Отворено писмо на учители и родители във връзка със законността на предлаганите мерки от МЗ и МОН за учебната 2021/22 година

Свържете се с автора на петицията

Относно законопроект, който дава правомощия със Заповед на практика Министърът на здравеопазването да удължава епидемиологичните мерки, без да има епидемия

2022-03-27 19:21:21

Уважаеми съмишленици,

 

След дългите борби по отпадането на зеления сертификат и нормализирането на ситуацията в българските училища, се оказа, че едни много напористи и продажни хора, които имат частни лични интереси в бизнеса с маски и други хигиенни препарати, да ни налагат чудовищен законопроект, който по същество предава властта в ръцете на главния здравен инспектор, Министъра на здравеопазването, който вече с проста заповед ще може ЗАКОННО да отнема права и да налага "мерки" по собствена прищявка, в разрез с правомощията на изпълнителната власт. Изчетете законопроекта, за да видите, че те планират законово да създават мобилни пунктове за ваксинация и по собствен почин да принуждават всички ни към тази доказано неефективна мярка.

 

Законопроектът:


 

Становище на Движение Българско Семейство, към което се присъединяваме в тази ситуация:

 

Уважаеми приятели и съмишленици,

 

В отговор на внесения законопроект от група депутати от управляващата коалиция, с който се въвежда възможността чрез административен акт на Министъра на здравеопазването еднолично да бъдат ограничени правата на българските граждани, Движение Българско Семейство излиза с официално становище против така предложените промени и концентрацията на власт в лицето на Главния държавен санитарен инспектор. Всеки български гражданин или организация, които желаят да подкрепят становището ни, могат да декларират това в коментарите под настоящата публикация.До Народно събрание на Република България

 СТАНОВИЩЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО СЕМЕЙСТВО

 ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, внесен в НС под номер 47-254-01-31/24.03.2022г., от депутати от ПП Продължаваме промяната, ПП Демократична България, ПП Има такъв народ и Българската социалистическа партия„Движение Българско семейство”, гр. Хасково,

е неформално гражданско обединение с над 1500 членовеУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,С настоящото становище ние, членовете на Неформално обединение Движение Българско семейство, бихме искали да заявим категоричното си несъгласие с депозирания на 24.03.2022г. в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Считаме, че с него се създава опасен прецедент за концентрация на власт, който нарушава установения в Конституцията принцип на разделение на властите и създава дисбаланс в разпределението на Изпълнителната, Законодателната и Съдебната власт.

Предложено от вносителите на законопроекта е изменение на чл.63, с което се предвижда въвеждане на няколко законови текста, създаващи правна възможност на изпълнителната власт да ограничава свободите на гражданите по всяко време, по нейна преценка и по предложение на главния държавен здравен инспектор, назначен от същата изпълнителна власт. Иска се създаването на прецедент, в който без да са налице извънредни условия за опасност в обществото, да се даде възможност за ограничаване на правата и свободите на гражданите както от Министъра на здравеопазването, така и от Директорите на съответните регионални здравни инспекции. Въвежда се имагинерно понятие за предполагаема бъдеща опасност, преценявано от един единствен човек – държавен здравен инспектор, назначен от изпълнителната власт, което е в противоречие на законовите постулати и правов ред в страната.На първо място, така предложените промени създават възможност на Министъра на здравеопазването и Директорите на съответните регионални здравни инспекции ЕДНОЛИЧНО да изготвят по предложение на Главния държавен здравен инспектор (назначен от изпълнителната власт) и ЕДНОЛИЧНО да ограничават правата на всички или част от гражданите на страната определени по териториален принцип, в противоречие с чл.57 от Конституцията. По същността си, правата на гражданите могат да бъдат ограничавани само със закон и то от законодателната власт, а не от изпълнителната. С предложените текстове се предвижда еднолично административен орган, като част от изпълнителната власт, да създава и прилага правила за поведение на гражданите на страната със силата на закон, които не са изрично одобрени от Народното събрание и с които да се изменят правата и задълженията на гражданите, изменяйки всецяло правния мир в страната.С така предложените промени в ръцете на Министъра на здравеопазването и Директорите на съответните регионални здравни инспекции се концентрира власт, която не им е дадена от духа на основния ни закон - Конституцията, като им се делегира право да ограничават еднолично по създаден от тях самите административен акт права на гражданите, което е дейност, полагаща се единствено на Народното събрание и съдебната власт. Това позволява на Министъра на здравеопазването и Директорите на съответните регионални здравни инспекции да извършат скрито нормотворчество и да го приложат по своя преценка, извършвайки промени в правния мир на страната, засягащи всички граждани.

Всички тези действия, извършени от административния апарат с дадената от закона държавна принуда, създават възможност за разгръщането на своеволия и държавна репресия над гражданите, извършвана под благовиден предлог за опазването на тяхното здраве и представляват опасност за правния мир на страната, поради липса на контрол на тяхната необходимост, целесъобразност и безконтролностАко бъдат приети предложените промени, ще се даде законова възможност на административен орган да изземе функции, нормативно предоставени от Конституцията на други органи, като се наруши основния принцип на разделение на властите – гарант за равновесието в разпределението на властта, и ще бъде създаден опасен прецедент за концентрация на власт в административен орган, която отваря вратата за административен произвол. На практика в ръцете на тези институции се концентрира безконтролна власт, което би била опасно за обществото.На второ място, според алинея 3 на чл.57 от Конституцията - „ При обявяване на война, на военно или друго извънредно положение със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите с изключение на правата, предвидени в чл. 28, 29, 31, ал. 1, 2 и 3, чл. 32, ал. 1 и чл. 37.“ Този текст предполага ограничаването на отделни права да бъде пряко извършвано от Законодател в отделен и извънреден акт на законотворчество, касаещ конкретна извънредна ситуация, и по-никакъв начин не предполага еднолично организиране на тази дейност от административен орган, при това без да са налице извънредни обстоятелства констатирани изрично от Народните представители. Ограничаването на правата, гарантирани по конституция и по силата на международни конвенции, на всички граждани е акт на извънредни събития и не може да бъде обект на административно решение и административен акт на Министъра на здравеопазването и Директорите на съответните регионални здравни инспекции без да са констатирани подобни извънредни обстоятелства. В този смисъл, нито Министърът на здравеопазването, нито Директорите на съответните регионални здравни инспекции, може по своя преценка, своя инициатива и свой административен акт да извърши ограничаване на конституционно признати основни права, което обуславя противоконституционност на предлагания за приемане текст.От всичко изложено до тук считаме, че предложените за приемане текстове създават противоконституционен дисбаланс в разделението на властите в държавата, като създават опасен прецедент за съсредоточаване на изпълнителна и законодателна власт в ръцете на административен орган на изпълнителната власт, а от там и възможност за административен произвол.

НАСТОЯВАМЕ ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ ДА БЪДАТ ОТХВЪРЛЕНИ!От друга страна, настоящото предложение представлява трети пореден опит на вносителите на този законопроект, да прехвърлят в ръцете на изпълнителната власт (чрез други законопроекти за промяна на Закона за здравето) правомощия, които са част от законодателната власт и така да потъпчат разделението на властите в противоречие с правовият ред в страната. Това показва системност в усилията на тези народни представители да концентрират власт в администрацията на страната и да погазят правата на гражданите и основите на правовия ред в страната. НАМИРАМЕ ТАЗИ ТЕНДЕНЦИЯ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СРАМНА И ОБЕЗПОКОЯВАЩА, И НАСТОЯВАМЕ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА СЕ РАЗГРАНИЧАТ ОТ НЕЯ, КАТО СЕ НАДЯВАМЕ В БЪДЕЩЕ ДА НЕ СТАВАМЕ СВИДЕТЕЛИ НА ПОДОБЕН РОД НИЗКИ И УРОНВАЩИ ПРЕСТИЖА НА ЗАКОНОДАТЕЛЯ ДЕЙСТВИЯ.Подписи:Членовете на Движение Българско семейство

Iv Iv


Венета-Тодор КушановиПетър ЦветановЛилия Стоянова


Stefan Stanoev

Vasil Cokov


Милена Виденова

Лидия Ангелова

Д-р Иво Ватев

Божидара Руменова

Marina Georgieva

Petya Punki


Яна Шишкова

МОЛБА ЗА СПЕШНО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПЛОВДИВ!!!

2022-01-11 12:28:50
 

Студентите от УХТ в Пловдив в момента са блокирали Ректора да не влиза в сградата. Адв. Нина Ламбова пътува в момента към мястото и отправя като Председател на БАДЖ призив всеки, който може, да дойде пред университета и да подкрепи студентите, които се борят за правото си за безусловно обучение!

 

Адресът е бул. Марица 26 (от сайта на университета).

Яна Шишкова

Възвание към българските учители!

2022-01-08 08:55:40

Скъпи колеги учители,Сигурно сте чули новината, че управляващите планират да затворят отново децата ни по домовете.Аргументи няма. Само мъгливо мърморене и изкуствено завишаване на броя на разболелите се (от 4% на 14,5% на следващия ден и нагоре).Каква е истинската причина?Истинската причина е един огромен протест, който ще се извърши на 12.01. За този протест ще дойдат хора от чужбина, които ги боли за това, което виждат.НИКОГА не сме виждали политици, които до такава степен да ги е страх от протест, че да жертват 800 000 деца, 90 000 учители, 1 600 000 родители и 3 200 000 баби и дядовци, за да ги гледат вкъщи, но не и да бъдат на протеста в този ден.НИКОГА властта не е била толкова настроена срещу хората, че да не си дава сметка, че ние си задаваме все повече въпроси:- След като голям процент хора приеха унизителните тестове като достъп до образование и работа, ЗАЩО се затварят училищата?- След като се тестваме и сме здрави в училище, според тестовете, ЗАЩО РЗИ ни преследва да носим маски и да не дишаме кислород?- След като се вдигнаха цените двойно и виждаме как продължават в геометрична прогресия, ЗАЩО няма защита на населението?- След като се обявява повишаване на пенсиите, ЗАЩО получените пенсии са по-ниски, отколкото през декември?За два месеца управляващите показаха не просто пълна политическа немощ, но единствената тема, която слушаме в публичното пространство, на други места просто изобщо не се дискутира. Защото хората, които управляват кризи просто ги управляват, отчитат се и обясняват мерките. Така е било досега.Така вече не е. Няма никакъв диалог. Няма НИКАКВО обяснение за нито една мярка. Казваме им - от милиони тестове има резултат под 0,001%, защо тествате децата?! Те нямат отговор.Но ние имаме. Отговорите са вече изчерпателно-болезнени. Финансовата обвързаност на някои министри с комисионни и фирми са ясни. Кацаров ВЕЧЕ е под следствие за корупция.Как да продължим да търпим това?Та ние сами позволихме да се изпокараме помежду си! Позволихме да ни сегрегират, да спираме да общуваме с най-близки хора, защото едни други отвън ни казаха така!Но тук вече не става въпрос за нас.Става въпрос за ДЕЦАТА на България.Сегрегирани, осмивани, оставени без образование, мотив и цел в живота от три години насам.През 2007 г. се вдигнахме като един за своите права. Нима като учители можем повече да мълчим, когато виждаме, че наши колеги напускат?Погледнете на сайта на РУО-София. Направих си труда да проверя всичкита 955 страници обявени свободни позиции. СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ, които са обявени СЛЕД 15.09, т. е. напуснали колеги след началото на учебната година. Стигнах до с. 670 и видях обявени позиции за над ЧЕТИРИСТОТИН И ОСЕМДЕСЕТ учители само в София.Прочетох как тези дни един обичен наш директор Данко Калапиш показва как замествал по физкултура...Приятели колеги ми казват как са напуснали учители в техните училища. Питам ги - а какво се случва с часовете по математика, физика, английски? Казват - ами нямат децата, не можем да ги поемем...ЧУВАТЕ ЛИ! ДЕЦАТА НЯМАТ ЧАСОВЕ! Та ние още когато бяхме на заплати по 180-200 лв не сме имали такава жестока криза. За какво качество можем да говорим, ако дори няма един желаещ за позиция?Какво следва? Директорите и зам директорите да започнат да поемат цялата педагогическа работа? Да викаме доброволци, които поназнайват нещо от предмет да преподадат урок? Да вкараме окончателно НПО-тата в училище?СТИГА!!!Директори, учители, родители!Нека излезем заедно и да не мърдаме като стена за децата си. Ако не успеем да се преборим за тях - за какво повече да живеем? Какво точно ще им преподадем?Директори, елате с целите си екипи на 12.01 пред Парламента. Протестът вече няма нищо общо с партията, която го предизвика.Заставаме Обединени родители с над 23 организации, национална инициатива БРАН, БАДЖ - организация, в която членуват редица общественици. Вчера формирахе народно обединение БудителѢ, към което се присъединяват около 17 000 души.Нека всички заедно спрем опита за дестабилизиране на държавата ни.Вярвам, че всеки от вас, дори и несигурен в ситуацията, с душата си чувства колко не са наред нещата.СТИГА страх. Напред за ДЕЦАТА НИ!


Яна Шишкова

Въпроси и отговори, свързани с правата на учениците, когато се обучават в ОРЕС, самостоятелна и дистанционна форма на обучение

2021-12-23 14:38:59
Автор: д-р Яна Шишкова

Валидност на отговорите: до 23.12.2021 г.

 

 

Според Чл. 106. От ЗПУО: (1) Формите на обучение са:

1. дневна; 2. вечерна; 3. задочна; 4. индивидуална; 5. самостоятелна; 6. дистанционна; 7. комбинирана; 8. обучение чрез работа (дуална система на обучение). (2) Училищното обучение се осъществява в дневна форма или във вечерна форма, освен в случаите, предвидени в този раздел. (3) Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на обучение едновременно.

 

Не съществува форма „Обучение от разстояние в електронна среда“ („ОРЕС“)! ОРЕС това е временна форма на взаимодействие между участниците в обучителния процес от разстояние, измислена само за времето на извънредната епидемиологична обстановка. Тя може да е синхронна и асинхронна, според насоките на Министъра на образованието. Синхронната предполага ученикът да слуша урока заедно с всички в клас и да отговаря, ако има такава техническа възможност. Асинхронна е, когато се изпращат материали, разработени уроци, задачи в различно време от присъствените занятия. При това, в насоките фигурира изразът – доколкото позволяват условията в даденото училище.

 

По този начин едно, по същество, лично мнение на Министъра и неговия екип, отнема конституционните права на учениците в ОРЕС за пълноценен образователен процес. Лично е, защото напълно противоречи на цялата законодателна и нормативна уредба. Лично е, защото се променя според вкуса на Министъра или под давление на здравния министър.

 

ОРЕС не е описан в нито един нормативен документ!

 

От там и всеки тълкува предоставянето на обучителен процес на децата в ОРЕС според собствените си разбирания и желания за работа. Което е и причина да дискутираме днес върху чувството за дискриминация и сегрегация над децата на родителите, избрали тази форма на обучение.

 

На места в сайтовете на училищата се срещат декларации за преминаване в „дневна форма на обучение ОРЕС“, но тъй като такава форма не съществува по ЗПУО, то и подобни декларации са незаконни и изобщо не могат да бъдат изисквани с подпис от родителите.

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно учебния план. При самостоятелната форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна форма на обучение – чл. 112, ал. 4 от ЗУПО.

 

На основание чл. 112, ал. 1 от ЗПУО и чл. 37 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и решение на ПС.

 

Самостоятелната форма на обучение в училище се организира за:

 

Чл. 112. (1) В самостоятелна форма може да се обучават:

 

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

 

2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2;

 

(Чл. 12. (1) Всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности в детска градина или в училище по негов избор, доколкото в този закон и в подзаконовите актове по прилагането му не е предвидено друго. (2) Изборът по ал. 1 за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители.)

 

3. ученици с изявени дарби;

 

4. лица, навършили 16 години.

 

(2) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, т. 1.

 

Чл. 49. (2) Центрове за подкрепа за личностно развитие са и центровете за специална образователна подкрепа, създадени по реда на този закон, които извършват:

 

1. диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици, за които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е установила, че съобразно образователните им потребности може да се обучават в център за специална образователна подкрепа при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование;

 

(3) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

 

(4) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна или вечерна форма.

 

(5) Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на този закон в друга форма на обучение по чл. 106, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

 

Промяната в новия закон от 2016 г. е, че възможност да се обучават у дома вече се дава на всички ученици – по желание на ученика или родителя (чл. 112 от ЗПУО). Според чл. 67 от ЗПУО дори родителите на деца в предучилищна възраст могат да изберат тази форма на обучение за децата си. Това, което се изисква от родителите, е да подадат нужните документи в училището, в което е записан ученикът и където ще държи изпити по предметите.

 

Ученици, които следва да се обучават в самостоятелна форма на обучение подават писмено заявление до директора на училището, съгл. чл. 31, ал. 4 от НАРЕДБА № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование в срок до 15 септември, което трябва да се регистрира в дневника за входяща кореспонденция. Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 31, ал. 4 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището.

 

Учениците в самостоятелна форма на обучение имат право на консултации в училище по всички предмети в регламентиран ден и час от учителите всяка седмица. Може да се договорят и онлайн.

 

Какви са плюсовете и минусите на самостоятелната форма на обучение?

 

Плюсовете са, че върху вас няма да има натиск и имате свобода на времето, мястото, начина на подготовка за децата. Минусите са, че ще трябва да се погрижите сами за обучението на децата по всички предмети, ще липсва социализация, а също така – ще трябва да минете и съдържание, което може да не одобрявате, но което да е задължително по учебен план. Например – гражданско образование, в което има неприемливи за част от обществото ни текстове.

 

Ако няма училище в близост до населеното място, дали детето може да мине дистанционна форма на обучение или друга подобна?

 

Тук на първо място ще изясним термина „дистанционна форма на обучение“.

 

Една от формите на обучение в училищното образование е дистанционната форма на обучение. От нея могат да се възползват учениците от 5 до 12 клас със СОП и изявени дарби, ученици, които отсъстват принудително по здравословни, или семейни причини, или такива, които пребивават трайно в друга държава и не могат да посещават училище на нейната територия. По изключение в дистанционна форма на обучение ще могат да преминават и учениците между 1 и 4 клас, които провеждат лечение в чужбина повече от 30 дни.

 

Дистанционната форма на обучение се различава от обучението от разстояние в електронна среда по това, че при нея учениците могат да избират друго училище и клас, в които да се обучават.

 

И при двете форми обучението се осъществява в електронна среда, но при обучението от разстояние в електронна среда ученикът запазва формата и класа си, а при дистанционната форма на обучение сменя класа си.

 

Това се налага, поради ограничения брой училища, одобрени от МОН за провеждане на дистанционна форма на обучение. Самите училища е необходимо да отговарят на определени изисквания, за да могат да предложат ефективно и безпроблемно дистанционно обучение на своите ученици – училището трябва да разполага с необходимите технически и технологични условия в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. За обучението в дистанционна форма ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични средства.

 

Дистанционната форма на обучение се осъществява чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии и включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

 

В дистанционна форма не може да се организира обучение за придобиване на професионално образование.

 

Според тази дефиниция, дете, което живее в район без училище не може лесно да премине в дистанционна форма на обучение, като трябва да доказва семейни обстоятелства. Може да премине в самостоятелна форма или в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС).

 

Какви ще са последиците, ако родителите на дете искат то да излезе от образователната система?

 

Както виждаме според ЗПУО при преминаване на самостоятелна форма на обучение – НИКАКВИ!

 

Не се поддавайте на внушения, натиск, принуда, заплаха. Ако сте избрали самостоятелна форма и решите да се придържате към нея, следва да подадете надлежно документи и да поемете инициативата в свои ръце. Тогава не могат да ви изпратят и социални, тъй като законът ви пази. Все още.

 

Различно обаче е за ОРЕС. Ако сме ПОДАЛИ декларация, заявление или молба за ОРЕС, то според РУО имаме право до 30 дни да бъде детето с разрешение на РУО, което на 23.12.2021 при новите указания на Министъра вече трудно ще получаваме:

 


 

Тъй като ще започнат да отказват, поради това НЕ БИВА ДА ПОПЪЛВАМЕ НИКАКВИ ЗАЯВЛЕНИЯ за преминаване в ОРЕС, защото това първо развързва ръцете на училищата да не предоставят качествено образование по нормативни документи, второ – да се осъществява терор и чрез допълнителни въздействия, като социални служби върху семействата.

 

ИМАМЕ ЛИ ПРАВО ДА СМЕ В ОРЕС, ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ?

 

В ЗПУО чл. 115а (Нов – ДВ, бр. 82 от 2020 г.) гласи:

 

(4) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучението в дневна, индивидуална или комбинирана форма от разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка:

 

1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;

 

2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

 

3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

 

Това означава, че нашето право да обучаваме децата си в ОРЕС се ограничава от разрешението, което РУО би могло просто да откаже!

 

Има ли вариант за тип частно образование на децата, по програма различна от тази на МОН?

 

Както видяхме и при формата за самостоятелно обучение, всички изпити за диплома, които децата полагат, са по програмата на МОН. При това, частните училища предлагат свои програми, които вървят паралелно с изискванията на МОН за учебен план и програма.

 

Родителите трябва ли да подписват декларацията за онлайн обучение, има ли някакви уловки?

 

Подписва се декларация, само ако желаем да тестваме своето дете. Ако не желаем, изобщо не съществува декларация за отказ. Това е тип заявление, което е напълно излишно, в някои случаи дори опасно.

 

Излишно е, защото в някои декларации, които бяха пуснати в публичното пространство, фигурираха изказвания от типа: Забранявам това, това и това да се извършва върху моето дете. В същото време, такъв тип искания не кореспондират с действителността и само предполагат евентуални вреди, които още никъде и от никого не са прилагани. В този смисъл, подобно заявление е нищожно.

 

Защо подобно заявление за отказ може да е вредно. Защото то директно дава възможност училищното ръководство да изтълкува отказа от тестване като желание за преминаване в ОРЕС.

 

Границата е тънка и могат да бъдат приложени правилата за самостоятелното обучение, т. е. на ученика да не се предостави абсолютно никакво обучение, като то бъде поето от родителя изцяло, а ученикът се явява на изпитни сесии. При това обаче, цялата държавна машина може да бъде впрегната срещу семействата, заявили изрично в писмен вид ОРЕС. Другият проблем е, че обучението в ОРЕС не е нормативно уредено добре, което позволява широко тълкуване на опциите, според желанията на всяко училище и дори всеки отделен учител.

 

Отделно в Насоките на МОН съществува т. 4 б):

4. Изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за CОVID-19

 

б) при наличие на най-малко 30% от учениците в паралелката с изразено съгласие за провеждане в училището или в домашни условия – за учениците със специални образователни потребности, веднъж седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването. Присъственото обучение е само за учениците с изразено съгласие и за тези с валидни документи;

 

Никъде в насоките не се упоменава, че учениците, които остават в ОРЕС, следва да декларират изрично съгласие за това.

 

Кога е възможно присъствено обучение БЕЗ тестване?

 

Според Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. в Раздел I (публ. 14.12.2021 г.):

 

4.5. Присъствен образователен процес е възможен и без тестване в следните случаи:

 

а) В училищата/ЦСОП на териториите на общини с достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население, но не са изпълнени условията на 4.1., буква „а“, обучението се осъществява за 50% от паралелките в училището/ЦСОП по график за ротация, утвърден от министъра на образованието и науката.

 

б) Най-малко 30% от учениците в паралелката разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването. Присъственото обучение е само за учениците с валидни документи.

 

в) При провеждане на индивидуални дейности, за които е обективно невъзможно провеждането от разстояние в електронна среда – индивидуални часове, консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка, изпити в процеса на обучение – за оформяне на срочна оценка, приравнителни изпити, за промяна на оценката, за изпити за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално и информално учене, индивидуални дейности за подкрепа за личностно развитие.

 

Индивидуалните дейности се провеждат, като не се допуска едновременно присъствие в училище/ЦСОП и смесване на ученици, за които се осъществява присъствен образователен процес при условията на 4.1., и ученици, които присъстват в училището/ЦСОП за провеждане на индивидуални дейности.

 

Ако родител откаже да пусне детето си на училище, заради задължителна ваксинация, подлежи ли на санкции от българското законодателство и може ли да му се изпратят социални или да има други последици?

 

Това не е въпрос, който можем да разискваме, защото в България официално не е въведена задължителна ваксинация. Всичко в сферата на хипотезите е непродуктивно по отношение на предложения за решения. Последици ще има, ако подпишете заявление, че желаете детето Ви да премине в ОРЕС, поради гореизброените причини.

 

Има ли училища в които се учи без сертификат или тест и ако да, как са го постигнали?

 

Няма такива. Дори и в частните изискват.

 

Има ли официална декларация от МОН за несъгласие за тестване на дете? За какво се използва тази декларация, длъжен ли е родителя да я подпише?

 

Няма такава и не може да има. Отказвате категорично да подписвате, защото вие не желаете детето да е в ОРЕС и сте в позиция на изчакване и нормализиране на епидемиологичната обстановка, така че да се върне детето безусловно в училище.

 

Много деца, които се обучават в ОРЕС, са абсолютно дискриминирани и неглижирани по време на учебния процес. Какви права имаме и как да решим проблема?

 

Всички наши права, които имаме по Конституция – за безусловен достъп до работа и учение, бяха на практика суспендирани чрез временни заповеди, които започват моментално да действат, без правна обосновка за тяхната резонност и допустимост, по отношение на цялата останала нормативна база.

 

Йерархията е следната – заповедта следва да е в съответствие с наредбите и законите; наредбата следва да е в съответствие със закона, а законът – в съответствие с Конституцията, която е върховен закон на България.

 

Всички писма и заповеди, които ни се спускат, а в някои случаи и просто устни указания, не се съставят спрямо този йерархичен ред. Нещо повече, всеки път, в който пуснем жалба до съда, той я отхвърля, защото междувременно заповедта е променена. Дори една дума от нея промяна, я превръщат в нова заповед, което създава правен хаос и ни лишава от базови права.

 

В този смисъл – правата са ни на хартия, но на практика абсолютно всяко училище, и дори всеки отделен учител, започват да тълкуват насоките и наредбите както му е угодно. С благословията на МОН, тъй като Министърът изрично пише в тези насоки, че с приоритет са учениците в присъствено обучение, а също така вчера защити „правото на учителите да постъпват при изпитвания както преценят“.

 

Но дори в този хаос, ние все още имаме някакви лостове за въздействие, защото в същите тези насоки е записано, че учениците имат правото да бъдат изпитани присъствено и БЕЗ ТЕСТОВЕ в часовете за индивидуални консултации.

 

Съветвам всички родители да настояват за такива присъствени консултации и присъствени изпитвания. Ние ще преминем през този период все някак и все с някакъв край, но разделението, което се случва в класовете, вече е ужасяващо. Следва като родители и учители да се постараем всяка една оценка да се струва на всички деца – присъствено и онлайн, напълно справедлива. Ако няма справедливо оценяване, цели класове и дългогодишни приятелства ще бъдат унищожени за миг.

 

Какво ще случи с децата, които са в ЦНСТ? Има ли натиск и как да се противодейства?

 

Този въпрос касае държавната политика и конкретно политиката на МОН. На него следва да отговори Министърът на образованието.

 

Нямам сведения за натиск, като човек, който не е в тази система, но е напълно логично да се предположи, че след като има такъв чудовищен натиск над семейства, които имат възможността да защитят децата си и да ги бранят с цялата сила на закона, то за децата, които нямат тази защита, можем само да предполагаме, че ще бъдат първата жертва на нечии амбиции за ваксиниране на населението.

 

Кой е най-подходящия метод да предпазим децата от чувството на изолация?

 

Като ги събираме с други деца и като търсим учители, с които да се осъществява паралелно обучение. В редица случаи, особено за по-малките, родителите могат да създадат кооперативи, да наемат помещение и учител и да действат за социализацията на децата. Събирайте се по населени места и се запознавайте един с друг.

 

Има ли директори на училища, които са готови да се противопоставят на МОН, ако се стигне до принудителна ваксинация?

 

Над 500 директори подписаха писмо срещу задължителното тестване. Дали има промяна в настройките им – не мога да знам. Този въпрос може да се отправи към работодателските организации, лично към Диян Стаматов и Асен Александров.

 

Има ли информация, какъв процент от учителите са против задължителната ваксинация?

 

Има спекулации от синдикат Подкрепа, че ваксинираните са около 53%. Това означава, че над 47% от колегите са като цяло против зелените сертификати и ваксинацията. Много от ваксинираните обаче също са против задължителната ваксинация и напълно против ваксинирането на деца.


 

Имате ли информация за учители, готови да напуснат системата на образование, при натиск и готови ли са за противодействие?

 

Имам информация за вече напуснали учители. Също и за такива, които са пуснати от ръководствата в неплатен отпуск.

 

Единици като мен са с позволение да работят дистанционно и това е, в повечето случаи, защото не са чели насоките на МОН, в които изрично пише, че ако има такава възможност, то учителите МОГАТ да работят и дистанционно.

 

Разбира се, няма как това да се случва при началните педагози и предметчиците, които преподават на 5-7 клас, нито по физкултура и, вероятно, изкуства.

 

В същото време, в гимназията е напълно възможно да се преподава дистанционно, като част от класа си е в кабинета и слуша през компютър или собствените им телефони учителя. Всъщност, дори и в момента, тези, които се обучават присъствено и отсъствено, в повечето случаи синхронно се обучават от учителя в платформа (например Гугъл Мийт), т. е. тези, които са присъствено също се намират в електронна среда.

 

Що се касае до противодействието, то ще се повиши тогава, когато започне да функционира в пълна степен новият синдикат БРАН, защото наличните три не само, че не правят нищо, за да защитят колегите, но и имам сведения за натиск върху учителите от синдикални лидери, които съобщават как от допълнителните им възнаграждения ще се удържат пари за тестове.

 

Какви стъпки можем да предприемем, за да защитим българските деца? Министър Денков е издал заповед от 24.01.22 г в сградата на МОН да се влиза задължително със зелен сертификат. Смятате ли, че трябва да се противодейства и как?

 

На национално равнище чрез всеобщ протест. Натиск върху синдикати за обявяване на всеобща стачка. Също така, в момента, в който се регистрира БРАН, разпространете максимално бързо новината и встъпете като членове.

 

Станем ли 50 000, ставаме национално представен синдикат и тогава вече самите ние можем да инициираме стачка, която да бъде съобразена със законодателството и да пази работниците от уволнение или натиск.

 

Както всички виждаме, останалите синдикати просто са се отказали от всякаква защита на работещите, камо ли учещите. Те не промълвиха нито една дума срещу зеления сертификат, нито една дума за желанието да се промени началото на учебната година, та терорът да започне с две седмици по-рано и да няма време за възстановяване на семействата.

 

С какво може да бъде полезна родителската общност?

 

На първо място с това да организира по места присъствени срещи. Хората трябва да се познават и да си говорят лично. Да обсъждат и спорят, да търсят решения, които да прилагат според мястото за своите деца. Следва да сте активни, да се обединявате и да не се оставяте на психически тормоз, внушения, заплахи. Да наемате, ако е нужно, адвокати, да си бъдете свидетели за протоколи, но най-вече – използвайти всички технически средства на комуникация, в момента, в който се обсъждат и гласуват важни законодателни инициативи, всички като един да бъдем в София пред Парламента.

 

Това ще изисква средства и готовност да се намери транспорт, отпуск или друго, но ние не можем да защитим всички, ако всички не защитят себе си.

 

Предстоят важни решения и гласувания.

 

На 12.01.2022 г. организираме съвместни действия редица организации, за да подкрепим една от партиите в борбата срещу Зеления сертификат. ОЧАКВАМЕ ВСИЧКИ ВАС в 12.00 на 12.01.2021 г. пред Парламента в София. 

 

Създавайте комитети, назначете хора, които да четат под лупа всеки един внасян законопроект, особено в сферата на правото, социалните политики, здравеопазването и образованието. Пишете активно на депутатите, пишете и на всички изявени защитници на правата на гражданите. С регистрацията на новия синдикат, ще имаме нужда от всички активни хора, които милеят за нашата Родина.

 

Въпреки тъмните дни, които ни предстоят, ние вече доказахме, че сме много по-малко склонни на манипулации от други народи. И това е радостно и позитивно!

 

Най-важното ми послание е – не подписвайте никакви документи, колкото и логично и добре да ви звучат. Не подписвайте декларации, заявления и молби за отказ. Не подписвайте молби за самостоятелна форма на обучение, ако не сте напълно готови да се посветите на обучението на децата си и готови с кооперативи и учители. Дори и в този случай се консултирайте с адвокат.

 

Учителите са изморени, отчаяни, ядосани на целия свят за това, на което ни подлагат. Не им се сърдете. Не им крещете. Вървете и говорете и пак говорете. Лично. Обяснявайте желанието си за съдействие. Само при наличието на злонамереност реагирайте и пускайте жалби или друго. Няма да търпите безобразия, но и не преувеличавайте вредите, ако може да се разберете по човешки.

 

Опитвайте се да бъдете ХОРА. На всяка цена. И да градите мостове, а не да квалифицирате различно мислещите като врагове.

 

Пожелавам ви светли празници. Не се тревожете – каквото дойде, ще посрещаме заедно. Изключете си телевизорите и си дайте пълен покой. Защото постоянната тревога кара мислите да се объркват, човек да се поддава на страх, паника и нерационални решения.

 

Успех на всички ни!

 

Да живее България!

 

Полезни линкове:

Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) от 2016 г.:


Заповед № РД09-4982/14.12.2021 за изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. в Раздел I (публ. 14.12.2021 г.). Заповедта влиза в сила от 15.12.2021 г.: https://www.mon.bg/bg/100876

Пак там – Насоките на МОН:


За домашното обучение в България: https://logopedico.com/homeschooling/…

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)


Яна Шишкова

УЧРЕДЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ БРАН

2021-12-17 20:41:44
ГОЛЯМОТО СЪБИТИЕ НАСТЪПИ!

 

Скъпи съмишленици, след месец подготовка сме готови да обявим официалното учредяване на Национален Синдикат БРАН.

 

Синдикатът се учредява като национално представителство на всички трудещи се и ще се бори за безусловното право на труд и учение, гарантирано от Конституцията на РБългария.

 

За този месец бе съставен Уставът, бяха разработени всички необходими документи и декларации, като бяха създадени инициативни комитети по градове.

 

Обръщаме се към всички вас като към хората, които пряко могат да се възползват от подобна синдикална защита и да допринесат за възвръщането на държавността в страната ни, да присъствате и подкрепите виртуално учредяването на този Синдикат.

 

Утре в 12.00 ще пуснем предаване на живо от учредяването, което ще се случи в Пловдив. Предаването ще е достъпно за гледане във Фейсбук групата "Образователни услуги за деца в ОРЕС":

 


 

Представители на учредителните комитети от цялата страна ще се съберат, за да покажат на всички нов стил на работа, с участието на широките маси във важните решения за Синдиката.

 

Бъдете с нас, подкрепете тази организация, защото е време всеки от нас да получи реална защита на работното си място.

 

Специален гост ще бъде Председателят на Българския алианс за достоен живот (БАДЖ) адв. Нина Ламбова и представители от Синдикат Автономна Работническа Конфедерация (АРК).

 

Д-р Яна Шишкова

Яна Шишкова

Протест срещу сегрегацията на деца и възрастни

2021-12-04 12:12:28

Сдружението "Обединени родители", в които влизат над двадесет организации, като БРЦК, РОД, БРОД и др., приканва всички граждани, по всички населени места, да отстояват правата си с мирни протести, които ще се провеждат всяка неделя и четвъртък.

 

В НЕДЕЛЯ, 05.12.2021 г.

Шествие срещу налагането на базсмислени и неефективни тестове върху ученици и студенти.

То започва в 14.00 на 3-те пилона на НДК;
14.45 - 15.30 шествие по бул. "Витоша" до МЗ и Президентство;
16.45 започва голям митинг пред Народното събрание.


Шествието ще е солидарно с Австралия и всички други държави, където полицията не се свени вече да стреля срещу собственото си население, което не се съгласява с новия световен ред. 

 

Линк към събитието:

https://www.facebook.com/events/1227300164425315/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A440778307621979%7D%7D]%22%7D


Яна Шишкова

Потъпкване на правото на труд и образование

2021-12-04 09:20:16

Скъпи колеги и родители,

 

След като внесохме нашето писмо, нещата по отношение на законността на мерките и правата на трудещите се само се влошиха.

 

От колега получихме следното съобщение, което му е дошло от ръководството на неговото училище:

 "СПЕШНО!!! Моля всички колеги (5-12 клас) БЕЗ зелен сертификат/удостоверение за антитела да попълнят до довечера следния формуляр (трябва да сте се логнали с еду.мон акаунт). Според инструкциите свише - всички, които са без сертификат/удостоверение и откажат тестване, ще трябва да излязат в отпуска.
 

Искам да попитам директорите, които са си позволили да изпратят подобна подкана към своите служители:

 1. Кой, кога и къде Ви позволи да нарушавате Конституцията, кодекса на труда?2. С какви мотиви пред себе си решавате да дискриминирате и сегрегирате колеги учители?3. По какво право принудително да изпращате в отпуск хора, които са там да работят за жълти стотинки и при неимоверно психическо и физическо натоварване за децата на България?

 Вие смятате, че ще Ви се размине? Че няма да Ви съдим?

 За всички колеги, които са притискани, унижавани, поругавани, изхвърляни от пазара на труда.Създадохме организацията БАДЖ - Български алианс за достоен живот. Намерете ни във Фейсбук, пишете своите притеснения под закачения пост и ще инициираме обща жалба срещу всичките тези самозабравили се "директори" във всяко кътче на България. Адвокат Ламбова, която от година насам защитава правата на трудещите се, е човекът, който ще осигури правната защита.

 

Страница на БАДЖ:


 Създаваме в момента и нов Синдикат, тъй като е очевидно, че старите спряха своето съществуване. За него ще дам допълнителна информация по-късно, като организацията ще е синдикат на ВСИЧКИ трудещи се, не само на учители или отделни браншови съсловия.

 Не се бойте да кажете "Не"!

 

Д-р Яна Шишкова


Яна Шишкова

Помощ и обмен между родители с деца в ОРЕС и учители

2021-11-09 17:22:13

Скъпи съмишленици,

Тъй като стана ясно, че с протести не успяваме напълно да решим създалата се ситуация, стартирам инициатива във Фейсбук.

Присъединете се към следната група:

Образователни услуги за деца в ОРЕС

https://www.facebook.com/groups/3949549991812948

Основната цел на тази група ще бъде да съберем на едно място родители, които отказват да се поддават на натиск, и учители, които милеят за децата на България.

Ще можете да търсите и намирате хора, които са с деца в същата възрастова група, съответно - да се намира учител, който да преподава на повече деца. 

Като учител смятам за нередно дори едно дете да остане без качествено образование, затова Ви призовавам да разпространите вестта за тази група сред всички, които смятате, че ще имат нужда от подобен образователен обмен.

В нея обаче ще помоля да не се говори за политика, за Ковид19 или медицински мерки, а само за търсене и предлагане на образователни услуги.

Заедно ще успеем и ще създадем всички възможни условия да напомним на управляващите, че държавата сме ние и грижата за децата ни е наша, при условията, които НИЕ определим.

Яна Шишкова


Яна Шишкова

LIVE в 20.00 със Списание 8 с адв. Нина Ламбова и Ралица Кондова на 10.11.2021

2021-11-08 15:48:47

Здравейте, скъпи съмишленици!

В сряда вечерта в 20.00 на живо предстои предаване с водещ Ганета Сагова и гости адв. Нина Ламбова и Ралица Кондова:

https://www.facebook.com/events/1879819295536289/

Непременно гледайте, тъй като адв. Ламбова е единственият юрист, който успя да придвижи делото срещу маските в училище, което стартира още миналата година. Също е човекът, който започна борбата за лекарите срещу зеления сертификат, а утре пуска жалба срещу тестовете.

Анализите ѝ са изчерпателни, фактологични и се опират на данни, които са събрани от учени, медици и специалисти, които имат пряко отношение към управление на реалната криза с нашата тъй страшна болест.

Напомням, че утре организираме Национална родителска среща и се надяваме всички заедно да зададем своите въпроси към МОН и МЗ пред Министерски съвет в София от 16.30 нататък:

https://www.facebook.com/events/409638514132352/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

Днес в Раковски бе обявена тридневна ваканция, заради масовите протести на родителите срещу тестването. 80% от всички се изказаха твърдо против тестването на здрави деца в училище и дискриминацията срещу отказалите да участват в тази политическа кампания:

https://bntnews.bg/news/vakanciya-za-uchenicite-v-rakovski-sled-protestite-sreshtu-testvaneto-1174434news.html?fbclid=IwAR1dydkDVluD1f1Y4dkCyYKfViDl0ewO1Iy0GiU_26ztNYIizUKs87kekeg

Заедно с организаторите от Обединени родители, смятаме, че е въпрос на народна воля да удържим на това посегателство върху децата ни, още повече, че имаме и едно уклончиво рамо от 545 директори:

https://maxnews.bg/2021/11/08/%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d1%83-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0/?fbclid=IwAR3wCR9kxtTbNCqKlTU6dK4_JLYyyO0AGpAnGM2vMcI6f8yLE1Sv5sjB5dg

Бъдете здрави!

Яна Шишкова

 


Яна Шишкова

Национална родителска среща

2021-11-07 07:25:09

Скъпи колеги,

Скъпи родители,

Във вторник ще организираме национална родителска среща пред Министерски съвет, заедно с родителските организации. Нуждаем се от присъствието на ВСЕКИ, независимо дали вярва, че протестите могат или не могат да променят нещо:

Линк към събитието: https://www.facebook.com/events/409638514132352 

Ние сме напълно наясно, че цинизмът на хората, завладяли нашата държава, е безкраен. Ние знаем, че те не носят политическа отговорност, нито са хора с идеология, визия, грижа за обществото. Това е банда мошеници, назначена да съсипе икономиката, образованието, медицината на нашата държава.

Ние не организираме срещата, за да им кажем на тях, че не са прави. Те го знаят и не им пука.

Правим я с целта да дадем духовна подкрепа на всички, които в тези дни по най-безобразен начин са принуждавани да избират медицински манипулации или работа, медицински манипулации или образование, медицински манипулации или социален живот.

Против Нюрнбергския кодекс, против Конституцията на България, която изрично изключва посегателствата над тялото и медицинските манипулации, дори в случай на извънредни положения, против закона за дискриминацията, против ЗПУО, против Всеобщата декларация за правата на човека.

Не сте сами! Ще бъдем заедно в тези тежки дни и ще се борим!

Ние трябва да се пазим. Но повече имаме задължението ДА ПАЗИМ НАШИТЕ ДЕЦА!

Тестването на деца ще доведе до фалшиво нарастване на позитивните случаи, които статистиката отчита не само по тестове, но по клинични симптоми, които могат да са кашлица, температура. Съобщени по телефона на лекар, те се подават от личния лекар и автоматично се превръщат в диагнозата за единствената болест на нашето време.

Пропагандата за в?синиране на деца вече започна със сина на Милен Велчев:

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/10340217 

ВИЕ ЗНАЕТЕ ДОКЪДЕ ЩЕ ДОВЕДЕ ТОВА!

НЕ МОЖЕМ ДА МЪЛЧИМ!

НЕ МОЖЕМ ДА БЕЗДЕЙСТВАМЕ!

ЩЕ СЕ ВИДИМ НА НАЦИОНАЛНАТА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ВЪВ ВТОРНИК ПРЕД МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ!

И целта ще е да си дадем един на друг кураж в битката, която тепърва започва за нашите тела и души, за нашите деца и тяхното бъдеще.

Помнете, че медиите ни манипулират. На шествието за Деня на будителите само в София бяхме над 600 души, а те обявиха, че сме били петдесетина. Елате и се запознавайте със съмишленици. Обменяйте контакти - утре може да се случи да си помагаме един на друг за физическо оцеляване.

Успех на всички за нашите деца!

Нямаме нищо по-ценно от тях!

 

Яна Шишкова


Яна ШишковаСподелете тази петиция

Помогнете тази петиция да получи повече подписи

Как да популяризираме една петиция?

  • Споделете петицията на стената си във Facebook и в групи, свързани с темата на петицията Ви.
  • Свържете се с приятелите си
    1. Напишете съобщение, в което обяснявате защо сте подписали тази петиция, защото хората са по-склонни да я подпишат, ако разберат колко важна е темата.
    2. Копирайте и поставете уеб адреса на петицията във вашето съобщение.
    3. Изпратете съобщението чрез имейл, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram и LinkedIn.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...