писмо по повод общественото недоволство , предизвикано от готвените промени, запознайте се и с него и нека и ние подобно на тях да защитим интересите си! 

Разобличител

#10 Re: Re:

2015-10-29 11:02

#4: Юрист - Re:  

Скъпи мои, колегата вероятно е написал юрисконсулт с "Т", за да загатне за тъпотата на онези, които се опитват да ядат на чужд гръб. Една може би съзнателна грешка от негова страна, не променя множеството грешки, включително и от правен характер, допуснати от вас.

Защо не споменете нещо относно рекламата, на която адвокат няма право, а вие се рекламирате под път и над път? Или за ползването на посредници? Или за правото да работите на договор, с какъвто адвокатите не се ползват? Явно госпожата умишлено не иска да се впише като адвокат, защото знае с какви трудности, от които печели обществото, е свързано това и иска кротичко да поминува.

Или спомени за това, че юрисТконсултите може да се явявате директно пред която и да било инстанция, докато адвоката трябва да чака три години след вписването си?

А за застраховката, която е задължителна ще кажеш ли нещо? А за клетвата? А за задължителната работа 2 години при патрон, за която вие не сте и сънували? А за солените такси, които плащаме, за да има адвокатура, която да организира обучения, подобряване на квалификация, текущ контрол в полза на обществото?

Не стана дума за изпита ни. Колегата, която го е минала, поне можеше да каже лесно ли й е било, ама нейсе, лаконична си остана.

За посредствените хора няма никакъв проблем веднага да станат юрисТконсулти и реално така и става. При адвокатите летвате е в пъти по-високо вдигната, а ако не си научил в нормалните държави, трудът и качеството струват по-скъпо. А да, а вашите хонорари да не би да са по-ниски?

Скрий се с откровените си изопачени твърдения, че само магистратите имали право да претендират за компетентност. Магистрат и компетентност са две понятия, осъдени на вечно разделение!