Подкрепете мораториум върху сечите във вековни гори на България!

Здравейте! Скъпи приятели на гората, с тази петиция искаме от народните представители в 46-то Народно събрание да направят нещо реално за опазване на първичните и стари гори в България. Коалицията „За да остане природа“ и граждански групи „Зеленият отбор на България“,  „Да запазим горите“, „Да запазим Корал“ и Фондация „Гората.бг“ се обръщаме към всички депутати от 46-то Народно Събрание с призив да подкрепят предложението ни за 2 годишен мораториум върху сечите във вековните гори – държавна и общинска собственост. 

Настояваме да се забрани сечта в гори над 120 години (собственост на държавата и общините) докато не бъдат инициирани законодателни промени за опазване на първичните и стари гори в страната ни, и докато не се осъществи картирането на тези гори и въведат мерки за тяхното опазване за настоящите и бъдещите поколения. Настояваме в горите над 120 години попадащи в защитените територии, да се забрани сечта до приемането на техните планове за управление, включително природните паркове Старнджа, Сините камъни и Българка.

Първичните и стари гори са последните кътчета дива природа, които съхраняват богато биологично разнообразие и пазят уникални примери за естествените природни процеси. Старите гори са особено ценни от гледна точка на екосистемните услуги: те осигуряват защита срещу ерозията и наводненията, пречистват въздуха, служат като места за вдъхновение и отдих сред природата, и са предпоставка за развитието на екологично устойчив туризъм.

Предложението ни е продиктувано от нуждата първичните и стари гори на България да бъдат ефективно опазени за настоящите и бъдещи поколения. То е в унисон и със Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030г., която изисква страните членки да опазят всички първични и стари гори и поставя обща цел за защита на най -малко 30% от територията на ЕС при ефективен режим на опазване, от които 10% следва да бъдат поставени под строга защита. Проектът за Новата стратегия за горите на ЕС за 2030г комуникиран от ЕК изисква държавите -членки спешно да се ангажират със завършването на картирането и мониторинга на тези гори и да предотвратят влошаването на състоянието им, докато не започне да се прилага защитен режимchinarite1.jpg.


Коалицията „За да остане природа“ и граждански групи „Зеленият отбор на България“, „Да запазим горите“, „Да запазим Корал“ и Фондация „Гората.бг“    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Коалицията „За да остане природа“ и граждански групи „Зеленият отбор на България“, „Да запазим горите“, „Да запазим Корал“ и Фондация „Гората.бг“ ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...