За въвеждане на регулация за свободно разхождане на кучета в части от Борисовата градина

До

Васил Терзиев, кмет на Столична община

Трайчо Трайков, кмет на район „Средец“

 

 

Уважаеми г-н кмет,

Уважаеми г-н районен кмет,

 

Обръщаме се към Вас с предложение за решаване на проблем, който съществува отдавна между собствениците на кучета, които искат да осигурят на домашните си любимци грижите, които те заслужават, и други граждани, за които кучето е някаква непозната заплаха, която трябва да бъде държана изкъсо. 

 

Според публичния регистър на домашните кучета от 10.05.2024 г. (https://www.sofia.bg/documents/d/guest/2024-05-10-regist-r-na-kucetata), на територията на районите „Средец“, „Лозенец“ и „Изгрев“ се отглеждат 3309 домашни кучета, а ако добавим и близките райони „Оборище“ и „Слатина“ — близо 5000 (по-конкретно 4982). Като се има пред вид, че не всички стопани минават през тромавата процедура по регистрация на кучетата си, реалната бройка вероятно е между два и три пъти повече. Все по-голяма част от домашните кучета в последните години са осиновени било от улицата, било от приют, което облекчава и усилията на ОП “Екоравновесие” по намаляване на броя бездомни кучета в града.

 

Всички тези хора искат да полагат пълноценна грижа за кучетата си, но в действащата нормативната уредба са заложени правила, които са адекватни за дребните декоративни породи, но по никакъв начин не дават възможност за пълноценна разходка на активни породи, които се нуждаят от много повече физическа активност, за да се развиват нормално. Извеждането им единствено и само на каишка предполага тичане по 5-10 километра на ден в рамките на 2-3 часа, което е невъзможна задача както за активно работещите, така и за хората в напреднала възраст или със здравословни проблеми. Единствената налична зона за свободно извеждане на кучета в района — заградената площадка в Княжеската градина — нито е достатъчна за пълноценна разходка със своите 600 кв.м., нито е достъпна за живеещите в по-отдалечените от нея части на район „Средец“.

 

За сравнение, Виена — град, сходен по размери със София — разполага с над 200 зони за свободно разхождане на кучета с над 1 000 000 кв.м. обща площ, от които голяма част са неоградени (https://www.wien.gv.at/umwelt/parks/hundezonen.html). В Сентрал Парк в Ню Йорк пък почти цялата площ на парка (с изключение на детските и спортните площадки) е отворена за кучета в определен часови диапазон сутрин и вечер (https://www.centralparknyc.org/activities/guides/dogs#:~:text=Dogs%20must%20be%20leashed%20in,even%20during%20off%2Dleash%20hours.).

 

В центъра на София Борисовата градина със своите над 3 000 000 кв.м. площ предлага достатъчни възможности за адекватна организация на пространството, която да удовлетворява и собствениците на домашни любимци, и тези, които не желаят да има кучета около тях — още повече, че подобен прецедент съществува вече в лесопарковата част на градината, в район „Изгрев“. Обединени от идеята за активен и здравословен начин на живот в компанията на нашите четириноги членове на семейството, настояваме и в частите от Борисовата градине, попадащи в район „Средец“, да бъдат обособени няколко пространства за свободно извеждане на кучета, които да имат достатъчна площ (по 10-20 декара минимум) и да бъдат отдалечени както от детските площадки и централните алеи, така и от натоварените пътни артерии около парка. Въвеждането на часови пояс за свободно разхождане в останалата територия (без детските и спортни площадки) допълнително би облекчило стопаните на кучета.

 

Убедени сме, че такова решение ще балансира интересите на всички жители и гости на района и ще бъде още една стъпка към превръщането на града ни в едно по-добро място за живеене. 

 

На разположение сме за среща между Вас и наши представители, на която да се уточнят конкретни зони и параметрите на използването им.

 

С уважение, 

 

Собственици на кучета в район „Средец“, „Лозенец“, „Изгрев“, „Оборище“ и „Слатина“ и граждани, които споделят разбирането, че правилата трябва да балансират разнообразните интереси.

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Борис Мисирков ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...