Последно подписани петиции

Изграждане на новa сграда към 180 ОДЗ „Зайченцето бяло“, с. Герман

Искаме изграждане на новa сграда към 180 ОДЗ „Зайченцето бяло“  на територията на с. Герман, поради недостатъчния капацитет на сградата да задоволи нуждите на населението.

Създадено: 2020-04-14

Времеви период Всички държави България
За всички времена 218 217

Чест и почитания към Вас Генерал-майор Венцислав Мутафчийски! Благодарим! !

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МУТАФЧИЙСКИ   УВАЖАЕМИ, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МУТАФЧИЙСКИ, Ние … (броя на подкрепили писмото)… граждани на Република България искаме да БЛАГОДАРИМ на Вас и работещите в Националния оперативен щаб, на всички медици, медицински сестри, санитари, лаборанти, работещите в РЗИ, Българския червен кръст, Социалните служители и работници, полицаите, пожарникарите, доброволците и държавните структури затова, че всички вие работите всеотдайно и неуморно з

Създадено: 2020-05-02

Времеви период Всички държави България
За всички времена 775 748

Декларация за отказ от представителство от НПО, включени в Съвета за развитие на гражданското общество към МС.

Декларация за отказ от представителство от организациите, включени в Съвета за развитие на гражданското общество към Министерски съвет Ние, гражданите на Република България, заявяваме, че НИТО ЕДНО юридическо лице с нестопанска цел, член на Съвета за развитие на гражданското общество към Министерски съвет, НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА нас, нито изразява нашите интереси на граждани на Република България. Обявяваме се категорично ПРОТИВ да бъдем представлявани от самообявили се за наши представители организаци

Създадено: 2020-05-20

Времеви период Всички държави България
За всички времена 10 10

Допълнителен платен отпуск за родители на деца до 12-годишна възраст

Уважаеми госпожи и господа управляващи,  С настоящата подписка изразяваме нашето искане да вземете адекватно решение относно увеличението на платения годишен отпуск за родителите на деца до 12-годишна възраст.  Настоящата ситуация налага бързо взети решения, но и решения за бъдещето на България. А децата са бъдещето на една държава! Как да бъдат отгледани тези деца, когато на един родител се полагат 20 работни дни платен годишен отпуск?!! Принудителното излизане в неплатен отпуск ще доведе до ми

Създадено: 2020-04-30

Времеви период Всички държави България
За всички времена 27 26

Петиция за разпускане на ДПС като незаконно регистрирана партия

Незабавно самосезиране на конституционния съд и разпускане на ДПС поради следните причини :КОНСТИТУЦИЯ на РБЧл. 11. (4) Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт.Чл. 13. 4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели.

Създадено: 2013-08-02

Времеви период Всички държави България
За всички времена 64068 55624

ПРОТЕСТНА ПЕТИЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИ СВОБОДНИ ТВОРЦИ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ КЪМ НФК - 2020г.!!!

Във връзка с множеството неуредици, документални нарушения и неточности в условията за кандидатстване за творчески стипендии, се обръщаме към представителите на НФК и Министерството на културата с настояване за незабавна корекция на условието за задължителното самоосигуряване, поставено пред свободните независими творци. Считаме, че то е рестриктивно, именно по отношение на социалния статут на много от свободните творци и недоумяваме, че не е било взето под внимание. Убедени сме, че заплащането

Създадено: 2020-05-19

Времеви период Всички държави България
За всички времена 175 171

КАТЕГОРИЯ А1 ПРЕМАХВАНЕ НА НАРЕДБАТА В ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА, КОЯТО ИЗИСКВА ШОФЬОРСКА КНИЖКА ДА СЕ ДАВА СЛЕД ЗАВЪРШЕН 10-И КЛАС.

Чл.151.(Изм.ДВ, бр. 43/2002 г.) (1) (Доп. ДВ, бр.51/2007 г., изм. ДВ, бр.54/2010 г. Минамалната възраст на водача за управление на МПС е: 2. 16 години - за управление на МПС от категория А1. Свидетелство за управление на МПС (Категория А1,АМ) вече не може да бъде издадено на кандидат шофьор на 16 години ,защото новият закон, изисква да бъде представен документ за завършен първи гимназиален етап. Този документ няма как да бъде предоставен на възраст от 16години ,защото на тази възраст кандидатите

Създадено: 2020-05-21

Времеви период Всички държави България
За всички времена 395 389

Няма смисъл от тези петиции.

Да докажем, че от тези петиции няма смисъл!

Създадено: 2020-04-30

Времеви период Всички държави България
За всички времена 7 6

За употребата на огнестрелно оръжие в защита на свой и/или чужд живот; на своя и/или чужда собственост без това да води до съдебно преследване

Целта на настоящата Петиция е да се съберат достатъчно подписи, за да се изиска извършването от страна на НС на промени в " Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия", които да разрешат всеки гражданин на Република България с навършване на пълнолетие да може да закупува, носи прикрито и привежда в действие късоцевно огнестрелно оръжие в защита на своя и/или чуждия живот, на своята и/или чуждата собственост. Закупуването да става само на регистрационен режим,

Създадено: 2020-03-01

Времеви период Всички държави България
За всички времена 54 49

ПЕТИЦИЯ ЗА ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР ЗА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ И ПОРЪЧИТЕЛИТЕ НА СЕЧТА УНИЩОЖИЛА КОЛОНИЯТА ОТ КОРМОРАНИ НА ДУРАНКОЛАШКОТО ЕЗЕРО И ЗАБРАНА ЗА УРБАНИЗАЦИЯТА ТАМ!

ПЕТИЦИЯ ЗА ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР ЗА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ И ПОРЪЧИТЕЛИТЕ НА СЕЧТА УНИЩОЖИЛА КОЛОНИЯТА ОТ КОРМОРАНИ НА ДУРАНКОЛАШКОТО ЕЗЕРО И ЗАБРАНА ЗА УРБАНИЗАЦИЯТА ТАМ! Неизвестни унищожиха колония на големи корморани. Гнусното престъпление е станало на Дуранкулашкото езеро, което е защитена зона! Вижте за какви прекрасни диви птици става дума: Ето какво е останало от тях след сечта! Вече няма корморани! Били са избити стотици току що излюпващи се малки! Заради финансови интереси!!! Това е една ОГРОМ

Създадено: 2020-05-08

Времеви период Всички държави България
За всички времена 144 126Facebook