В името на демократичността: оставка на Красимир Каракачанов

Подписвайте с валидни електронни адреси, тъй като се изисква да потвърдите подписа си на линка, който е изпратен до вашия е-майл адрес.

В името на демократичността: оставка на Красимир Каракачанов

Случаят на пострадал от побой в с. Войводино български гражданин, извършено от двама български граждани от етнически ромски произход е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс на Република България. Както за всяко престъпление и в настоящия случай двете лица носят наказателна отговорност за своето престъпно деяние, ако е доказана вината им.

В една правова държава, при извършването на престъпление, е ред на Прокуратурата да повдигне обвинения срещу извършителите (в случаите на престъпление от общ характер) или на пострадалото лице да сезира Съда (в случаите на престъпление от частен характер).

В една правова държава наказателната отговорност е ЛИЧНА. В една правова държава думи като „циганите в България станаха изключително нагли и търпимостта на българското общество се изчерпа" и "истината е, че трябва да се направи една цялостна програма за решаване на циганския въпрос. Хората не са длъжни да търпят част от населението, което има само права и не иска да разбере, че има и задължения и трябва да спазва закона" не само са незаконни, но съставляват престъпния състав на чл. 162 от Наказателния Кодекс на РБ, а именно насаждане на етническа омраза, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от една до четири години и глоба от пет до десет хиляди лева, както и обществено порицание.

Въпреки това, те са изречени пред множество журналисти от заместник министър-председателят на Република България, г-н Красимир Каракачанов. Заместник министър-председателят на РБ си позволява да отиде още по-далеч в изказването си, като използва и способите на заплаха:"Всички постройки в ромската махала на Войводиново са незаконни. Във вторник ще бъдат извършени проверки на място от ДНСК и пожарната и къщите ще бъдат съборени най-рано след 14 дни, тъй като тогава изтича законовият срок за обжалване", казва Каракачанов, цитиран от "Нова телевизия".

Напомняме на г-н Каракачанов, че България вече е била осъдена от Европейския съд по правата на човека за НЕЗАКОНЕН опит за събаряне на жилищата на ромското население в „Баталова воденица“ в делото „Йорданова и други срещу България”, където Съдът реши, че изваждането на ромските семейства от „Баталова воденица” не е необходимо в едно демократично общество и би било нарушение на член 8 от Европейската конвенция за правата на човека, т.е. нарушение на правото им на дом и на личен и семеен живот.

В една демократична държава заместник министър-председателят и министър на отбраната не може да си позволи публично да всява етническа омраза.

В една демократична държава за престъпление, извършено от едно лице се носи лична наказателна отговорност, а не колективна такава от цялата ромска общност.

Един вицепремиер трябва да може да различава този основен принцип на наказателното право, защото това е основен демократичен принцип и е в същността на принципа за върховенството на правото.

И не заместник министър-председателят и министър на отбраната е този, който трябва да следи за спазването на закона и за неговото приложение. За последното има един друг основен принцип на правото, който явно ви е убегнал, а именно, РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ. 

В една демократична държава вицепремиерът знае, позовава се и спазва решенията на Европейския съд по правата на човека, произнесени срещу неговата държава.

В една демократична държава, след подобно изказване, заместник министър-председателят и министър на отбраната следва да подаде оставката си, поради дълбоко неразбиране на това какво означава лична наказателна отговорност, подбуждане към етническа омраза,нарушаване на демокрацията и върховенство на правото.

Затова, г-н Каракачанов, в името на запазване на демократичността в Република България, ние ИЗИСКВАМЕ Вие да подадете оставка! 

Молим всички засегнати и съпричастни да подпишат петицията за оставка на г-н Каракачанов. 

Подписвайте с валидни електронни адреси, тъй като се изисква да потвърдите подписа си на линка, който е изпратен до вашия е-майл адрес. 

Петицията е инициирана от Постоянна Ромска Конференция, Лигата на равнопоставеността и НК Интелект


Постоянна Ромска Конференция    Свържете се с автора на петицията