"ЗА"! промяна на НК спрямо престъпленията срещу гей обществото.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...