Петиция за спешно одобряване от МС на бюджет за довършване на съоръжение на Язовир Огоста във връзка с възникнала опасност от откъсване на стената и унищожаване на град Монтана и още 20 населени места

                                              До

                                              Министерски съвет на Република България

                                             До

                                             Министерството на земеделието, храните и горите                   

Уважаеми господа/госпожи,  

Обръщаме се към Вас с молба Министерският съвет спешно да одобри бюджет за довършване на съоръжение на стената на язовир Огоста, което ще укрепи язовирната стена и ще отстрани възникналата опасност за населението от откъсване за язовирната стена и заливане на град Монтана и още 20 населени места.

„Огоста“ е язовир Северозападна България, четвъртият по площ и втори по обем изкуствен водоем в страната. Събира водите на реките Огоста, Бързия и Златица, и се намира на 600 метра югозападно от крайните квартали на Монтана, на 60 метра над нивото на града. Водосборният басейн е с площ 948 км2, а самият язовир заема площ от 23,6 км2. Средногодишната водна маса е 384 млн. м3, а общият обем – 506 млн. м3.

Строителството на язовира трае 20 години и е прието за завършено на 31.12.1986 година. Открит е на 23 септември 1987г. 

Тъй като районът, в който е построен язовирът, е карстов, при построяването на язовира е било предвидено изграждането на бетонна инжекционна завеса. Предвидено е карстовите кухини в терена под язовирната стена да бъдат запълнени с бетон, който да укрепи стената и да предотврати подкопаването й от водата, която ще се просмуче в тези кухини. Изграждането на такава бетонна инжекционна завеса е започнато, но никога не е завършено.

Още от момента на пускането си в експлоатация, язовирът буди съмнения, че е опасен за разположения в непосредствена близост областен център и околните села. Местният клон на движение „Екогласност“ пуска до съда множество жалби, свързани със стабилността на язовирната стена. Със становище да се направи изследване на стената излиза Борислав Великов по времето, когато е председател на  Народното събрание. Към настоящия  момент не са предприети каквито и да е действия за решаване на проблема от страна на отговорните институции (в частност Министерството на земеделието, храните и горите като собственик на язовира) въпреки опасността за живота на населението.

Към настоящия момент специалисти са установили, че в кухините под язовирната стена се събира вода, която е пробила до повърхността вътре в самата стена и се изгребва ръчно. Това е и причина за образуване на свлачище в района на язовирната стена. Констатациите на специалистите са отразени в предаването на БНТ- „Следите остават“, чиято първа част е излъчена на 25.09.2021г. По случая се извършва и проверка от прокурора в ОП- Монтана г-жа Камелия Цветкова. Специалистите са установили още, че ако събирането на вода  под стената продължи, това ще доведе до откъсване на язовирната стена, като язовирът ще залее град Монтана и още 20 населени места в района. В този случай би била унищожена цяла Северозападна България, а водата би стигнала до 60 км. навътре в съседна Румъния. Това твърдение е подкрепено и от Министъра на околната среда и водите г-н Асен Личев: „При повишаване на нивото на язовира кухините (каверните) може изведнъж да се отворят и цялата вода, вместо да се изтече към ВЕЦ - овете и техническите съоръжения на язовира, да изтече през тази дупка в земята и да разруши цялата стена и да забравим, че Монтана някога е съществувала“.

В тази връзка е необходимо  Министерството на земеделието (собственик на язовира) да внесе в Министерският съвет предложение и Министерският съвет незабавно да одобри бюджет за довършване на бетонната инжекционна завеса на язовир Огоста съгласно проекта, за неизградените 320 метра, както и спешно да бъдат извършени конкретните действия по довършването на съоръжението.

С настоящото МОЛИМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ДА ВНЕСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ НЕЗАБАВНО ДА ОДОБРИ БЮДЖЕТ ЗА СПЕШНО ДОВЪРШВАНЕ НА БЕТОННАТА ИНЖЕКЦИОННА ЗАВЕСА НА ЯЗОВИР ОГОСТА СЪГЛАСНО ПРОЕКТА, ЗА НЕИЗГРАДЕНИТЕ 320 МЕТРА, КАКТО И НЕЗАБАВНО ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ КОНКРЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ДОВЪРШВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО, С ЦЕЛ ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ОПАСНОСТТА ЗА ЖИВОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД МОНТАНА И ОЩЕ 20 НАСЕЛЕНИ МЕСТА.

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Стела Димитрова ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...